Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

VL Enterprise cung cấp các tính năng cơ bản để giúp học viên có thể học tập một cách dễ dàng nhất.
Các tính năng nổi bật như sau:
- Đăng nhập: Học viên có thể đăng nhập thông qua tài khoản được doanh nghiệp cung cấp.
- Quản lý khoá học: Học viên quản lý các khoá học được doanh nghiệp mời học. Đồng thời ứng dụng còn gợi nhắc học viên khoá học họ chưa hoàn thành để tiếp tục học một cách dễ dàng.
- Màn hình học:
+ Streaming video: Ứng dụng hỗ trợ tính năng streaming video, giúp trải nghiệm học tốt hơn.
+ Lưu trữ thời gian học: Học viên sẽ được lưu giữ thời gian học trên từng video. Các số liệu này sẽ được quy đổi ra phần trăm tiến độ hoàn thành giúp học viên có kế hoạch học tập tốt hơn. Đồng thời, số liệu này cũng sẽ được doanh nghiệp quan sát để đánh giá học viên.
+ Cấu trúc khoá học rõ ràng: Cấu trúc khoá học được hiển thị khá đơn giản để học viên dễ dạng di chuyển qua các bài học.
- Đăng xuất: học viên sẽ tiến hành đăng xuất để thoát khỏi ứng dụng.
Ứng dụng sẽ tiếp tục cập nhật các tính năng mới để giúp người học có những trải nghiệm tốt hơn.
- Quản lý học viên: Hệ thống hỗ trợ Admin company có thể quản lý các học viên của doanh nghiệp. Mời và theo dõi tiến độ học tập của học viên thông qua hệ thống Dashboard thân thiện,
Updated on
May 29, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Các tính năng nổi bật như sau:
- Đăng nhập: Học viên có thể đăng nhập thông qua tài khoản được doanh nghiệp cung cấp.
- Quản lý khoá học: Học viên quản lý các khoá học được doanh nghiệp mời học.
- Màn hình học:
+ Lưu trữ thời gian học: Học viên sẽ được lưu giữ thời gian học trên từng video. Các số liệu này sẽ được quy đổi ra phần trăm tiến độ hoàn thành giúp học viên có kế hoạch học tập tốt hơn.
- Đăng xuất: học viên sẽ tiến hành đăng xuất để thoát khỏi ứng dụng.