Karaoke List
(1,362)

Reviews

What's New
[New] Đã có cập nhật vol50 Arirang. Hãy vào menu và chọn [Tải dữ liệu] để cập nhật.
ver 2.14
- Sửa lỗi tắt chương trình khi nhấn vào tên tác giả
ver 2.13
- Bổ sung tìm kiếm theo vol. Chỉ thêm thêm 'v' trước số vol để liệt kê các bài hát trong vol (VD: v49, v50)
ver 2.12
- Chỉnh sửa giao diện tìm kiếm.
ver 2.11
- Sửa lỗi tắt ứng dụng.
ver 2.10
- Cập nhật lời bài hát. cho dễ nhìn hơn phiên bản cũ.

Similar

More from developer