Nintendo Switch Parental Cont…

34 461
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Nintendo Switch Parental Controls™ is a free app for smart devices to keep you engaged with your family's gaming activities on Nintendo Switch.
◆ A Nintendo Switch console with the latest available system version is required to use this app.

This is recommended for people worried about things such as:
1. Is my child spending too much time playing games?
2. What kind of games is my child playing?
3. Are the games my child is playing age-appropriate?

Below are three special features of the Nintendo Switch Parental Controls app:
1. Monitor play time on your console.
Set a play-time limit and the console will notify users that the time limit has been reached.
Parents and guardians can check the Nintendo Switch Parental Controls app to see if the time limit has been followed.
It is also possible to suspend gameplay automatically when the play-time limit is reached.

2. Check up on your console's gameplay.
The summary function allows you to easily see what games have been played on the console recently and how much time was spent playing each day.
View daily reports and monthly summaries of play activity. If you choose to receive push notifications, you'll be notified when a new monthly summary is available.
It's an easy way to see what kind of games your family is interested in.

3. Restrict console features.
Nintendo Switch functions can be restricted to prevent the console from playing games above a certain age rating.

Attention:
◆ An Internet connection is required to use this app. Cellular data may be used. A Nintendo Account (for ages 18 and up) is also required.
◆ Restrictions to Nintendo eShop purchases can be set from Nintendo Account settings.
◆ Your use of this app is subject to the Nintendo Account User Agreement available at support.nintendo.com.
◆ In order to make use of all of the features and settings available in the Nintendo Switch Parental Controls app, all registered Nintendo Switch consoles need to be using the latest system version.
Nintendo Włącz kontrolę rodzicielską ™ to darmowa aplikacja dla urządzeń inteligentnych, aby był zaangażowany w działalność swojej rodziny gier na Nintendo Switch.
◆ Konsola Nintendo Przełącznik z najnowszej dostępnej wersji systemu jest wymagane do korzystania z tej aplikacji.

Jest to zalecane dla osób zaniepokojonych rzeczy, takich jak:
1. Czy moje dziecko spędza zbyt wiele czasu grając w gry?
2. Jaki rodzaj gier jest gra moje dziecko?
3. Czy gry moje dziecko bawiące odpowiednich do wieku?

Poniżej znajdują się trzy szczególne cechy Nintendo Włącz aplikację Parental Controls:
1. Monitorowanie czas odtwarzania na konsoli.
Ustawić limit czasowy i play-konsola będzie powiadomić użytkowników, że został osiągnięty limit czasu.
Rodzice i opiekunowie mogą sprawdzić Nintendo Włącz aplikację rodzicielskiej kontroli, aby sprawdzić, czy termin został następnie.
Możliwe jest również, aby zawiesić rozgrywki automatycznie po osiągnięciu limitu play-czas.

2. Sprawdź się na rozgrywkę swojej konsoli.
Funkcja Podsumowanie pozwala łatwo zobaczyć, jakie gry były odtwarzane na konsoli niedawno i ile czasu spędził grając codziennie.
Zobacz raporty dzienne i miesięczne podsumowania działalności zabaw. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia push, będziesz otrzymywać powiadomienia o nowy miesięczny podsumowanie jest dostępne.
Jest to łatwy sposób, aby zobaczyć, jaki rodzaj gier rodzina jest zainteresowany.

3. Ograniczenie funkcji konsoli.
Nintendo funkcje przełącznika może być ograniczona, aby zapobiec konsolę z gier powyżej określonej kategorii wiekowej.

Uwaga:
◆ Połączenie internetowe jest wymagane do korzystania z tej aplikacji. mogą być stosowane dane komórkowe. wymagane jest również Konto Nintendo (dla wieku 18 i do góry).
◆ Ograniczenia Nintendo eShop zakupów można ustawić w ustawieniach konta Nintendo.
◆ Korzystanie z tej aplikacji jest przedmiotem Umowy z użytkownikiem Nintendo Konto dostępnej w support.nintendo.com.
◆ W celu wykorzystania wszystkich funkcji i ustawień dostępnych w Nintendo Włącz aplikację Parental Controls, wszyscy zarejestrowani konsole Nintendo przełącznika należy korzystać z najnowszej wersji systemu.
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 34 461
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

The VR Mode (3D Visuals) restriction setting has been added.
Bug fixes have been implemented.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
5 czerwca 2019
Rozmiar
21M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
1.9.0
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Nintendo Co., Ltd.
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.