Nintendo Switch Parental Cont…

Да се преведе описот на македонски (Република Македонија) со „Преведи на Google“?Преведи го описот назад на англиски (Соединети Американски Држави)

Nintendo Switch Parental Controls™ is a free app for smart devices to keep you engaged with your family's gaming activities on Nintendo Switch.
◆ A Nintendo Switch console with the latest available system version is required to use this app.

This is recommended for people worried about things such as:
1. Is my child spending too much time playing games?
2. What kind of games is my child playing?
3. Are the games my child is playing age-appropriate?

Below are three special features of the Nintendo Switch Parental Controls app:
1. Monitor play time on your console.
Set a play-time limit and the console will notify users that the time limit has been reached.
Parents and guardians can check the Nintendo Switch Parental Controls app to see if the time limit has been followed.
It is also possible to suspend gameplay automatically when the play-time limit is reached.

2. Check up on your console's gameplay.
The summary function allows you to easily see what games have been played on the console recently and how much time was spent playing each day.
View daily reports and monthly summaries of play activity. If you choose to receive push notifications, you'll be notified when a new monthly summary is available.
It's an easy way to see what kind of games your family is interested in.

3. Restrict console features.
Nintendo Switch functions can be restricted to prevent the console from playing games above a certain age rating.

Attention:
◆ An Internet connection is required to use this app. Cellular data may be used. A Nintendo Account (for ages 18 and up) is also required.
◆ Restrictions to Nintendo eShop purchases can be set from Nintendo Account settings.
◆ Your use of this app is subject to the Nintendo Account User Agreement available at support.nintendo.com.
◆ In order to make use of all of the features and settings available in the Nintendo Switch Parental Controls app, all registered Nintendo Switch consoles need to be using the latest system version.
Nintendo Switch Parental Controls ™ е бесплатна апликација за паметни уреди за да ве занимава со игри активности на вашето семејство на Nintendo Switch.
◆ А Nintendo Switch конзола со најнова верзија на системот е потребно да го користите овој стан.

Ова се препорачува за луѓе се загрижени за нешта како што се:
1. Дали моето дете трошење премногу време играјќи видео игри?
2. Каков вид на игри е игра на моето дете?
3. Дали игрите моето дете е игра соодветни на возраста?

Подолу се три посебни карактеристики на Nintendo Switch апликацијата Родителска контролс:
1. Следење играат време на вашиот конзола.
Се постави лимит на плеј-време и во конзола ќе ги извести корисниците дека е постигнат рокот.
Родителите и старателите да проверите на Nintendo Switch Родителска контролс стан да се види дали рокот се следи.
Исто така е можно да го суспендира игра автоматски кога ќе се достигне границата од плеј-време.

2. Проверете врз игра вашата конзола.
резиме функција ви овозможува лесно да се види она што игри се играат на конзола неодамна и колку време е поминато играње секој ден.
Прикажи дневни извештаи и месечни резимеа на игра активност. Ако одберете да добиваат известувања, ќе биде известен кога нов месечен извештај е достапен.
Тоа е лесен начин да видите каков вид на игри вашето семејство е заинтересиран.

3. Ограничи конзола функции.
Nintendo Switch функции можат да бидат ограничени за да се спречи од играње игри конзола над одредена возраст рејтинг.

внимание:
◆ Интернет конекција е потребно да го користите овој стан. може да се користи на мобилни податоци. е исто така потребен профил Nintendo (на возраст од 18 и нагоре).
◆ Ограничувања на купување Nintendo eShop може да се постави од поставките Nintendo профил.
◆ Вашето користење на оваа апликација е предмет на договор со корисникот Nintendo сметка на располагање во support.nintendo.com.
◆ Со цел да се направи употреба на сите карактеристики и поставувања на располагање во Nintendo Switch апликацијата Родителска контролс, сите регистрирани Nintendo Switch конзоли треба да биде со користење на најновите систем за печатење.
Прочитајте повеќе
4,5
Вкупно 18.647
5
4
3
2
1
Се вчитува...

Што е ново

Support Android 9.0.
Implemented bug fixes.
Прочитајте повеќе

Дополнителни информации

Ажурирано
16 октомври 2018
Големина
21M
Инсталации
1.000.000+
Тековна верзија
1.7.1
Потребен е Android
4.4 и понова
Оцена на содржината
Понудено од
Nintendo Co., Ltd.
©2018 GoogleУслови на користење на сајтотПриватностПрограмериИзведувачиЗа Google|Локација: Соединети Американски ДржавиЈазик: македонски
Со купување на ставкава, работите со Google Payments и се согласувате со Условите на користење и Известувањето за приватност на Google Payments.