Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Deze app wordt niet meer ondersteund, de nieuwe Pollennieuws 2020 app is hier te vinden:

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.pollennieuws.app

Pollennieuws is een applicatie waarmee u dagelijks op de hoogte wordt gehouden van actuele informatie over pollen en hooikoorts en waarmee u uw eigen hooikoortslogboek kunt bijhouden.

Pollennieuws wil mensen in staat stellen om pollenplanten die hooikoortsklachten veroorzaken te leren herkennen en te mijden als ze bloeien. Ideaal om even te bekijken voordat u gaat sporten, recreëren of wandelen in de buitenlucht. Het biedt u ook de mogelijkheid om uw hooikoortsmedicatie af te stemmen op de actuele situatie. De applicatie bestaat uit een aantal elementen:

Pollenkaartje Onafhankelijke biologen verzorgen dagelijks een pollenkaartje van Nederland met de verwachting van de pollen in de lucht. De polleninformatie op het pollenkaartje wordt dagelijks rond 7.00 uur door Pollennieuws gemaakt en indien nodig vaker.

• Pollenjournaal Regelmatig schrijft bioloog Maurice Martens een kort tekstbericht met een samenvatting van de meest actuele ontwikkelingen.

• Pollenvideofilmpjes Wekelijks worden op mooie locaties nieuwe videofilmpjes over pollen, pollenplanten en hooikoorts gemaakt. In de videofilmpjes wordt wat dieper ingegaan op de kenmerken van een specifieke boom, struik, gras of kruid. De meest recente video's staan bovenaan de lijst. Afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem en bijbehorende video-compatibiliteit zou het kunnen zijn dat sommige devices bepaalde video's niet af kunnen spelen.• Meldingen in een eigen Logboekje Door het plaatsen van meldingen kunt u zelf het verloop van uw eigen hooikoortsklachten vastleggen in een logboekje. U kunt de intensiteit en de zes belangrijkste en meest voorkomende symptomen aangeven.
Door bij de reeks meldingen op de menu knop te drukken, krijgt u in één oogopslag een jaaroverzicht van uw hooikoorts in beeld. U kunt uw meldingen eenvoudig mailen naar bijvoorbeeld uw computer of uw arts via "Exporteer Mijn Meldingen". Ook kunt u uw eigen hooikoortsbeleving vergelijken met andere meldingen uit uw regio en Nederland. Uw anonieme meldingen dragen bij aan het verbeteren van de meerdaagse verwachtingen.


• Pollenkalender In de Pollenkalender wordt de bloeiperiode van de belangrijkste bomen, struiken, grassen en kruiden weergegeven. Als u op een bloeitijdindicatie van de pollenkalender drukt krijgt u een goed herkenbare foto met beschrijving van de plant te zien en de mogelijkheid om een korte leerzame videofilm over deze plant te bekijken.In combinatie met het logboekje kan het verband gelegd worden tussen uw eigen klachten en de bloeiperiode van specifieke planten.

Deze app vereist een goed werkende internet verbinding. Indien dit niet het geval is zal de app niet optimaal tot zijn recht komen.

Privacy beleid

Je hoeft voor het gebruik van de app niet in te loggen met een naam of e-mail, de registraties die je via de app kunt doen zijn dan ook anoniem. Pollennieuws verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de gebruiker van de app. Pollennieuws respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en apps.

Veel gebruikers hebben de vraag gesteld waarom GPS wordt gebruikt. GPS gebruik maakt het mogelijk om een zo nauwkeurig mogelijke plaatsbepaling aan de melding toe te voegen. Daardoor wordt een meer gedetailleerd beeld verkregen van het hooikoortsverloop per locatie van alle app-gebruikers tezamen. Dat biedt in opvolgende jaren de mogelijkheid om voor de individuele gebruiker een betere vergelijking van het jaarpatroon te genereren en voor alle gebruikers tezamen een nauwkeuriger landelijke en regionale verwachting op te stellen van de pollendruk.
This app is no longer supported, the new Pollennieuws 2020 app can be found here:

https://play.google.com/store/apps/details?id=en.pollennieuws.app

Pollen News is an application that keeps you up to date with current information about pollen and hay fever and allows you to keep your own hay fever log.

Pollennieuws wants to enable people to learn to recognize pollen plants that cause hay fever problems and to avoid them when they flower. Ideal for a quick look before you exercise, relax or walk in the open air. It also offers you the option to adjust your hay fever medication to the current situation. The application consists of a number of elements:

Pollen ticket Independent biologists provide a pollen ticket for the Netherlands every day with the expectation of pollen in the air. The pollen information on the pollen card is made daily by Pollennieuws around 7 a.m. and more frequently if necessary.

• Pollen journal Biologist Maurice Martens regularly writes a short text message with a summary of the most current developments.

• Pollen video films Every week, new video films about pollen, pollen plants and hay fever are made at beautiful locations. The video clips elaborate on the characteristics of a specific tree, shrub, grass or herb. The most recent videos are at the top of the list. Depending on the operating system used and associated video compatibility, some devices might not be able to play certain videos.


• Reports in your own Logbook By placing notifications you can record the progress of your own hay fever complaints in a logbook. You can indicate the intensity and the six most important and common symptoms.
By pressing the menu button for the series of reports, you will see an annual overview of your hay fever at a glance. You can easily email your notifications to, for example, your computer or your doctor via "Export My Notifications". You can also compare your own hay fever experience with other reports from your region and the Netherlands. Your anonymous reports contribute to improving the multi-day expectations.

• Pollen calendar The Pollen calendar shows the flowering period of the most important trees, shrubs, grasses and herbs. If you press on a flowering time indication of the pollen calendar you will see a well-recognizable photo with description of the plant and the possibility to view a short educational video about this plant. In combination with the logbook the connection can be made between your own complaints and the flowering period of specific plants.

This app requires a properly working internet connection. If this is not the case, the app will not come into its own optimally.

Privacy policy

You do not have to log in with a name or e-mail to use the app, the registrations that you can do via the app are therefore anonymous. Pollennieuws does not collect names or other information that says anything about the identity of the app user. Pollennieuws respects the privacy of all users of its websites and apps.

Many users have asked why GPS is used. GPS use makes it possible to add as accurate a location as possible to the report. This provides a more detailed picture of the hay fever trend per location of all app users combined. In subsequent years, this offers the opportunity to generate a better comparison of the annual pattern for the individual user and to compile a more accurate national and regional expectation of the pollutant pressure for all users.
Read more
Collapse
3.2
423 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

• Kleine UI en bug fixes

____


• Gebruiksvriendelijker design

• Meerdaagse verwachting

• Geen GPS vereist om de app te gebruiken. Wel gewenst.

• Voor het gebruik van deze app hoef je geen registratie te doorlopen. Meldingen dragen bij aan het verbeteren van de meerdaagse verwachting.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 7, 2015
Size
9.4M
Installs
100,000+
Current Version
3.2.2
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Pollennieuws / Hooikoortsradar
Developer
Dreesstraat 12 5491 CH Sint-Oedenrode
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.