Pokémon GO

Nag-aalok ng mga in-app na pagbili
Isalin ang paglalarawan sa Filipino gamit ang Google Translate?Isalin pabalik sa Ingles (Estados Unidos) ang paglalarawan

Pokémon GO has now introduced social and trading features that allow Trainers to connect with each other by adding friends, sending Gifts, and participating in a new Friendship Level system that unlocks bonuses. Trainers can now trade Pokémon with other Trainers nearby, earning a Candy Bonus for the Pokémon received.

Join Trainers across the globe who are discovering Pokémon as they explore the world around them. Pokémon GO is the global gaming sensation that has been downloaded over 800 million times and named "Best Mobile Game" by The Game Developers Choice Awards and "Best App of the Year" by TechCrunch.

Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu, and many other Pokémon have been discovered!
Pokémon are out there, and you need to find them. As you walk around a neighborhood, your smartphone will vibrate when there’s a Pokémon nearby. Take aim and throw a Poké Ball… You’ll have to stay alert, or it might get away!

Search far and wide for Pokémon and items
Certain Pokémon appear near their native environment—look for Water-type Pokémon by lakes and oceans. Visit PokéStops and Gyms—found at interesting places like museums, art installations, historical markers, and monuments—to stock up on Poké Balls and helpful items.

Catching, hatching, evolving, and more
As you level up, you’ll be able to catch more-powerful Pokémon to complete your Pokédex. You can add to your collection by hatching Pokémon Eggs based on the distances you walk. Help your Pokémon evolve by catching many of the same kind. Choose a Buddy Pokémon to walk with and earn Candy that will help you make your Pokémon stronger.

Compete in epic Gym battles
You’ll join one of three teams and battle for the ownership of Gyms with your Pokémon at your side. As your Charmander evolves to Charmeleon and then Charizard, you can battle together to defeat a Gym and assign your Pokémon to defend it against all comers.

Team up to defeat powerful Raid Bosses
A Raid Battle is a cooperative gameplay experience that encourages you to work with up to 20 other Trainers to defeat an extremely powerful Pokémon known as the Raid Boss. If you succeed in defeating it in battle, you’ll have the chance to catch an extra powerful Pokémon of your own!

It’s time to get moving—your real-life adventures await!

Notes:

- This app is free-to-play and offers in-game purchases. It is optimized for smartphones, not tablets.
- Compatible with Android devices that have 2GB RAM or more and have Android Version 4.4–7.0+ installed.
- Compatibility is not guaranteed for devices without GPS capabilities or devices that are connected only to Wi-Fi networks.
- Compatibility with tablet devices is not guaranteed.
- Application may not run on certain devices even if they have compatible OS versions installed.
- It is recommended to play while connected to a network in order to obtain accurate location information.
- Compatibility information may be changed at any time.
- Please visit www.PokemonGO.com for additional compatibility information.
- Information current as of June 18, 2018.
- Trainers of all ages welcome! But if a Trainer is a child, parental consent is required. Please see the Terms of Service for more details.
Ipinakilala ngayon ng Pokémon GO ang mga tampok na panlipunan at pangkalakal na nagpapahintulot sa mga Trainer na kumonekta sa bawat isa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kaibigan, pagpapadala ng Mga Regalo, at pakikilahok sa isang bagong sistema ng Friendship Level na nagbubukas ng mga bonus. Ang mga tagapagsanay ay maaari na ngayong mag-trade ng Pokémon sa iba pang mga Trainer sa malapit, na makakakuha ng Candy Bonus para sa Pokémon na natanggap.

Sumali sa Mga Trainer sa buong mundo na natutuklasan ang Pokémon habang sinasaliksik nila ang mundo sa kanilang paligid. Ang Pokémon GO ay ang global gaming sensation na na-download na higit sa 800 milyong beses at pinangalanang "Pinakamahusay na Mobile Game" sa pamamagitan ng The Game Developers Choice Awards at "Best App of the Year" ng TechCrunch.

Ang Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu, at marami pang ibang Pokémon ay natuklasan!
Ang Pokémon ay nasa labas, at kailangan mong hanapin ang mga ito. Habang naglalakad ka sa isang kapitbahayan, ang iyong smartphone ay manginig kapag may isang Pokémon sa malapit. Kumuha ng pakay at magtapon ng Poké Ball ... Magkakaroon ka upang manatiling alerto, o maaaring lumayo!
 
Maghanap sa malayo at malawak na para sa Pokémon at mga item
Lumilitaw ang ilang Pokémon malapit sa kanilang katutubong kapaligiran-hanapin ang Uri ng Tubig na Pokémon sa pamamagitan ng mga lawa at karagatan. Bisitahin ang PokéStops at Gyms-matatagpuan sa mga kagiliw-giliw na lugar tulad ng mga museo, pag-install ng sining, mga makasaysayang marker, at mga monumento-upang i-stock sa Poké Balls at helpful items.
 
Pag-isipan, pagpisa, umuusbong, at higit pa
Habang nakataas ka, makakakuha ka ng mas malakas na Pokémon upang makumpleto ang iyong Pokédex. Maaari kang magdagdag sa iyong koleksyon sa pamamagitan ng pagpindot ng Pokémon Egg batay sa mga distansya na iyong lakad. Tulungan ang iyong Pokémon evolve sa pamamagitan ng pagkuha ng marami sa parehong uri. Pumili ng isang Buddy Pokémon upang maglakad kasama at kumita ng Candy na makakatulong sa iyong gawin ang iyong Pokémon mas malakas.
 
Makipagkumpitensya sa mga mahabang laban sa Gym
Makikipagtulungan ka sa isa sa tatlong koponan at labanan para sa pagmamay-ari ng mga Gyms kasama ang iyong Pokémon sa iyong panig. Tulad ng iyong Charmander evolves sa Charmeleon at pagkatapos ay Charizard, maaari kang labanan magkasama upang talunin ang isang Gym at italaga ang iyong Pokémon upang ipagtanggol ito laban sa lahat ng comers.

Koponan ng hanggang sa talunin ang malakas na Raid Bosses
Ang Raid Battle ay isang karanasan sa kooperatiba ng gameplay na naghihikayat sa iyo na gumana nang hanggang 20 iba pang Trainers upang talunin ang isang napakalakas na Pokémon na kilala bilang Raid Boss. Kung magtagumpay ka sa pagkatalo nito sa labanan, magkakaroon ka ng pagkakataon na mahuli ang isang sobrang malakas na Pokémon ng iyong sarili!
 
Panahon na upang makakuha ng paglipat-Naghihintay ang iyong mga pakikipagsapalaran sa tunay na buhay!

Mga Tala:

- Ang app na ito ay libre-to-play at nag-aalok ng mga in-game pagbili. Ito ay na-optimize para sa mga smartphone, hindi tablet.
- Mga katugmang sa mga Android device na may 2GB RAM o higit pa at may naka-install na Bersyon ng Android 4.4-7.0 +.
- Ang pagiging tugma ay hindi garantisado para sa mga device na walang mga kakayahan sa GPS o mga device na nakakonekta lamang sa mga network ng Wi-Fi.
- Ang pagiging tugma sa mga aparatong tablet ay hindi garantisadong.
- Maaaring hindi tumakbo ang application sa ilang device kahit na naka-install ang mga ito ng mga katugmang OS na bersyon.
- Inirerekomenda upang i-play habang nakakonekta sa isang network upang makakuha ng tumpak na impormasyon sa lokasyon.
- Maaaring baguhin ang impormasyon sa pagiging tugma sa anumang oras.
- Mangyaring bisitahin ang www.PokemonGO.com para sa karagdagang impormasyon sa pagiging tugma.
- Kasalukuyang impormasyon kasabay ng Hunyo 18, 2018.
- Mga tagapagsanay ng lahat ng edad maligayang pagdating! Ngunit kung ang isang Trainer ay isang bata, kinakailangan ang pahintulot ng magulang. Mangyaring tingnan ang Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa higit pang mga detalye.
Magbasa pa
4.1
11,036,727 ang kabuuan
5
4
3
2
1
Naglo-load...

Ano'ng Bago

Bug fixes
Magbasa pa

Karagdagang Impormasyon

Na-update
Nobyembre 16, 2018
Laki
86M
Mga Pag-install
100,000,000+
Kasalukuyang Bersyon
0.127.2
Nangangailangan ng Android
4.4 at mas bago
Rating ng Content
Lahat
Bahagyang Karahasan sa Fantasy
Mga Interactive na Elemento
Pakikipag-ugnayan ng Mga User, Impormasyon ng Mga Pagbabahagi, Lokasyon ng Mga Pagbabahagi, Digital na Pagbili
Mga In-app na Produkto
$0.99 - $99.99 bawat item
Inaalok Ng
Niantic, Inc.
Developer
One Ferry Building, Suite 200 San Francisco, CA 94111
©2018 GoogleMga Tuntunin ng Serbisyo ng SitePrivacyMga DeveloperMga ArtistTungkol sa Google|Lokasyon: Estados UnidosWika: Filipino
Sa pamamagitan ng pagbili sa item na ito, nakikipagtransaksyon ka sa Google Payments at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Notification ng Privacy ng Google Payments.