Video Player All Format - OPlayer

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

★ ★ ★ Under development for 8 Years! ★ ★ ★
★ ★ ★ DTS & DivX officially supported! ★ ★ ★

Video Player - OPlayer is a professional video playback tool. It supports ALL video formats, 4K/ultra HD video files, and plays them with high-definition. It is one of the best HD video player for android tablet and android phone. Video Player - OPlayer also protects your private video from being deleted or seen when people use your device.

KEY FEATURES:
● Support ALL video formats, including MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV, RMVB, TS etc.
● Ultra HD video player, support 4K.
● Hardware acceleration.
● Keep your video safe with private folder.
● Cast videos to TV with Chromecast.
● Support subtitle downloader and more.
● Play video in pop-up window, split screen or back-ground.
● Night Mode, Quick Mute & Playback Speed.
● Identify ALL video files on your device and SD Card automatically.
● Manage or share videos easily.
● Easy to control volume, brightness and playing progress.
● Multi playback option: auto-rotation, aspect-ratio, screen-lock etc.
● Video player hd for both android tablet and android phone.


All Format Video Player
Play all format video, including MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV, RMVB, TS etc.

HD Video Player
Play HD, full HD & 4k video smoothly, moreover play video in slow motion.

Floating Video Player
Video popup enables multitasking. The floating video player overrides other apps and it can be moved and resized easily. Enjoy video on the split-screen and use other apps as usual.

Background Video Player
Enjoy video on the background just like a music playback. Now you can watch a video in the way of listening to books.

Video Player for android tablet
Support all devices, watch videos on both android tablet and android phone.

Video player with casting to TV
Video player for Chromecast. Cast videos to android TV with Chromecast easily. It’s the best chromecast apps for android free.

Easy to use
Easy to control volume, brightness and playing progress by sliding on playback screen.

Files manager
Identify ALL video files on your device and SD Card automatically. In addition, manage or share videos easily.

Video Player - OPlayer is a PAID HD video player for android, simple and powerful. Any video formats are supported. All-in-one media player for different formats. We are open to any suggestions for better user experience. Please feel free to contact us at olimsoft@gmail.com
★ ★ ★ vyvíjí se 8 let! ★ ★ ★
★ ★ ★ DTS & DivX oficiálně podporováno! ★ ★ ★

Video Player - OPlayer je profesionální nástroj pro přehrávání videa. Podporuje VŠECHNY video formáty, video soubory 4K / ultra HD a přehrává je s vysokým rozlišením. Je to jeden z nejlepších HD video přehrávačů pro tablety Android a telefony Android. Přehrávač videa - OPlayer také chrání vaše soukromé video před smazáním nebo zobrazením, když lidé používají vaše zařízení.

KLÍČOVÉ FUNKCE:
● Podpora VŠECHNY video formáty, včetně MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV, RMVB, TS atd.
● Přehrávač videa Ultra HD, podpora 4K.
● Hardwarová akcelerace.
● Uchovávejte video v bezpečí pomocí soukromé složky.
● Přenášejte videa do televize pomocí Chromecastu.
● Podpora stahování titulků a další.
● Přehrávejte video v rozbalovacím okně, na rozdělené obrazovce nebo v pozadí.
● Noční režim, rychlá ztlumení a rychlost přehrávání.
● Automaticky identifikujte VŠECHNY video soubory na vašem zařízení a na SD kartě.
● Snadná správa nebo sdílení videí.
● Snadné ovládání hlasitosti, jasu a průběhu přehrávání.
● Možnost vícenásobného přehrávání: automatické otáčení, poměr stran, uzamčení obrazovky atd.
● Přehrávač videa hd pro tablety Android i Android.


Přehrávač videa všech formátů
Přehrávejte video ve všech formátech, včetně MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV, RMVB, TS atd.

Přehrávač videa HD
Hrajte HD, plné HD a 4k video plynule, navíc přehrávejte video ve zpomaleném filmu.

Plovoucí přehrávač videa
Video popup umožňuje multitasking. Plovoucí přehrávač videa přepíše jiné aplikace a lze jej snadno přesouvat a měnit jeho velikost. Užijte si video na rozdělené obrazovce a jako obvykle používejte jiné aplikace.

Video přehrávač na pozadí
Užijte si video na pozadí stejně jako přehrávání hudby. Nyní můžete sledovat video jako způsob poslechu knih.

Video přehrávač pro Android tablet
Podporujte všechna zařízení, sledujte videa na tabletu Android i telefonu Android.

Video přehrávač s castingem do TV
Přehrávač videa pro Chromecast. Odesílejte videa do zařízení Android TV pomocí Chromecastu snadno. Je to nejlepší aplikace pro Chromecast pro Android zdarma.

Snadné použití
Posouváním na obrazovce přehrávání snadno ovládáte hlasitost, jas a průběh přehrávání.

Správce souborů
Automaticky identifikujte VŠECHNY video soubory na vašem zařízení a na SD kartě. Kromě toho můžete snadno spravovat nebo sdílet videa.

Video Player - OPlayer je placený HD video přehrávač pro Android, jednoduchý a výkonný. Jsou podporovány všechny formáty videa. Přehrávač médií typu všetko v jednom pro různé formáty. Jsme otevřeni jakýmkoli návrhům pro lepší uživatelský dojem. Neváhejte nás kontaktovat na olimsoft@gmail.com
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 4 402
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Fix display issues on Android Q’s dark mode
- Add dark theme
- Fix a crash issue when adding a USB flash drive
- Fix the problem that double speed playback can't be remembered
- Fixed an issue where the SD card could not be found on Android 5.x
- Other optimizations and bug fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
4. listopadu 2019
Velikost
44M
Instalace
100 000+
Aktuální verze
5.00.02
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
0,99 US$ za položku
Od vývojáře
OLIMSOFT
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.