AstroSage Kundli : Astrology

എല്ലാവർക്കും
3,01,302
Contains Ads
·
ആപ്പ് മുഖേനെയുള്ള വാങ്ങലുകൾ നൽകുന്നു
Google വിവർത്തനമുപയോഗിച്ച് വിവരണം മലയാളം (ഇന്ത്യ) ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യണോ?വിവരണം തിരികെ ഇംഗ്ലീഷ് (അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ) ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക

AstroSage Kundli is a Kundli Software. You can generate your Kundali which is also called Birth Chart, Natal Chart or Vedic Horoscope. You can also get Horoscope Matching, Horoscope, Rashifal, Hindu Calendar (Panchang) & much more in this astrology app absolutely FREE.

Features
* Vedic Astrology - Traditional Features
* Predictions/ Personalized Horoscope- Life Predictions, Monthly & Annual Predictions, Daily Predictions, Mangal Dosh / Kuja Dosham, Shani Sade Sati, Kaal Sarp Dosha, Lal Kitab Remedies, Debts, Planetary Predictions etc.
* Download PDF to Print Kundli
* Moon sign horoscopes - daily horoscope, weekly horoscope, weekly love horoscope, monthly horoscope and yearly horoscope
* KP System / Krishnamurti Paddhati with Significators, Ruling Planets, KP Ayanamsa, Nakshatra Nadi Coordinates and Sub-Sub Positions etc.
* Stellar: KP, Cuspal Interlinks (Sub & Sub-Sub), 4-Step
* Shodashvarga - All 16 divisional charts
* Shadbala, Ashtakvarga & Prastarashtakvarga, Western aspects, Bhava Chalit chart
* Vimshottari Dasha / Udu Dasha upto five levels, and Yogini Dasha
* Panchang: Daily Panchang & Muhurat, Hora, Rahu Kaal, Choghadiya, Hindu Calendar with Festivals, Do Ghati Muhurat (Abhijit Muhurat, Vijay Muhurta etc.)
* Horoscope Matching: Kundali Matching (Ashtakoota Guna Milap or 36 Points Match)
* Horoscope 2020 & Calendar 2020
* Daily rashifal, monthly rashiphal, rashifal 2020, daily rasi palan and rasi palangal 2020
* Learn astrology - text and video tutorials and astrology lessons
* Large city atlas with thousands of cities, and Google Maps Support for finding city latitude and longitude
* GPS support for Prashna Kundli (Horary Charts) and Time Charts
* Store thousands of horoscopes that can be viewed at anytime, anywhere.
* North and South Indian chart style
* Automatic DST correction
* Choice of Lahiri (Chitrapaksha), Raman, KP, and Sayan ayanamsa.
* HINDI, English, Tamil, Telugu, Marathi, Gujarati, Kannada, Malayalam & Bengali languages
* Support for AstroSage Cloud so that chart saved on Mobile can be opened from AstroSage.com and vice versa
* Double touch to show planet degrees on the chart (shows degree inside chart in case of tablets)
* Chart rotation: click on a house in north Indian chart and it will show new chart with that house as ascendant
* Tajik Varshfal (Solar Return with Muntha)
* Jaimini Astrology: Char Dasha, Karakamsha & Swamsha
* Lal Kitab: chart, varshfal, prediction for planet in each house, remedies, kundli type like dharmi teva, andha teva, ratandh teva etc. and much more.
* Colored chart
* User friendly UI with flipping screens
* Option for exporting chart, emailing chart or sending it via Bluetooth. Saved chart can be printed later.
* Moon sign calculator, sun sign calculator, love compatibility calculator and more

This astrology software is especially designed keeping mobility and instant calculations in mind. For example you can immediately know the Ruling Planet of any time, cast Horary horoscope while on move etc. There is no need to carry Ephemeris, Panchang, Tables of Houses, Tables of Ascendants, and Tables of Horary Numbers etc.

No app has so many Indian astrology, Vedic astrology and Hindu astrology features like AstroSage Kundli.

Tamil people will find jathaka, jadhagam, jathakam, rasi palan and jathagam here. Similarly, Telugu language readers will find telugu astrology, rasi phalalu and telugu jathakam here.

Note: AstroSage Kundli App requires active Internet connection.
ആസ്ട്രോസേജ് കുണ്ട്ലി ഒരു കുണ്ട്ലി സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. നിങ്ങളുടെ കുണ്ഡലി ജനന ചാർട്ട്, നതാൽ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേദ ജാതകം എന്നും വിളിക്കാം. ഈ ജ്യോതിഷ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാതകം പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ, ജാതകം, റാഷിഫാൽ, ഹിന്ദു കലണ്ടർ (പഞ്ചാങ്) എന്നിവയും അതിലേറെയും ലഭിക്കും.

സവിശേഷതകൾ
* വേദ ജ്യോതിഷം - പരമ്പരാഗത സവിശേഷതകൾ
* പ്രവചനങ്ങൾ / വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ജാതകം- ജീവിത പ്രവചനങ്ങൾ, പ്രതിമാസ, വാർഷിക പ്രവചനങ്ങൾ, ദൈനംദിന പ്രവചനങ്ങൾ, മംഗൽ ദോഷ് / കുജ ദോഷം, ശനി സാദെ സതി, കാൾ സർപ് ദോഷ, ലാൽ കിതാബ് പരിഹാരങ്ങൾ, കടങ്ങൾ, ഗ്രഹ പ്രവചനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.
* കുണ്ട്ലി അച്ചടിക്കാൻ PDF ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
* ചന്ദ്രൻ ജാതകം - പ്രതിദിന ജാതകം, പ്രതിവാര ജാതകം, പ്രതിവാര പ്രണയ ജാതകം, പ്രതിമാസ ജാതകം, വാർഷിക ജാതകം
* കെപി സിസ്റ്റം / കൃഷ്ണമൂർത്തി പദ്ദതി, സിഗ്നിഫിക്കേറ്റർമാർ, റൂളിംഗ് പ്ലാനറ്റുകൾ, കെ പി അയനാംസ, നക്ഷത്ര നാടി കോർഡിനേറ്റുകൾ, ഉപ-ഉപ സ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.
* സ്റ്റെല്ലാർ: കെപി, കുസ്പൽ ഇന്റർലിങ്കുകൾ (ഉപ & ഉപ-ഉപ), 4-ഘട്ടം
* ഷോഡാശ്വർഗ - എല്ലാ 16 ഡിവിഷണൽ ചാർട്ടുകളും
* ഷാഡ്‌ബാല, അഷ്ടക്വർഗ, പ്രസ്‌തരഷ്ടക്വർഗ, പാശ്ചാത്യ വശങ്ങൾ, ഭവ ചാലിത് ചാർട്ട്
* വിംഷോട്ടരി ദശ / ഉഡു ദശ അഞ്ച് ലെവലുകൾ വരെയും യോഗിനി ദശ
* പഞ്ചാങ്: ഡെയ്‌ലി പഞ്ചാങ് & മുഹുറത്ത്, ഹോറ, രാഹു കാൾ, ചോഗാദിയ, ഉത്സവങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഹിന്ദു കലണ്ടർ, ദോ ഗാട്ടി മുഹുറത്ത് (അഭിജിത് മുഹുറത്ത്, വിജയ് മുഹൂർത്ത മുതലായവ)
* ജാതകം പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ: കുണ്ഡലി പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ (അഷ്ടകൂട്ട ഗുണ മിലാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 36 പോയിന്റ് പൊരുത്തം)
* ജാതകം 2020 & കലണ്ടർ 2020
* പ്രതിദിന റാഷിഫാൽ, പ്രതിമാസ റാഷിഫാൽ, റാഷിഫാൽ 2020, പ്രതിദിന റാസി പാലൻ, റാസി പാലങ്കൽ 2020
* ജ്യോതിഷം പഠിക്കുക - ടെക്സ്റ്റ്, വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകളും ജ്യോതിഷ പാഠങ്ങളും
* ആയിരക്കണക്കിന് നഗരങ്ങളുള്ള വലിയ സിറ്റി അറ്റ്ലസും നഗര അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള Google മാപ്‌സ് പിന്തുണയും
* പ്രഷ്ണ കുണ്ട്ലി (ഹൊററി ചാർട്ടുകൾ), ടൈം ചാർട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ജിപിഎസ് പിന്തുണ
* എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജാതകം സംഭരിക്കുക.
* ഉത്തര, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചാർട്ട് ശൈലി
* യാന്ത്രിക ജിഎസ്ടി തിരുത്തൽ
* ലാഹിരി (ചിത്രപക്ഷ), രാമൻ, കെ പി, സയൻ അയനാംസ എന്നിവരുടെ ചോയ്സ്.
* ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മറാത്തി, ഗുജറാത്തി, കന്നഡ, മലയാളം, ബംഗാളി ഭാഷകൾ
* ആസ്ട്രോസേജ് ക്ലൗഡിനുള്ള പിന്തുണ അതുവഴി മൊബൈലിൽ സംരക്ഷിച്ച ചാർട്ട് ആസ്ട്രോസേജ്.കോമിൽ നിന്ന് തുറക്കാനും തിരിച്ചും
* ചാർട്ടിൽ ഗ്രഹ ഡിഗ്രികൾ കാണിക്കുന്നതിന് ഇരട്ട സ്‌പർശനം (ടാബ്‌ലെറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചാർട്ടിനുള്ളിൽ ഡിഗ്രി കാണിക്കുന്നു)
* ചാർട്ട് റൊട്ടേഷൻ: ഉത്തരേന്ത്യൻ ചാർട്ടിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക, അത് ആ വീടിനൊപ്പം പുതിയ ചാർട്ട് കാണിക്കും
* താജിക് വർ‌ഷ്ഫാൽ (മുന്തയുമൊത്തുള്ള സോളാർ റിട്ടേൺ)
* ജെയ്‌മിനി ജ്യോതിഷം: ചാർ ദശ, കരകാംഷ & സ്വാംഷ
* ലാൽ കിതാബ്: ചാർട്ട്, വർ‌ഷ്ഫാൽ, ഓരോ വീട്ടിലെയും ഗ്രഹത്തിനായുള്ള പ്രവചനം, പരിഹാരങ്ങൾ, ധർമ്മി തേവ പോലുള്ള കുണ്ട്ലി തരം, ആന്ധാ തേവ, രതന്ദ് തേവ തുടങ്ങിയവ.
* നിറമുള്ള ചാർട്ട്
ഫ്ലിപ്പിംഗ് സ്ക്രീനുകളുള്ള ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദ യുഐ
* ചാർട്ട് എക്‌സ്‌പോർട്ടുചെയ്യാനോ ചാർട്ട് ഇമെയിൽ ചെയ്യാനോ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി അയയ്‌ക്കാനോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ. സംരക്ഷിച്ച ചാർട്ട് പിന്നീട് അച്ചടിക്കാൻ കഴിയും.
* ചന്ദ്ര ചിഹ്ന കാൽക്കുലേറ്റർ, സൂര്യ ചിഹ്ന കാൽക്കുലേറ്റർ, ലവ് കോംപാറ്റിബിളിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നിവയും അതിലേറെയും

മൊബിലിറ്റിയും തൽക്ഷണ കണക്കുകൂട്ടലുകളും മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്യോതിഷ സോഫ്റ്റ്വെയർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റൂളിംഗ് പ്ലാനറ്റ് അറിയാൻ കഴിയും, നീങ്ങുമ്പോൾ ഹൊറിയറി ജാതകം ഇടുക. എഫെമെറിസ്, പഞ്ചാങ്, വീടുകളുടെ പട്ടിക, കയറ്റത്തിന്റെ പട്ടിക, ഹൊററി നമ്പറുകളുടെ പട്ടിക എന്നിവ വഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഒരു അപ്ലിക്കേഷനും ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിഷം, വേദ ജ്യോതിഷം, ആസ്ട്രോസേജ് കുണ്ട്ലി പോലുള്ള ഹിന്ദു ജ്യോതിഷ സവിശേഷതകൾ ഇല്ല.

തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് ജാതക, ജാദകം, ജാതകം, റാസി പാലൻ, ജാതകം എന്നിവ ഇവിടെ കാണാം. അതുപോലെ തെലുങ്ക് ഭാഷാ വായനക്കാർക്ക് തെലുങ്ക് ജ്യോതിഷം, റാസി ഫലാലു, തെലുങ്ക് ജാതകം എന്നിവ ഇവിടെ കാണാം.

കുറിപ്പ്: ആസ്ട്രോസേജ് കുണ്ട്ലി ആപ്പിന് സജീവ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്.
കൂടുതൽ വായിക്കുക
ചുരുക്കുക

പുനരവലോകനങ്ങള്‍

അവലോകന നയം
4.5
മൊത്തം 3,01,302
5
4
3
2
1
ലോഡുചെയ്യുന്നു...

പുതിയതെന്ത്

15.6
* Added option for selecting pages to print

15.4
* Updated for 2020
* Introducing new Dhruv Astro Software for astrologers with option for adding Name & Address on Kundli

14.0
* Numerology
* New Panchang Dashboard

12.7
* Daily Horoscope: Added best time of the day, bad time, lucky color, lucky number and disha shool
* You can now listen horoscope

12.4
* Daily Notes

10.9
* Hindu Calendar - Panchang, Festivals & Vrats

8.3
* Learn Astrology
കൂടുതൽ വായിക്കുക
ചുരുക്കുക

കൂടുതൽ വിവരം

അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു
2020, ഫെബ്രുവരി 18
വലുപ്പം
10M
ഇൻസ്‌റ്റാളുകൾ
10,000,000+
നിലവിലെ പതിപ്പ്
15.6
Android ആവശ്യമാണ്
4.1, ഒപ്പം പുതിയതും
ഉള്ളടക്ക റേറ്റിംഗ്
എല്ലാവർക്കും
സംവേദനാത്മക ഘടകങ്ങൾ
ആപ്പ് വഴിയുള്ള വാങ്ങൽ
ഇൻ-ആപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
$0.99 - $139.99 / ഇനം
നൽകുന്നത്
Ojas Softech Pvt Ltd
©2020 Googleസൈറ്റിന്റെ സേവന നിബന്ധനകൾസ്വകാര്യതഡെവലപ്പർമാർആർട്ടിസ്റ്റുകൾGoogle-നെ കുറിച്ച്|ലൊക്കേഷൻ: അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾഭാഷ: മലയാളം
ഈ ഇനം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ Google Payments-മായി ഇടപാട് നടത്തുകയും Google Payments സേവന നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ അറിയിപ്പും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.