Neutron Music Player

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Neutron is the professional music player for audiophiles with reliable, 32/64-bit, platform and OS independent audio rendering engine which delivers the best possible Hi-Fi grade quality of sound on your Android device.

Neutron features the unique implementation of own platform independent DSP effects.

It can read music files from the device storage or network sources (SMB/CIFS, UPnP/DLNA, FTP, WebDAV) and send audio either to headphones, or directly to USB DAC, or to UPnP/DLNA, Chromecast renderer without format limitation and with all DSP effects applied including gapless playback.

FEATURES

* 32/64-bit audio processing (high quality HD audio).
* OS and platform independent decoding and audio processing.
* Hi-Res Audio support (Android 4.4+, >= 24-bit, up to 768 kHz):
- devices with on-board Hi-Res Audio DACs;
- DAPs: iBasso DX150-DX200, Cayin i5-N5ii, Fiio X5-X7.
* Bit-perfect playback.
* Audio formats: MP1, MP2, MP3, OGG (Vorbis), FLAC, OPUS, WMA, WMA Lossless (16-bit), AC3, AAC, M4A, M4B, M4R, MP4, 3GP, 3G2, MOV, ALAC, APE (Monkey's Audio), WV (WavPack), MPC (MusePack), WAV, AU, AIFF, MPG/MPEG (audio), AVI (audio), iTunes/Windows Media (non DRM).
* DSD decoding (requires fast CPU, minimally DSD64).
* DOP (DSD over PCM), DXD.
* Module music formats: MOD, IM, XM, S3M.
* Voice audio format: SPEEX.
* Playlists: CUE, M3U, PLS, ASX, RAM, XSPF, WPL.
* Lyrics (.LRC files, metadata).
* Streaming audio (plays Internet radio streams, Icecast).
* Supports large media libraries.
* Network music sources:
- SMB/CIFS network device (NAS or PC, Samba shares);
- UPnP/DLNA media server;
- FTP server;
- WebDAV server.
* Output to Chromecast (up to 24-bit, 192 kHz, no limit for a format or DSP effects).
* Output to UPnP/DLNA Media Renderer (up to 24-bit, 768 kHz, no limit for a format or DSP effects).
* Direct output to USB DAC (via USB OTG adapter, up to 32-bit, 768 kHz).
* 32-bit output on Android 5+ (IEEE 754, optional).
* UPnP/DLNA Media Renderer server (gapless, DSP effects).
* Device local music library management via internal FTP server.
* DSP effects:
- Parametric Equalizer (4-30 band, fully configurable: type, frequency, Q, gain);
- Graphic EQ mode with 21 common presets;
- Surround Sound (Ambiophonic R.A.C.E.);
- Crossfeed (better stereo sound perception in headphones);
- Compressor / Limiter (compression of dynamic range);
- Time Delay (loudspeaker time alignment);
- Dithering (minimize quantization);
- Pitch, Tempo (playback speed and pitch correction).
* Speaker overload protecting filters: Subsonic, Ultrasonic.
* Normalization by Peak, RMS (Preamp gain calculation after DSP effects).
* Replay Gain from metadata.
* Gapless playback (sample accurate).
* Hardware and Preamp volume controls.
* Crossfade.
* Phase inversion.
* High quality real-time optional resampling (Quality and Audiophile modes).
* Real-time Spectrum and RMS analyzers.
* Balance (L/R).
* Mono mode.
* Playback modes: Shuffle, Loop, Single Track, Sequential, Queue.
* Playlist management.
* Media library grouping by: album, artist, composer, genre, year, rating, folder.
* Artist grouping by 'Album Artist' category.
* Folder mode.
* Clock mode.
* Timers: sleep, wake.
* Interface languages: Русский, 中文 (繁体), 中文 (简体), 한국어, 日本語, Việt, ไทย, Deutsch, Italiano, Nederlands, Français, English, Español, ελληνικά, Português, Magyar, Polski, العربية, Türk.
* Optimized for: ARMv7 VFP/NEON, ARMv8 NEON, x86 SSE2.

NOTE

NEON optimized APK for 32-bit ARMv7 CPUs (>25% faster, not required for 64-bit ARMv8 CPUs):
http://neutronmp.com/downloads

Evaluation version:
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.neutroncode.mpeval

SUPPORT

E-mail:
neutronmp@gmail.com

Forum:
http://neutronmp.com/forum

BUGS

Please report bugs directly by e-mail or via forum and provide usage example which will help to fix the problem. Your kind patience, help and participation are highly appreciated!
Neutron jest profesjonalny odtwarzacz muzyki dla audiofilów z niezawodnej, 32/64-bitowy, platformy i niezależnego dźwięku silnika renderowania OS, który zapewnia najlepszą możliwą jakość Hi-Fi klasy dźwięku na urządzeniu z Androidem.

Neutron dysponuje wyjątkową realizację własnej platformy niezależnych efektów DSP.

Można go odczytać pliki muzyczne z pamięci urządzenia lub sieci źródeł (SMB / CIFS, UPnP / DLNA, FTP, WebDAV) i przesłać dźwięk zarówno do słuchawek lub bezpośrednio do DAC USB lub UPnP / DLNA, Chromecastowi renderujący bez ograniczeń formatu i przy zastosowaniu wszystkich efektów DSP włącznie z odtwarzaniem bezszczelinowym.

Cechy

* Przetwarzania 32/64-bitowy dźwięku (wysokiej jakości dźwięku HD).
* OS i niezależne od platformy dekodowanie i przetwarzanie dźwięku.
* Wsparcie Hi-Res audio (Android 4.4+,> = 24-bit, 768 kHz do):
 - Urządzenia z pokładowymi Hi-Res audio DAC;
 - cyfrowe odtwarzacze muzyczne: iBasso DX150-DX200, Cayin i5-N5ii, Fiio X5-X7.
* Odtwarzanie Bit-perfect.
* Obsługiwane formaty audio: MP1, MP2, MP3, OGG (Vorbis), FLAC, OPUS, WMA, WMA Lossless (16-bit), AC3, AAC, M4A, M4B, M4R, MP4, 3GP, 3G2, MOV, ALAC, APE (małpy audio), WV (WavPack), MPC (Musepack), WAV, AU, AIFF, MPG / MPEG (audio), AVI (audio), iTunes / Windows media (bez DRM).
* Dekodowanie DSD (wymaga szybkiego procesora, minimalnie DSD64).
* DOP (DSD na PCM) DXD.
* Moduł formaty muzyczne: MOD, IM, XM, S3M.
* Format audio Voice: SPEEX.
* odtwarzania: CUE M3U PLS ASX RAM, XSPF, WPL.
* (Pliki .lrc metadane) Lyrics.
* Streaming audio (odtwarza strumienie radiowe Internet, Icecast).
* Obsługa dużych bibliotek multimedialnych.
* Źródła muzyczne sieci:
  - urządzenie SMB / CIFS sieci (NAS lub PC, akcji Samba);
  - serwer mediów UPnP / DLNA;
  - Serwer FTP;
  - serwer WebDAV.
* Wyjście do Chromecastem (do 24-bit, 192 kHz, bez limitu formacie lub efektów DSP).
* Wyjście do UPnP / DLNA Renderer mediów (do 24-bit, 768 kHz, bez limitu formacie lub efektów DSP).
* Bezpośrednie wyjście do DAC USB (poprzez adapter USB OTG, do 32-bit, 768 kHz).
* 32-bitowe wyjście Android 5+ (IEEE 754, opcjonalne).
* Serwer UPnP / DLNA Renderer mediów (bez pauz, efekty DSP).
* Urządzenie lokalne zarządzanie biblioteką muzyki za pośrednictwem wewnętrznego serwera FTP.
* Efekty DSP:
  - korektor parametryczny (4-30 zespół, w pełni konfigurowalny: rodzaj, częstotliwość, Q, zysk);
  - tryb graficzny EQ z 21 typowych ustawień;
  - Surround (ambiofonicznego R.A.C.E.);
  - poprzecznej (lepsze postrzeganie stereo dźwięk w słuchawkach);
  - kompresor / ogranicznik (kompresja zakresu dynamiki);
  - Opóźnienie (głośnik wyrównanie czasu);
  - Wstrząsy (zminimalizować kwantowanie);
  - Pitch, Tempo (prędkość odtwarzania i korekcja pitch).
* Głośnik przeciążeniowe chroni filtry: poddźwiękowego ultradźwiękowych.
* Normalizacja przez Peak, RMS (Preamp po obliczania wzmocnienia efektów DSP).
* Replay Gain z metadanymi.
* Odtwarzania bez przerw (próbka dokładne).
* Sprzęt i regulatory głośności przedwzmacniacza.
* Crossfade.
* Faza inwersja.
* Wysoka jakość w czasie rzeczywistym opcja resampling (jakość i Audiophile tryby).
* Spectrum i RMS analizatory czasu rzeczywistego.
* Stan (L / P).
* Tryb Mono.
* Tryby odtwarzania: Shuffle, Loop, Single Track, sekwencyjne, kolejki.
* Zarządzanie odtwarzania.
* Biblioteka mediów grupowanie przez: album, wykonawca, kompozytor, gatunku, roku, ranking, folderu.
* Wykonawca grupowania według kategorii 'Album artysty.
* Tryb Folder.
* Tryb zegara.
* Timers: sen, budzenie.
* Język interfejsu: Русский, 中文 (繁体), alfabetyczny (简体) 한국어, 日本語, Việt, ไทย, Deutsch, Italiano, Nederlands, Français, English, Español, ελληνικά, Português, Magyar, Polski, العربية, Türk.
* Zoptymalizowany dla: ARMv7 VFP / neon, neon, ARMv8 x86 SSE2.

Uwaga

NEON zoptymalizowane APK dla 32-bitowych procesorów ARMv7 (> 25% szybciej, nie są wymagane dla 64-bitowej ARMv8 CPU):
http://neutronmp.com/downloads

Wersja ewaluacyjna:
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.neutroncode.mpeval

support

E-mail:
neutronmp@gmail.com

Forum:
http://neutronmp.com/forum

DY

Proszę zgłaszać błędy bezpośrednio przez e-mail lub poprzez forum i zapewnić Przykład użycia które pomogą rozwiązać problem. Twój rodzaj cierpliwość, pomoc i uczestnictwo są bardzo mile widziane!
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 13 376
510 187
41 734
3561
2360
1534
Ładuję...

Nowości

* New:
- support DST compressed DSD;
- option UI:
- Appearance -> Themes: to select dark, grey, light color theme;
- Playing Now -> Colorized Background;
- Haptic Feedback -> Duration;
- more Appearance options;
- more Appearance -> Widget options;
- Connection and Controls -> Sound Signal -> Gain option;
- top-panel option Remove;
* Improved:
- DSD to PCM decoding;
- group switching;
- hi-res output on Android 8+;
- iBasso DX150 DAP support;
- shuffle history;
...
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
20 kwietnia 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
2.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Neutron Code Limited
Programista
Units A-C, 25/F., Seabright Plaza, No. 9-23 Shell Street, North Point, Hong Kong
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.