Pollennieuws

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Pollennieuws is een applicatie waarmee u dagelijks op de hoogte wordt gehouden van actuele informatie over pollen en hooikoorts en waarmee u uw eigen hooikoortslogboek kunt bijhouden.

Pollennieuws wil mensen in staat stellen om pollenplanten die hooikoortsklachten veroorzaken te leren herkennen en te mijden als ze bloeien. Ideaal om even te bekijken voordat u gaat sporten, recreëren of wandelen in de buitenlucht. Het biedt u ook de mogelijkheid om uw hooikoortsmedicatie af te stemmen op de actuele situatie. De applicatie bestaat uit een aantal elementen:

Pollenkaartje Onafhankelijke biologen verzorgen dagelijks een pollenkaartje van Nederland met de verwachting van de pollen in de lucht. De polleninformatie op het pollenkaartje wordt dagelijks rond 7.00 uur door Pollennieuws gemaakt en indien nodig vaker.

• Pollenjournaal Regelmatig schrijft bioloog Maurice Martens een kort tekstbericht met een samenvatting van de meest actuele ontwikkelingen. Nieuw in deze versie is de meerdaagse verwachting. Middels een pushbericht wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van een nieuw journaal. U kunt het "hatsjoe-geluidje" dat te horen is bij dit pushbericht aan- of uitzetten via de “instellingen” op de laatste pagina van de app.


• Pollenvideofilmpjes Wekelijks worden op mooie locaties nieuwe videofilmpjes over pollen, pollenplanten en hooikoorts gemaakt. In de videofilmpjes wordt wat dieper ingegaan op de kenmerken van een specifieke boom, struik, gras of kruid. De meest recente video's staan bovenaan de lijst. Afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem en bijbehorende video-compatibiliteit zou het kunnen zijn dat sommige devices bepaalde video's niet af kunnen spelen.• Meldingen in een eigen Logboekje Door het plaatsen van meldingen kunt u zelf het verloop van uw eigen hooikoortsklachten vastleggen in een logboekje. U kunt de intensiteit en de zes belangrijkste en meest voorkomende symptomen aangeven.
Door bij de reeks meldingen op de menu knop te drukken, krijgt u in één oogopslag een jaaroverzicht van uw hooikoorts in beeld. U kunt uw meldingen eenvoudig mailen naar bijvoorbeeld uw computer of uw arts via "Exporteer Mijn Meldingen". Ook kunt u uw eigen hooikoortsbeleving vergelijken met andere meldingen uit uw regio en Nederland. Uw anonieme meldingen dragen bij aan het verbeteren van de meerdaagse verwachtingen.


• Pollenkalender In de Pollenkalender wordt de bloeiperiode van de belangrijkste bomen, struiken, grassen en kruiden weergegeven. Als u op een bloeitijdindicatie van de pollenkalender drukt krijgt u een goed herkenbare foto met beschrijving van de plant te zien en de mogelijkheid om een korte leerzame videofilm over deze plant te bekijken.In combinatie met het logboekje kan het verband gelegd worden tussen uw eigen klachten en de bloeiperiode van specifieke planten.

Deze app vereist een goed werkende internet verbinding. Indien dit niet het geval is zal de app niet optimaal tot zijn recht komen.

Privacy beleid

Je hoeft voor het gebruik van de app niet in te loggen met een naam of e-mail, de registraties die je via de app kunt doen zijn dan ook anoniem. Pollennieuws verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de gebruiker van de app. Pollennieuws respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en apps.

Veel gebruikers hebben de vraag gesteld waarom GPS wordt gebruikt. GPS gebruik maakt het mogelijk om een zo nauwkeurig mogelijke plaatsbepaling aan de melding toe te voegen. Daardoor wordt een meer gedetailleerd beeld verkregen van het hooikoortsverloop per locatie van alle app-gebruikers tezamen. Dat biedt in opvolgende jaren de mogelijkheid om voor de individuele gebruiker een betere vergelijking van het jaarpatroon te genereren en voor alle gebruikers tezamen een nauwkeuriger landelijke en regionale verwachting op te stellen van de pollendruk.
Poll News is an application that will run daily informed of current information on pollen and hay fever, and allows you to track your own hay fever log.

Poll News will enable people to pollen of plants that cause hay fever symptoms learn to recognize and avoid when they bloom. Ideal to see just before sports, recreation or walking outdoors. It also allows you to tune your hayfever medications on the current situation. The application consists of a number of elements:

Poll Card Independent biologists daily care a poll card in the Netherlands with the expectation of the pollen in the air. The poll information on the poll card is made by Poll News daily around 7:00 pm and more often if necessary.

• Poll News regularly biologist Maurice Martens wrote a short text message with a summary of the latest developments. New in this version is the multi-day forecast. Through a push message, you will be kept informed of the appearance of a new journal. You can "atishoo-sound" to hear is this push message on or off via the "Settings" on the last page of the app.


• Weekly Poll Video clips are in beautiful locations created new videos of pollen, plant pollen and hay fever. The videos will be some more detail the characteristics of a particular tree, shrub, grass or herb. The latest videos top the list. Depending on the operating system and associated video compatibility, it could be that some devices can not play some videos.


• Messages in their own Logbook By posting messages, you can themselves define the course of your hay fever symptoms in a logbook. You can indicate the intensity and the six most important and common symptoms.
By by pressing the series is displayed on the menu button, you will get at a glance an annual review of your hay fever in the picture. You can easily email your reports to eg your computer or your doctor over the "Export My Messages". You can also compare your own experience hayfever with other messages from your region and the Netherlands. Your anonymous reports contribute to the improvement of the multi-day forecasts.

• Poll Poll Calendar The calendar displays the heyday of the most important trees, shrubs, grasses and herbs. Pressing flourished indication of the pollen calendar you will be shown a clearly recognizable picture with a description of the plant and the possibility of a short educational video about this plant to bekijken.In with the logbook can be made the connection between your symptoms and the flowering of particular plants.

This app requires an active internet connection. If this is not the case, the app will not work optimally come into its own.

Privacy policy

You need to use to log into the app with a name or email registrations you can do with the app are also anonymous. News Poll does not collect names or other information revealing the identity of the user of the app. Poll News respects the privacy of all users of its websites and apps.

Many users have asked why GPS is used. GPS use makes it possible to add an as accurate as possible location to the notification. Thereby obtaining a more detailed picture of the hay fever course by location of all app users together. This offers in subsequent years the opportunity for the individual user to generate a better comparison of the annual pattern and to prepare for all users together an accurate national and regional forecast from the poll pressure.
Read more
Collapse
3.5
394 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

• Kleine UI en bug fixes

____


• Gebruiksvriendelijker design

• Meerdaagse verwachting

• Geen GPS vereist om de app te gebruiken. Wel gewenst.

• Voor het gebruik van deze app hoef je geen registratie te doorlopen. Meldingen dragen bij aan het verbeteren van de meerdaagse verwachting.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 7, 2015
Size
9.4M
Installs
100,000+
Current Version
3.2.2
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
World of Warmth
Developer
Dreesstraat 12 5491 CH Sint-Oedenrode
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.