RBdigital

9 070
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Check out your favorite audiobooks, eBooks, videos, magazines, comics, educational offerings, and much more. With RBdigital for libraries, you can access 10+ content services—all from a single app.

Brought to you by Recorded Books, the RBdigital app replaces Zinio for Libraries for access to digital magazines from your local library.

Only RBdigital delivers all of your favorite types of content, all in a single app.

• Audiobooks: Over 30,000 titles published by Recorded Books, as well as tens of thousands premium audiobooks from other major publishers
• eBooks: Bestselling and award-winning eBooks by top authors
• Magazines: The largest collection of digital magazines for libraries, replacing Zinio for Libraries
• Comics: Hundreds of top comics from major brands
• Streaming Video: Unlimited streaming video services, including award-winning comedies, documentaries, drama, animation, shorts, classic TV, British TV and film, Broadway shows and musicals, Spanish telenovelas and movies, and more
• Education: A comprehensive collection of online continuing education courses, world language learning, art and music instruction, software training, and more
• Games and Music: Full-length concerts and music documentaries, with video games coming soon

Whether you’re on the go or at home, RBdigital delivers your favorite titles right to your smartphone or tablet. It’s never been easier to access the best digital media from your library’s collection.

Download now and listen, watch, read, learn, enjoy!
Вижте любимите си аудиокниги книги, видео, списания, комикси, образователни приноси, и много повече. С RBdigital за библиотеки, можете да получите достъп до над 10 услуги-цялото съдържание от едно приложение.

Донесох ви от Записаните Books, на RBdigital приложението замества Zinio за библиотеки за достъп до цифрови списания от местната библиотека.

Само RBdigital доставя всички от любимите си видове съдържание, всичко в едно приложение.

     • Audiobooks: Над 30 000 заглавия, публикувани от Записаните Книги, както и десетки хиляди премия Аудиокниги от други големи издатели
     • Електронни книги: Най-продавани и всепризнати книги от най-добрите автори
     • Списания: Най-голямата колекция от цифрови списания за библиотеки, които заменят Zinio за библиотеки
     • Comics: Стотици топ комикси от големи марки
     • Видео: Неограничен стрийминг на видео услуги, включително всепризнатата комедии, документални филми, драма, анимация, къси панталони, класически телевизор, британската телевизия и филми, Бродуей шоу програми и мюзикъли, испански теленовели и филми, както и по-
     • Образование: Цялостна колекция от онлайн курсове за продължаващо обучение, обучение световен език, изкуство и музика обучение, софтуер за обучение, и по-
     • игри и музика: концерти по цялата дължина и музикални документални филми, с видео игри очаквайте скоро

Независимо дали сте в движение или в къщи, RBdigital доставя любимите си заглавия право на вашия смартфон или таблет. Никога не е било по-лесно да получите достъп до най-добрите цифрови носители от колекцията на библиотеката си.

Изтеглете сега и да слушате, гледате, четете, научете се, наслаждавайте!
Прочетете повече
3,8
Общо 9 070
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

- Bug fix for text mode on Android Tablets while reading magazines
- Replaces Zinio for Libraries app
- Now supports 10+ content types including unlimited streaming video, audiobooks, ebooks, magazines, educational courses and more. Please note: content availability differs by library depending on their selections
- Improved download speed for magazines and comics
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
10 октомври 2018 г.
Размер
58M
Инсталирания
500 000+
Текуща версия
4.6.1
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Recorded Books Inc.
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.