Piano Mastery by Tete.ai

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Piano Mastery by Tete.ai tạo ra một liên kết chặt chẽ giữa giáo viên và học sinh trong quá trình tập đàn piano ở nhà.

- 1000+ bản nhạc được chuyển soạn phù hợp để giúp bạn dễ dàng tập luyện.
- Video hướng dẫn kỷ thuật từ cơ bản nhất để bạn dễ dàng bắt đầu từ tư thế ngồi, đọc nốt cho đến chơi được cả 2 tay.
- Nhận trợ giúp và hướng dẫn của giáo viên từ nhạc viện trong quá trình tập luyện.

Cách hoạt động:
- Đặt điện thoại hoặc tablet lên giá đỡ sách, mở bản nhạc và thu âm bài tập luyện.
- Gởi bản thu âm đến Tete để nhận đánh giá và hướng dẫn
- Làm chủ kỹ năng luyện đàn piano và xây dựng thói quen tập đàn hiệu quả.

Gói thành viên:
- Người dùng có thể tập chơi đàn piano hoàn toàn miễn phí và nâng cấp lên gói thành viên VIP bất kỳ lúc nào.
- Thành viên VIP sẽ nhận được hướng dẫn của giáo viên từ nhạc viện khi có thắc mắc về cách chơi một bài nhạc.
- Thành viên VIP sẽ nhận được video hướng dẫn, trao đổi trực tiếp từ giáo viên đối tác của hệ thống.
Updated on
Mar 10, 2023

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
This app may share these data types with third parties
Personal info, Photos and videos and 3 others
No data collected
Learn more about how developers declare collection
Data is encrypted in transit
Data can’t be deleted