Nintendo Switch Parental Cont…

Queres traducir a descrición ao galego (España) co Tradutor de Google?Volver traducir descrición ao inglés (Os Estados Unidos)

Nintendo Switch Parental Controls™ is a free app for smart devices to keep you engaged with your family's gaming activities on Nintendo Switch.
◆ A Nintendo Switch console with the latest available system version is required to use this app.

This is recommended for people worried about things such as:
1. Is my child spending too much time playing games?
2. What kind of games is my child playing?
3. Are the games my child is playing age-appropriate?

Below are three special features of the Nintendo Switch Parental Controls app:
1. Monitor play time on your console.
Set a play-time limit and the console will notify users that the time limit has been reached.
Parents and guardians can check the Nintendo Switch Parental Controls app to see if the time limit has been followed.
It is also possible to suspend gameplay automatically when the play-time limit is reached.

2. Check up on your console's gameplay.
The summary function allows you to easily see what games have been played on the console recently and how much time was spent playing each day.
View daily reports and monthly summaries of play activity. If you choose to receive push notifications, you'll be notified when a new monthly summary is available.
It's an easy way to see what kind of games your family is interested in.

3. Restrict console features.
Nintendo Switch functions can be restricted to prevent the console from playing games above a certain age rating.

Attention:
◆ An Internet connection is required to use this app. Cellular data may be used. A Nintendo Account (for ages 18 and up) is also required.
◆ Restrictions to Nintendo eShop purchases can be set from Nintendo Account settings.
◆ Your use of this app is subject to the Nintendo Account User Agreement available at support.nintendo.com.
◆ In order to make use of all of the features and settings available in the Nintendo Switch Parental Controls app, all registered Nintendo Switch consoles need to be using the latest system version.
Nintendo Cambiar Parental Controls ™ é unha aplicación gratuita para dispositivos intelixentes para mantelo implicado con actividades de xogos da súa familia no Nintendo Switch.
◆ unha consola Cambiar Nintendo coa última versión dispoñible do sistema é necesario para utilizar esta aplicación.

Isto é recomendable para persoas preocupadas cousas como:
1. É o meu fillo gastan moito tempo xogando xogos?
2. Que tipo de xogos é a miña neno xogar?
3. Os xogos son o meu fillo está xogando idade apropiada?

Abaixo amósanse tres características especiais de Nintendo Cambiar Parental Controls app:
1. Monitor de tempo de xogo no seu consola.
Define un límite de tempo de xogo e consola pode notificar os usuarios que o prazo permitidos.
Os pais e encargados de educación pode comprobar Nintendo Cambiar Parental Controls aplicación a ver se o prazo foi seguido.
Tamén é posible suspender o partido automaticamente cando o límite de tempo de xogo é acadar.

2. Comprobe-se na jogabilidade do seu resultado.
A función de resumo permite que facilmente ver o que os xogos foron xogados na consola recentemente e canto tempo foi gasto a xogar cada día.
Ver informes diarios e resumos mensuais de actividade lúdica. Se decide recibir notificacións push, será notificado cando un novo resumo mensual está dispoñible.
É un xeito doado de ver que tipo de xogos a súa familia está interesado.

3. Restrinxir recursos da consola.
funcións de conmutación de Nintendo pode ser restrinxido para evitar a consola de xogos de arriba dunha determinada clasificación por idades.

Lembre
◆ Unha conexión a Internet é necesaria para utilizar esta aplicación. poden ser utilizados datos móbiles. A conta Nintendo (para idades 18 e por riba) tamén é necesaria.
◆ Limitacións para a compra de Nintendo eShop pode definirse de configuración da conta de Nintendo.
◆ O uso deste app está suxeito ao Contrato de Usuario Nintendo conta dispoñible no support.nintendo.com.
◆ A fin de facer uso de todos os recursos e as opcións dispoñibles na Nintendo Cambiar Parental Controls aplicación, todas rexistradas Nintendo cambiar de terminal que estar a usar a última versión do sistema.
Máis información
4,5
18.371 en total
5
4
3
2
1
Cargando...

Novidades

Support Android 9.0.
Implemented bug fixes.
Máis información

Información adicional

Data de actualización
16 de outubro de 2018
Tamaño
21M
Instalacións
1,000,000+
Versión actual
1.7.1
Require Android
4.4 e versións posteriores
Valoración de contido
Permisos
Ofrecida por
Nintendo Co., Ltd.
©2018 GoogleCondicións de servizo do sitioPrivacidadeProgramadoresArtistasAcerca de Google|Localización: Os Estados UnidosIdioma: galego
Ao comprar este artigo, realizas unha transacción con Google Payments e aceptas as Condicións de servizo e o Aviso de privacidade de Google Payments.