Gratitude Journal Affirmations

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Are you in search of a gratitude prompt journal app?
Or do you need a guided gratitude journal with I am affirmations?
Do you also want manifestation apps with a vision board and dream board for manifestation and law of attraction practice?

You need the Gratitude app which seamlessly blends 4 amazing features in one app:

1. Guided gratitude journal with prompts
2. Positive self affirmations
3. Vision board to manifest your goals
4. Daily zen section with motivation quotes, stories, articles to stay focused on your goals and mental health.

📅 GRATITUDE JOURNAL
Write about what you are grateful for fast and easy and make it a part of your morning routine. You can set up 3 journaling reminders. Our prompt journal app sends notifications with journal prompts like ‘What made you smile today’ or ‘What was the best part about today’. You can use these guided journals prompts to think about new things to be thankful for and add images to your journal entries. You can also reflect on your days. Here is how to use the manifestation journal:

- use the journaling prompts to know what to write about if you are out of ideas. A good start is to write 3 good things that happened in the day.
- create memories by adding photos to your thankful prompted journal
- set daily journal colors to reflect the mood and use our daily journal free app for android as a mental health tracker too
- set my gratitude journal reminders


🙏 POSITIVE AFFIRMATIONS
The next section is writing/reading positive affirmations for some pick me up motivating self talk. You can discover new affirmations or create your own to practice positive self-talk. Examples are I am worthy, or I am enough. Here is how to love yourself with some positive self-talk and self love:

- pick up to 5 life values that are important to you
- arrange to life values in order of importance
- you will get free affirmations for each life value
- add any affirmation to “my affirmations” by tapping the + icon
- practice positive affirmations daily by reading or listening to them
- edit the affirmation text, background color, add images as backgrounds and more.
- set affirmations reminders

🖼️ CREATE VISION BOARDS
Our daily gratitude journal and affirmations app also allows you to create a vision board to focus on your goals and dreams. The vision boards are a great manifestation tool that help you stay focused on your life goals as well as to practice the law of attraction. Here you can:

- pick a goal and create multiple vision boards
- add photos to your vision board
- generate reals based on the section of your vision board

💙 DAILY ZEN
Visit our Daily Zen section whenever you need daily motivation, happiness reminders, gratitude, and inspiration. There you can discover daily motivation quotes, stories, articles, tools, and more self-help content!

Most of our users have made a morning routine to write their zen journals, practice affirmations, and visualize. The gratitude app is a great diary journal tool to focus on the positive, become more mindful, and live a purposeful life with intention and positivity.

Happiness is with you! 🤗

☑️ Download Gratitude - our prompt journal and affirmations app now.
Ben je op zoek naar een dankbaarheidsverzoek journal-app?
Of heb je een begeleid dankbaarheidsdagboek nodig met I am affirmations?
Wil je ook manifestatie apps met een vision board en dreamboard voor manifestatie en wet van aantrekking praktijk?

Je hebt de Gratitude-app nodig die vier geweldige functies naadloos in één app combineert:

1. Begeleid dankbaarheidsdagboek met aanwijzingen
2. Positieve zelfbevestigingen
3. Visiebord om je doelen te manifesteren
4. Dagelijkse zen-sectie met motiverende citaten, verhalen, artikelen om gefocust te blijven op uw doelen en geestelijke gezondheid.

📅 DANKBAARHEIDSJOURNAL
Schrijf snel en gemakkelijk op waar je dankbaar voor bent en maak het onderdeel van je ochtendroutine. U kunt 3 logboekherinneringen instellen. Onze snelle journaal-app stuurt meldingen met journaalprompts zoals 'Wat maakte je aan het lachen vandaag' of 'Wat was het beste van vandaag'. U kunt deze begeleide dagboekaanwijzingen gebruiken om na te denken over nieuwe dingen om dankbaar voor te zijn en om afbeeldingen toe te voegen aan uw dagboekaantekeningen. Je kunt ook reflecteren op je dagen. Zo gebruikt u het manifestatiedagboek:

- gebruik de journaalprompts om te weten waarover u moet schrijven als u geen ideeën meer heeft. Een goed begin is om 3 goede dingen op te schrijven die die dag zijn gebeurd.
- maak herinneringen door foto's toe te voegen aan je dankbaar gevraagde dagboek
- stel dagelijkse dagboekkleuren in om de stemming weer te geven en gebruik onze dagelijkse dagboekvrije app voor Android ook als een tracker voor geestelijke gezondheid
- stel herinneringen voor mijn dankbaarheidsdagboek in


🙏 POSITIEVE BEVESTIGINGEN
Het volgende gedeelte is het schrijven/lezen van positieve affirmaties voor sommigen die me oppikken en motiverende zelfpraat. Je kunt nieuwe affirmaties ontdekken of je eigen affirmaties maken om positieve self-talk te oefenen. Voorbeelden zijn: ik ben het waard, of ik ben genoeg. Hier leest u hoe u van uzelf kunt houden met wat positieve zelfpraat en zelfliefde:

- kies tot 5 levenswaarden die belangrijk voor je zijn
- rangschik de waarden in volgorde van belangrijkheid
- je krijgt gratis affirmaties voor elke levenswaarde
- voeg een bevestiging toe aan "mijn bevestigingen" door op het +-pictogram . te tikken
- oefen dagelijks positieve affirmaties door ze te lezen of ernaar te luisteren
- bewerk de bevestigingstekst, achtergrondkleur, voeg afbeeldingen toe als achtergrond en meer.
- bevestigingsherinneringen instellen

🖼️ MAAK VISIEBOARDS
Met ons dagelijkse dankbaarheidsdagboek en de app voor bevestigingen kun je ook een visionboard maken om je op je doelen en dromen te concentreren. De vision boards zijn een geweldig manifestatiemiddel dat je helpt om gefocust te blijven op je levensdoelen en om de wet van aantrekking te oefenen. Hier kan je:

- kies een doel en maak meerdere visieborden
- voeg foto's toe aan je vision board
- genereer reals op basis van het gedeelte van uw vision board

💙 DAGELIJKSE ZEN
Bezoek onze Daily Zen-sectie wanneer je dagelijkse motivatie, geluksherinneringen, dankbaarheid en inspiratie nodig hebt. Daar kun je dagelijkse motivatiecitaten, verhalen, artikelen, tools en meer zelfhulpinhoud ontdekken!

De meeste van onze gebruikers hebben een ochtendroutine gemaakt om hun zen-dagboek te schrijven, affirmaties te oefenen en te visualiseren. De dankbaarheid-app is een geweldige tool voor dagboeken om je op het positieve te concentreren, bewuster te worden en een doelgericht leven te leiden met intentie en positiviteit.

Geluk is met jou! 🤗

☑️ Download Gratitude - onze app voor snelle dagboeken en bevestigingen nu.
Meer informatie
Samenvouwen
4,8
27.939 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

🆕 Vision board image bug fixes with an improved experience
✍️ "Help me out" button to give you random journal prompts
📅 New 21 Day Self-Love Course
📧 Write to me with any feedback at priteshsankhe@gratefulness.me
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
7 december 2021
Grootte
16M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
5.3.6
Android vereist
5.0 en hoger
Beoordeling van content
In-app-producten
US$ 4,99 - US$ 59,99 per item
Aangeboden door
Hapjoy Technologies
Distributieovereenkomst
c/o Gratitude, WeWork, Prestige Atlanta, 80 Feet Rd, Koramangala 1A Block, Bengaluru, Karnataka 560034
©2021 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.