NissanConnect

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?Tõlgi kirjeldus tagasi inglise (Ameerika Ühendriigid) keelde

NISSANCONNECT® MOBILE APPS IS STANDARD ON THE FOLLOWING VEHICLES:
2017: Murano, TITAN, TITAN XD
2016: LEAF, Maxima, Murano, Rogue, TITAN XD
2015: Juke, Murano

NISSANCONNECT MOBILE APPS IS AVAILABLE ON THE FOLLOWING VEHICLES AS PART OF A TRIM AND/OR PACKAGE:
(Please consult your owner’s manual for availability information on your vehicle.)
2019: Frontier, NV200
2018: Frontier, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Rogue Sport, Sentra, TITAN, TITAN XD
2017: Altima, Frontier, GT-R, Juke, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Rogue, Rogue Sport, Sentra, TITAN, Versa sedan, Versa Note
2016: Altima, Frontier, Juke, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Sentra, Versa sedan, Versa Note
2015: Altima, Frontier, NV200, NV1500, Rogue, Sentra, TITAN, Versa sedan, Xterra
2014: Altima, Frontier, Juke, Rogue, Sentra, Xterra

STAY CONNECTED WHILE ON THE ROAD:
The NissanConnect mobile app allows users of equipped vehicles to access third-party apps, like Facebook and Online Search with Google, on their vehicle’s display.

WHAT'S INCLUDED WITH NISSANCONNECT MOBILE APPS:
With NissanConnect Mobile Apps, you can pair the app to your vehicle and use a number of third-party apps, like Facebook and Online Search with Google, on your Nissan’s display screen. In addition to the intuitive touch screen controls, Nissan has utilized voice recognition and text-to-speech technologies for hands free and eyes on the road connectivity.

(Please note, NissanConnect Services is a different program and a different app that allows you to send remote commands to your vehicle though the NissanConnect Services app, Google Assistant, Amazon Alexa or through the Nissan Owners Portal. To send remote commands to your vehicle like Remote Engine Start/Stop, you will need to download the NissanConnect Services app, which is also available on the Google Play. Check vehicle compatibility and download the NissanConnect Services app here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nissan.connectservices

BEFORE USING THIS APP, USERS MUST:
Register and create a Nissan Owner's Portal account at: https://owners.nissanusa.com. Once registered, simply download the NissanConnect mobile app, log in to the app with your Nissan Owner's Portal credentials and connect a compatible smartphone with a data plan to your vehicle via Bluetooth® or USB. You can then begin using some of your favorite apps on your in-vehicle display.

Users can select and configure their favorite supported apps from the “Manage My Apps” tab found within the NissanConnect Mobile App. In addition to the intuitive touch screen controls, many equipped Nissan vehicles have voice recognition and text-to-speech technologies for hands free and eyes on the road connectivity.

SUBSCRIPTION:
Download this complimentary app to get connected today. New vehicle purchasers receive 3 years of complimentary access to the NissanConnect Mobile Apps program.

------------------------------------------------------------------------
Available services/features may be shown. Compatible connected device may be required. Only use services/features and device when safe and legal to do so. Subject to GPS and wireless network availability and connection, and system/technology limitations. Text rates/data usage/subscription may apply. Some services/features provided by companies not within Nissan or its partners’ or agents’ control and may be discontinued at any time. For more information, see dealer, owner’s manual, or www.NissanUSA.com/connect/important-information.

Privacy Policy: https://www.nissanusa.com/privacy

Nissan names, logos, product names, feature names, and slogans are trademarks owned by or licensed to Nissan Motor Co. Ltd., and/or its North American subsidiaries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. ©2018 Nissan
NISSANCONNECT® MOBILE APPS on STANDARD järgmistes sõidukites:
2017: Murano, TITAN, TITAN XD
2016: LEAF, Maxima, Murano, Rogue, TITAN XD
2015: Juke, Murano

NISSANCONNECT MOBILE APPS on saadaval järgmiste sõidukite puhul, mis on osa TRIM- JA / VÕI PAKETTEST:
(Sõiduki kättesaadavuse kohta lisateabe saamiseks tutvuge oma kasutusjuhendiga.)
2019: Frontier, NV200
2018: Frontier, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Rogue Sport, Sentra, TITAN, TITAN XD
2017: Altima, Frontier, GT-R, Juke, NV200, NV Cargo, NV Reisija, Rogue, Rogue Sport, Sentra, TITAN, Versa sedan, Versa märkus
2016: Altima, Frontier, Juke, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Sentra, Versa sedan, Versa märkus
2015: Altima, Frontier, NV200, NV1500, Rogue, Sentra, TITAN, Versa sedan, Xterra
2014: Altima, Frontier, Juke, Rogue, Sentra, Xterra

STAY ON JOOKSUL KOHALDATAKSE:
NissanConnecti mobiilirakendus võimaldab seadmetega varustatud sõidukitel oma sõiduki ekraanil juurde pääseda kolmandate osapoolte rakendustele, nagu Facebook ja Internetis otsimine Google'iga.

MIS SISALDUVAD NISSANCONNECT MOBILE APPS:
NissanConnecti mobiilirakendustega saate rakenduse siduda oma sõidukiga ja oma Nissani ekraanil kasutada mitut kolmanda osapoole rakendust, nagu Facebook ja Google'i veebiotsing. Lisaks intuitiivsetele puuteekraanil olevatele juhtelementidele on Nissan kasutanud hääle tuvastamist ja teksti kõnesünteesi tehnoloogiat käed vabadena ja silma peal liikluses.

(Pange tähele, et NissanConnecti teenused on erinevad programmid ja erinevad rakendused, mis võimaldavad teil oma sõidukile saata kaugkorraldusi NissanConnecti teenuste rakenduse, Google'i assistendi, Amazoni Alexa või Nissani omanike portaali kaudu. Et saata oma sõidukile kaugjuhtimispuldid Remote Engine Start / Stop, peate alla laadima rakenduse NissanConnect Services, mis on saadaval ka Google Play'is. Kontrollige sõiduki ühilduvust ja laadige alla NissanConnecti teenuste rakendus siin: https://play.google.com/store/apps/ andmed? id = com.nissan.connectservices

ENNE APPI KASUTAMIST KASUTAJAD PEAVAD:
Registreerige ja looge Nissani omaniku portaali konto aadressil https://owners.nissanusa.com. Kui olete registreerunud, laadige lihtsalt alla NissanConnecti mobiilirakendus, logige rakendusse sisse oma Nissani omaniku portaali mandaadiga ja ühendage ühilduv nutitelefon koos andmesideplaaniga oma autole Bluetooth® või USB kaudu. Seejärel saate mõne oma lemmikrakenduse kasutamist oma sõidukisiseses displeis kasutada.

Kasutajad saavad oma lemmik toetatud rakendused valida ja konfigureerida NissanConnect'i mobiilirakenduse vahekaardil "Halda minu rakendused". Lisaks intuitiivsetele puutetundliku ekraanikorraldajatele on paljude varustatud Nissani sõidukitel häält tuvastatavad ja teksti kõneks muutmise tehnoloogiad käed vabad ja silmad maanteede ühenduvus.

TELLIMINE:
Laadige see täisprogramm alla, et saada täna ühendust. Uued sõidukite ostjad saavad 3 aastat tasuta juurdepääsu NissanConnecti mobiilirakenduste programmile.

-------------------------------------------------- ----------------------
Olemasolevad teenused / funktsioonid võivad olla näidatud. Ühilduv seade võib olla vajalik. Kasutage ainult teenuseid / funktsioone ja seadet, kui selleks on turvaline ja seaduslik. Vastavalt GPS ja traadita võrgu olemasolule ja ühendusele ning süsteemi / tehnoloogia piirangutele. Võimalik on kohaldada tekstisummasid / andmete kasutamist / tellimust. Mõned teenused / funktsioonid, mida pakuvad firmad, mis ei kuulu Nissani või tema partnerite või agentide kontrolli alla, ja neid võidakse igal ajal lõpetada. Lisateavet leiate edasimüüjalt, omaniku käsiraamatust või www.NissanUSA.com/connect/important-information.

Privaatsuspõhimõtted: https://www.nissanusa.com/privacy

Nissani nimed, logod, tootenimed, funktsioonide nimed ja loosunimed on Nissan Motor Co. Ltd.-le kuuluvate või nende litsentseeritud kaubamärkide ja / või nende Põhja-Ameerika tütarettevõtted. Muud kaubamärgid ja kaubamärgid on vastavate omanike kaubamärgid. © 2018 Nissan
Lisateave
Ahenda

Arvustused

Arvustus Policy
2,0
Kokku 11 252
5
4
3
2
1
Laadimas...

Mis on uut?

Bug Fixes and Performance Improvements
Lisateave
Ahenda

Lisateave

Värskendatud
8. august 2017
Suurus
2,8M
Installimised
1 000 000+
Praegune versioon
1.3.8
Nõuab Androidi
2.3.3 ja uuemad
Sisu reiting
Pakub:
NISSAN MOTOR CO., LTD.
©2019 GoogleSaidi teenusetingimusedPrivaatsusArendajadArtistidAbout Google|Asukoht: Ameerika ÜhendriigidKeel: eesti
Selle üksuse ostmisel teete tehingu teenusega Google Payments ning nõustute Google Paymentsi teenusetingimuste ja privaatsusteatisega.