KineMaster – Pro Video Editor

Indeholder annoncer
·
Tilbyder køb i appen
Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

KineMaster is the only full-featured professional video editor for Android, supporting multiple layers of video, images, and text, as well as precise cutting and trimming, multi-track audio, precise volume envelope control, color LUT filters, 3D transitions, and much more.

For professionals and amateurs alike, KineMaster offers an unprecedented level of control over the mobile editing process, and for artists and educators, handwriting layers allow you to draw directly on the video (also handy for storyboarding!). Our users include mobile journalists, YouTube creators, short film producers, educators and other professionals from various industries around the world.

Join the mobile editing revolution with KineMaster!

Features

• Multiple layers of video, images, effects, overlays, stickers, text, and handwriting
• Download more effects, royalty free music, overlays, stickers and more from the KineMaster Asset Store.
• Precise frame-by-frame trimming
• Instant preview for all edits
• Hue, brightness and saturation controls
• Audio filters, including voice changer
• Blur, mosaic and other effects
• Lots of animation styles
• Speed control for video clips
• Volume envelope (Precise volume control from moment to moment within a clip)
• Transition effects (3D transitions, wipes, fades, and more)
• A variety of themes, animations and visual and audio effects
• Share on YouTube, Facebook, Google+, Dropbox and more
• Real-time video and audio recording

Your feedback and suggestions will help us continue to improve KineMaster. Please join the KineMaster User Community and share your ideas: http://community.kinemaster.com

For more details, questions and enhancement requests, please contact: support@kinemaster.com.

Permissions
KineMaster requires access to your phone’s camera and microphone if you want to record videos or sound directly in the app. KineMaster also requires access to your phone’s storage in order to save projects you are working on (projects are saved externally in a folder called “KineMaster” so don’t lose all your work if you reinstall the app or clear the app data).

Subscription
KineMaster is a subscription service, but you can use it in trial mode without a subscription. In trial mode KineMaster is free for unlimited personal, non-commercial use, but has a "Made with KineMaster" watermark on all videos. Both monthly and annual subscriptions are available for purchase within the app. In addition to the removal of the watermark, subscribers benefit from access to premium downloadable assets from the KineMaster asset store, including visual effects, overlays, professional high-quality royalty-free music, and more, with new assets added regularly. A subscription automatically renews every month (or year, if you chose the discounted annual subscription option) unless you cancel in the Play Store app.

KineMaster + Muserk (free for personal use—no watermark!)
Use one of the professional-quality royalty-free Muserk music tracks available in the Asset Store, and the watermark will be removed from your video when you share on YouTube (for personal, non-commercial use only). More details in the music section of the KineMaster Asset Store.

Supported OS and Devices
• KineMaster can be used on most devices running Android 4.1.2 (Jelly Bean MR2) and above, but you will have the best editing experience using a device with powerful video decoding capabilities on the SoC. See here for more details: https://goo.gl/0jNXBy

Supported Formats
Video formats:
• MP4 (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM)
• 3GP (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM)
• MOV (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM)


Audio formats:
• MP3
• M4A
• AAC
• WAV

Image formats:
• JPEG
• PNG
• WebP
• BMP
• GIF(still image only)

Export Video Format:
• MP4 with H.264 + AAC LC (The H.264 profile depends on the device)
KineMaster er den eneste full-featured professionel video-editor til Android, der understøtter flere lag af video, billeder og tekst, samt præcis skæring og trimning, multi-track lyd, præcis volumen kuvert kontrol, farve LUT filtre, 3D-overgange, og meget mere.

For professionelle og amatører, KineMaster tilbyder en hidtil uset grad af kontrol over det mobile redigeringsprocessen, og for kunstnere og pædagoger, håndskrift lag gør det muligt at trække direkte på videoen (også praktisk for storyboarding!). Vores brugere omfatter mobile journalister, YouTube skabere, korte filmproducenter, undervisere og andre fagfolk fra forskellige industrier over hele verden.

Deltag i mobil redigering revolution med KineMaster!

Funktioner

• Flere lag af video, billeder, effekter, overlejringer, klistermærker, tekst og håndskrift
• Download flere effekter, royaltyfrit musik, overlays, klistermærker og mere fra KineMaster Asset Store.
• Præcis frame-by-frame trimning
• Øjeblikkelig forhåndsvisning for alle redigeringer
• Hue, lysstyrke og farvemætning styrer
• Audio filtre, herunder voice changer
• Sløring, mosaik og andre effekter
• Masser af animation stilarter
• hastighedskontrol til videoklip
• Volumen kuvert (Præcis volumenkontrol fra øjeblik til øjeblik i et klip)
• Overgangseffekter (3D overgange, klude, svinder, og mere)
• En række temaer, animationer og visuelle og lydeffekter
• Del på YouTube, Facebook, Google+, Dropbox og mere
• Real-time video og lydoptagelser

Din feedback og forslag vil hjælpe os fortsætte med at forbedre KineMaster. Venligst slutte sig til KineMaster Bruger EF og dele dine ideer: http://community.kinemaster.com

For flere detaljer, spørgsmål og forbedringsanmodninger, kontakt venligst: support@kinemaster.com.

Tilladelser
KineMaster kræver adgang til telefonens kamera og mikrofon, hvis du ønsker at optage videoer eller lyd direkte i app'en. KineMaster kræver også adgang til telefonens lager for at spare projekter, du arbejder på (projekter gemmes eksternt i en mappe kaldet ”KineMaster”, så ikke mister alt dit arbejde, hvis du geninstallerer app eller slette app data).

Abonnement
KineMaster er en abonnementstjeneste, men du kan bruge det i forsøg tilstand uden et abonnement. I prøvetilstand KineMaster er gratis for ubegrænset personlig, ikke-kommerciel brug, men har en "Made med KineMaster" vandmærke på alle videoer. Både månedlige og årlige abonnementer kan købes inden app. Ud over fjernelsen af ​​vandmærket, abonnenter får adgang til premium downloades aktiver fra KineMaster aktiv butikken, herunder visuelle effekter, overlays, professionel høj kvalitet royalty-fri musik, og mere, med nye aktiver tilføjet jævnligt. Et abonnement fornyer automatisk hver måned (eller år, hvis du vælger den tilbagediskonterede årlige abonnement), medmindre du annullerer i appen Google Play Butik.

KineMaster + Muserk (gratis til personligt brug-nr vandmærke!)
Brug en af ​​professionel kvalitet royalty-fri Muserk musiknumre til rådighed i Asset Store, og vandmærket vil blive fjernet fra din video, når du deler på YouTube (til personlig, ikke-kommerciel brug). Flere detaljer i den del af KineMaster Asset Store musik.

Understøttede operativsystemer og enheder
• KineMaster kan bruges på de fleste enheder, der kører Android 4.1.2 (Jelly Bean MR2) og derover, men du vil have den bedste redigering erfaring med at bruge en enhed med kraftfulde video dekoderfunktioner på SoC. Se her for flere detaljer: https://goo.gl/0jNXBy

Understøttede formater
Video-formater:
• MP4 (H.264 Baseline / Main / High Profile + AAC LC / PCM)
• 3GP (H.264 Baseline / Main / High Profile + AAC LC / PCM)
• MOV (H.264 Baseline / Main / High Profile + AAC LC / PCM)


Lydformater:
• MP3
• M4A
• AAC
• WAV

Billedformater:
• JPEG
• PNG
• WebP
• BMP
• GIF (stadig kun billede)

Eksport Videoformat:
• MP4 med H.264 + AAC LC (H.264 profil afhænger af enheden)
Læs mere
Skjul
4,5
1.480.553 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser...

Nyheder

• Bug fixes and performance improvements
Læs mere
Skjul

Yderligere oplysninger

Opdateret
26. januar 2019
Størrelse
52M
Installationer
50.000.000+
Aktuel version
4.8.13.12545.GP
Kræver Android
4.1 eller nyere
Indholdsklassificering
Interaktive elementer
Køb i appen
Produkter i appen
0,99 $-39,99 $ pr. stk.
Tilladelser
Udbydes af
NexStreaming Corp.
Udvikler
3rd Floor, Kunyoung Building 56 Baumoe-ro 37-gil, Yangjae-dong, Seocho-gu Seoul, 06744 Republic of Korea
©2019 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.