Fantasy War Tactics R

Dla wszystkich od 10 lat
183 523
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

WHAT'S NEW

[Patch Notes]

BIG UPDATE 2018

▶ Level 90 Max Cap ◀
[NEW] Increase Level Cap from 80 to 90

▶ + 20 Equipment Enhancement ◀
[NEW] Max the Enhancement Equipment to + 20

▶ Hard and Hell Difficulty ◀
[NEW] Add New System Difficulty "Hard and Hell"

▶ Calendar for New Users ◀
[NEW] Add New Calendar System Giveaway for New Users

▶ Calendar for Returnee ◀
[NEW] Add New Calendar System Giveaway for Returnees

▣▣▣▣▣ Game Introduction ▣▣▣▣▣
Variety of Game modes, with variety of strategy!
Hero-collecting RPG! Fantasy War Tactics R!
▶ Scenario Mode ◀
Become a Lord who dares to conquer the world! Recruit heroes and take over the world!

▶ Hero Growth Mode◀
Essential dungeon for your Heroes’ growth, Pit of Nephthys
The island where ancient time travelers appear, Lost Island
Index of every knowledge on universe, Skybrary

▶ Challenge Mode ◀
Unveil the mystical voice that echoes from top of the tower, Tower of Dawn

▶ VS Mode ◀
Battle with other Lords and raise your honor, Battle of Honor
Virtual enemies waiting at virtual dimensions, Dimensional Breakthrough
Raid with your Guildsmen, Fortress of Darkness

▶ Convenience Mode ◀
Analyze the unknown Genes into Heroes’ Genes, Laboratory
Lords, send heroes on expeditions to areas you have conquered, Expedition

▣▣▣▣▣ SUPPORT ▣▣▣▣▣
Are you having problems?
Send (support_sfw_global@valofe.com) or contact our in-game customer service by going to Settings > Other > Customer Service > Customer Center

▣▣▣▣▣ COMMUNITY ▣▣▣▣▣
Check the latest news and participate in Events with tremendous rewards!
※ Official Facebook : https://www.facebook.com/Fwar
※ Official Forum : https://forums.valofe.com/forum/fantasy-war-tactics-r/
※ Official Page : http://fwtr.valofe.com/?lang=en

Thanks for playing!

※ Terms of Service: https://vfun.valofe.com/customer/ingame_term?service_code=fwtr&lang=en
※ Privacy Policy: https://vfun.valofe.com/customer/ingame_privacy?service_code=fwtr&lang=en

*On Android, Fantasy War Tactics requires Android 4 or higher and 1GB RAM or higher for optimal gameplay.*
*Fantasy War Tactics does not support Motorola devices.*

*Google App Permissions
This game requires the following permissions in order to provide a better game environment and proper gameplay.
- Dial permission: necessary for the game play analysis tools to identify the type of devices.
- Pictures/Multimedia/Files access permission: necessary for additional contents download.
Permissions will NOT be used for purposes other than the installation/play of the game.
CO NOWEGO

[Opis zmian]

DUZA AKTUALIZACJA 2018

▶ Poziom 90 Max Cap ◀
[NEW] Zwiększ limit poziomu z 80 do 90

▶ + 20 Wzmocnienie wyposażenia ◀
[NEW] Maksymalnie sprzęt ulepszający do + 20

▶ Trudność trudna i piekła ◀
[NEW] Dodaj nowy system Trudność "Hard and Hell"

▶ Kalendarz dla nowych użytkowników ◀
[NEW] Dodaj nowy prezent systemowy dla nowych użytkowników

▶ Kalendarz dla powracającego ◀
[NEW] Dodaj prezentację nowego systemu kalendarza dla osób powracających

▣▣▣▣▣ Wprowadzenie do gry ▣▣▣▣▣
Różne tryby gry, z różnymi strategiami!
Kolekcjonująca bohatera gra RPG! Fantasy War Tactics R!
▶ Tryb scenariusza ◀
Zostań Panem, który ośmieli się podbić świat! Rekrutuj bohaterów i przejmuj świat!

▶ Tryb rozwoju bohatera ◀
Essential dungeon for your Heroes, Pit of Nephthys
Wyspa, na której pojawiają się starożytni podróżnicy, Lost Island
Indeks każdej wiedzy o wszechświecie, Skybrary

▶ Tryb wyzwań ◀
Odkryj mistyczny głos, który odbija się echem od wieży Tower of Dawn

▶ Tryb VS ◀
Walcz z innymi Lordami i podnieś swój honor, Battle of Honor
Wirtualni wrogowie czekają w wirtualnych wymiarach, przełom wymiarowy
Raid ze swoimi Gildianami, Fortecą Ciemności

▶ Tryb komfortu ◀
Przeanalizuj nieznane geny w geny bohaterów, w laboratorium
Władcy, wysyłajcie bohaterów na wyprawach do obszarów, które zdobyliście, Ekspedycji

▣▣▣▣▣ WSPARCIE ▣▣▣▣▣
Masz problemy?
Wyślij (support_sfw_global@valofe.com) lub skontaktuj się z naszą obsługą klienta w grze, wybierając Ustawienia> Inne> Biuro Obsługi Klienta> Centrum Klienta

▣▣▣▣▣ WSPÓLNOTA ▣▣▣▣▣
Sprawdź najnowsze wiadomości i weź udział w wydarzeniach z niesamowitymi nagrodami!
※ Oficjalny Facebook: https://www.facebook.com/Fwar
※ Oficjalne forum: https://forums.valofe.com/forum/fantasy-war-tactics-r/
※ Oficjalna strona: http://fwtr.valofe.com/?lang=en

Dzięki za grę!

※ Warunki świadczenia usług: https://vfun.valofe.com/customer/ingame_term?service_code=fwtr&lang=en
※ Polityka prywatności: https://vfun.valofe.com/customer/ingame_privacy?service_code=fwtr&lang=en

* W Androidzie Fantasy War Tactics wymaga systemu Android w wersji 4 lub wyższej oraz 1 GB pamięci RAM lub więcej, aby zapewnić optymalną rozgrywkę. *
* Fantasy War Tactics nie obsługuje urządzeń Motorola. *

* Uprawnienia aplikacji Google
Ta gra wymaga następujących uprawnień, aby zapewnić lepsze środowisko gry i prawidłową rozgrywkę.
- Uprawnienia do wybierania: niezbędne do korzystania z narzędzi analitycznych do gry w celu identyfikacji rodzaju urządzeń.
- Prawa dostępu do zdjęć / multimediów / plików: niezbędne do pobrania dodatkowej zawartości.
Uprawnienia NIE będą wykorzystywane do celów innych niż instalacja / gra w grę.
Więcej informacji
Zwiń
4,4
Łącznie: 183 523
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

New event
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
26 września 2019
Rozmiar
92M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
0.572
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich od 10 lat
Przemoc w świecie fantasy, Dwuznaczne motywy
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-99,99 USD za element
Sprzedawca
VALOFE
Deweloper
서울시 금천구 디지털로 130 남성프라자 601호 (601, NAMSUNG Plaza, 130, Digital-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea)
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.