NissanConnect

Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

NISSANCONNECT® MOBILE APPS IS STANDARD ON THE FOLLOWING VEHICLES:
2017: Murano, TITAN, TITAN XD
2016: LEAF, Maxima, Murano, Rogue, TITAN XD
2015: Juke, Murano

NISSANCONNECT MOBILE APPS IS AVAILABLE ON THE FOLLOWING VEHICLES AS PART OF A TRIM AND/OR PACKAGE:
(Please consult your owner’s manual for availability information on your vehicle.)
2019: Frontier, NV200
2018: Frontier, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Rogue Sport, Sentra, TITAN, TITAN XD
2017: Altima, Frontier, GT-R, Juke, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Rogue, Rogue Sport, Sentra, TITAN, Versa sedan, Versa Note
2016: Altima, Frontier, Juke, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Sentra, Versa sedan, Versa Note
2015: Altima, Frontier, NV200, NV1500, Rogue, Sentra, TITAN, Versa sedan, Xterra
2014: Altima, Frontier, Juke, Rogue, Sentra, Xterra

STAY CONNECTED WHILE ON THE ROAD:
The NissanConnect mobile app allows users of equipped vehicles to access third-party apps, like Facebook and Online Search with Google, on their vehicle’s display.

WHAT'S INCLUDED WITH NISSANCONNECT MOBILE APPS:
With NissanConnect Mobile Apps, you can pair the app to your vehicle and use a number of third-party apps, like Facebook and Online Search with Google, on your Nissan’s display screen. In addition to the intuitive touch screen controls, Nissan has utilized voice recognition and text-to-speech technologies for hands free and eyes on the road connectivity.

(Please note, NissanConnect Services is a different program and a different app that allows you to send remote commands to your vehicle though the NissanConnect Services app, Google Assistant, Amazon Alexa or through the Nissan Owners Portal. To send remote commands to your vehicle like Remote Engine Start/Stop, you will need to download the NissanConnect Services app, which is also available on the Google Play. Check vehicle compatibility and download the NissanConnect Services app here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nissan.connectservices

BEFORE USING THIS APP, USERS MUST:
Register and create a Nissan Owner's Portal account at: https://owners.nissanusa.com. Once registered, simply download the NissanConnect mobile app, log in to the app with your Nissan Owner's Portal credentials and connect a compatible smartphone with a data plan to your vehicle via Bluetooth® or USB. You can then begin using some of your favorite apps on your in-vehicle display.

Users can select and configure their favorite supported apps from the “Manage My Apps” tab found within the NissanConnect Mobile App. In addition to the intuitive touch screen controls, many equipped Nissan vehicles have voice recognition and text-to-speech technologies for hands free and eyes on the road connectivity.

SUBSCRIPTION:
Download this complimentary app to get connected today. New vehicle purchasers receive 3 years of complimentary access to the NissanConnect Mobile Apps program.

------------------------------------------------------------------------
Available services/features may be shown. Compatible connected device may be required. Only use services/features and device when safe and legal to do so. Subject to GPS and wireless network availability and connection, and system/technology limitations. Text rates/data usage/subscription may apply. Some services/features provided by companies not within Nissan or its partners’ or agents’ control and may be discontinued at any time. For more information, see dealer, owner’s manual, or www.NissanUSA.com/connect/important-information.

Privacy Policy: https://www.nissanusa.com/privacy

Nissan names, logos, product names, feature names, and slogans are trademarks owned by or licensed to Nissan Motor Co. Ltd., and/or its North American subsidiaries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. ©2018 Nissan
NISSANCONNECT® MOBILIŲJŲ APPARATAI TAIKOMI STANDARTAMS PALYGINTIEMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS:
2017: Murano, TITAN, TITAN XD
2016: LEAF, Maxima, Murano, Rogue, TITAN XD
2015: Juke, Murano

"NISSANCONECT MOBILE APPS" NAUDOJAMI ŠIE TRANSPORTO PRIEMONĖJE, KURIE TURĖTŲ DIDELĘ TRIM IR / ARBA PAKETĄ:
(Prašome susipažinti su savo savininko instrukcija, jei norite sužinoti apie jūsų transporto priemonės prieinamumą.)
2019: Frontier, NV200
2018: Frontier, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Rogue Sport, Sentra, TITAN, TITAN XD
2017: Altima, Frontier, GT-R, Juke, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Rogue, Rogue Sport, Sentra, TITAN, Versa sedanas, Versa pastaba
2016: Altima, Frontier, Juke, NV200, NV Cargo, NV Passenger, Sentra, Versa sedanas, Versa pastaba
2015: Altima, Frontier, NV200, NV1500, Rogue, Sentra, TITAN, Versa sedanas, Xterra
2014: Altima, Frontier, Juke, Rogue, Sentra, Xterra

SUSIJĘ SU KELIAU:
"NissanConnect" mobili programa leidžia transporto priemonėms, kuriose yra įrengta transporto priemonė, naudotis savo transporto priemonės ekrane trečiųjų šalių programomis, tokiomis kaip "Facebook" ir "Online Search" su "Google".

KAS YRA ĮTRAUKTI NISSANCONECT MOBILE APPS:
Naudodamiesi "NissanConnect Mobile Apps", galite susieti programą su savo automobiliu ir "Nissan" ekrano ekrane naudoti daugybę trečiųjų šalių programų, tokių kaip "Facebook" ir "Online Search" su "Google". Be intuityviojo jutiklinio ekrano valdymo, "Nissan" naudojosi balso atpažinimu ir teksto į kalbos technologijomis, kad galėtumėte laisvosiomis rankomis ir žiūrėtų į kelių jungtį.

(Atkreipkite dėmesį, kad "NissanConnect Services" yra kita programa ir kita programa, leidžianti siųsti nuotolines komandas į jūsų automobilį, net naudojant "NissanConnect Services", "Google" asistentą, "Amazon Alexa" arba "Nissan Owners Portal". Norėdami siųsti nuotolines komandas į savo automobilį, pvz. Nuotolinio variklio paleidimas / sustabdymas, turėsite atsisiųsti "NissanConnect Services" programą, kuri taip pat yra "Google Play". Patikrinkite transporto priemonės suderinamumą ir atsisiųskite "NissanConnect Services" programą čia: https://play.google.com/store/apps/ duomenys? id = com.nissan.connectservices

PRIEŠ NAUDOJANT ŠĮ APP, NAUDOJANTYS TURI:
Užsiregistruokite ir sukurkite "Nissan" savininko portalo paskyrą adresu https://owners.nissanusa.com. Kai tik užsiregistravote, tiesiog atsisiųskite "NissanConnect" mobilią programą, prisijunkite prie programos naudodami savo "Nissan" savininko portalo duomenis ir prijunkite suderinamą "smartphone" su duomenų planu į savo automobilį per "Bluetooth®" arba USB. Tada galite pradėti naudoti kai kurias mėgstamiausias programas automobilio ekrane.

Naudotojai gali pasirinkti ir sukonfigūruoti mėgstamiausias palaikomas programas iš "Manage My Apps" skirtuko, esančio NissanConnect Mobile App. Be intuityviojo jutiklinio ekrano valdymo priemonių, daugelis įrengtų "Nissan" transporto priemonių turi balso atpažinimo ir teksto į kalbą technologijas rankoms laisvai ir akis į kelių jungtį.

Prenumerata:
Atsisiųskite šią nemokamą programą šiandien. Naujiems transporto priemonių pirkėjams suteikiama 3 metų nemokama prieiga prie "NissanConnect Mobile Apps" programos.

-------------------------------------------------- ----------------------
Galimos paslaugos / funkcijos gali būti rodomos. Reikalingas suderinamas prijungtas įrenginys. Naudokite tik paslaugas / funkcijas ir įrenginį, kai tai yra saugu ir teisėta. Atsižvelgiant į GPS ir belaidžio tinklo prieinamumą ir ryšį bei sistemos / technologijos apribojimus. Galima taikyti teksto tarifus / duomenų naudojimą / prenumeratą. Kai kurios "Nissan" ar jos partnerių ar agentų kontroliuojamų bendrovių teikiamos paslaugos / funkcijos gali būti nutrauktos bet kuriuo metu. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Platintoją, savininko vadovą arba www.NissanUSA.com/connect/important-information.

Privatumo politika: https://www.nissanusa.com/privacy

"Nissan" pavadinimai, logotipai, produktų pavadinimai, funkcijų pavadinimai ir šūkiai yra "Nissan Motor Co. Ltd." ir (arba) jos dukterinių bendrovių "North American" priklausantys arba licencijuoti prekių ženklai. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų vardai. © 2018 "Nissan"
Skaityti daugiau
Sutraukti
1,7
Iš viso: 12 827
5
4
3
2
1
Įkeliama...

Kas naujo

Bug Fixes and Performance Improvements
Skaityti daugiau
Sutraukti

Papildoma informacija

Atnaujinta
2017 m. rugpjūčio 8 d.
Dydis
2,8M
Įdiegimai
1 000 000+
Dabartinė versija
1.3.8
Būtina naudoti „Android“
2.3.3 ir naujesnės versijos
Turinio įvertinimas
Siūlo
NISSAN MOTOR CO., LTD.
©2020 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiAtlikėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.