Волонтер

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Ukrainian

Особливістю додатку є прив’язка до двох груп: конкретної спільноти (молодіжного центру тощо) довизначених координаторів/менеджерів. На практиці це означає дуже індивідуальні завдання, що будуть враховувати потреби обох груп. Отже, ми отримуємо постійну зацікавленість менеджерів в його наповненні з одного боку, а з іншого боку волонтери мають зв’язок із менеджерами вони їх ідентифікують, це створює довіру і швидко залучає, відповідно ми нівелюємо часту проблему подібних додатків, коли завдання виставляються “віртуальною командою”. Разом з тим самим менеджерам додаток надає можливість зробити волонтерський менеджмент більш інтерактивним і гейміфікованим, що є особливо актуальним при роботі з молоддю. Також додаток дає можливість менеджерам в умовах обмежених ресурсів, якими можна мотивувати волонтерів, створити мотиваційну систему, що замінить собою такі ресурси. Така структура додатку є привабливою для інших громадських організацій, що залучають волонтерів, оскільки вона легко адаптується за наявності основних параметрів - фізичні простори і сталу роботу з волонтерами. Координація через Асоціацію молодіжних центрів України дасть можливість імплементувати додаток в інших регіонах, презентувати для партнерів серед молодіжних організацій з якими АМЦУ перебуває в коаліції.

У волонтерів-користувачів вперше з’явилася можливість «підтвердити» свій набутий досвід. Адже наразі не існує такої можливості, окрім рекомендаційних листів або подібних паперових варіантів від координатора/менеджера, що ймовірно може бути важливим при працевлаштуванні, проте не придатне для того, щоб показати в будь-якому іншому середовищі, до прикладу в сім’ї або серед знайомих, а от додаток (застосунок) має цю перевагу – це максимально адаптований для молодіжної аудиторії продукт, який легко поширюється, завжди під рукою, «досягнення» можуть легко порівнюватися і комунікуватися. Також на відміну від онлайн-груп інформація в мобільному додатку (застосунку) залишається сталою, вона не затирається і не губиться в обговорені. Власне на противагу звичних груп в соцмережах, де волонтери обмінюються інформацією і спілкуються, мобільний додаток (застосунок) не для комунікації, це своєрідна нагородна система, яка буде підштовхувати до взаємодії, а відтак і користуватися можливостями, що пропонуються через додаток (застосунок).

Додаток розроблено ГО «Мережа Відповідальних» у партнерстві з «Асоціацією молодіжних центрів України» у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.
A feature of the application is the link to two groups: a specific community (youth center, etc.) and designated coordinators / managers. In practice, this means very individual tasks that will take into account the needs of both groups. So, we get a constant interest of managers in filling it on the one hand, and on the other hand volunteers have contact with managers, they identify them, it creates trust and quickly attracts, respectively, we eliminate the frequent problem of such applications when tasks are set by a virtual team. ”. At the same time, the application gives managers the opportunity to make volunteer management more interactive and gamified, which is especially relevant when working with young people. The application also allows managers in terms of limited resources, which can motivate volunteers, to create a motivational system that will replace such resources. This structure of the application is attractive for other non-governmental organizations that involve volunteers, because it is easily adapted in the presence of basic parameters - physical space and constant work with volunteers. Coordination through the Association of Youth Centers of Ukraine will provide an opportunity to implement the application in other regions, to present to partners among youth organizations with which the AMCU is in a coalition.

For the first time, user volunteers had the opportunity to "confirm" their experience. After all, there is currently no such possibility, except for letters of recommendation or similar paper versions from the coordinator / manager, which may be important in employment, but not suitable for showing in any other environment, for example in the family or among acquaintances, but the application (application) has this advantage - it is the most adapted product for the youth audience, which is easily distributed, always at hand, "achievements" can be easily compared and communicated. Also, unlike online groups, the information in the mobile application (application) remains constant, it is not overwritten and is not lost in the discussion. In fact, in contrast to the usual groups on social networks, where volunteers exchange information and communicate, the mobile application (application) is not for communication, it is a kind of reward system that will encourage interaction, and thus use the opportunities offered through the application (application).

The appendix was developed by the NGO Network of Responsibles in partnership with the Association of Youth Centers of Ukraine within the framework of the United Nations Program for Reconstruction and Peacebuilding with the financial support of the governments of Denmark, Switzerland and Sweden.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

🛠 Покращення та виправлення:

👉 Виправлені помилки при створенні і реєстрації на волонтерства з великою кількістю ролей
👉 Покращено екран досягнень - добавлені інформаційні карточки для закритих нагород
👉 Покращено процес реєстрації з допомогою електронної скриньки та пароля
👉 Добавлено валідацію введених полей при створенні запиту на створення молодіжного центру
👉 Інші мінорні покращення роботи, швидкодії та дизайну додатку
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 9, 2021
Size
56M
Installs
500+
Current Version
1.1.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Newgarden Solutions
Developer
Ukraine, Lvivska region, 79493, Rudno, Vuzka 7
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.