Pioneer Remote App

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Pioneer Remote App is an application that allows users to enjoy their favorite music at home on compatible Pioneer & Elite products.
Through this single app, you can not only stream a different music track in every room or enjoy the same track in a group of rooms, you can also play music sources connected to a compatible device in the living room on compatible Pioneer & Elite products installed in another room. The Pioneer Remote App lets you intuitively operate compatible Pioneer & Elite products (control the volume, select the input source and listing mode, etc.), granting more sophisticated and convenient control over Pioneer stereo systems. Don’t miss out on this opportunity to enjoy innovative AV entertainment.

Main Features
1. Play music in each room or every room
- Lets you play music from music streaming services such as Pandora, Spotify, DEEZER and TIDAL, your music library on your smart device, or your NAS drive on FireConnect compatible products.
- You can play your music via radio, Bluetooth and USB.

2. Lets you intuitively operate remote control functions (control the volume, select the input source and listing mode, etc.), granting more sophisticated and convenient control over Pioneer stereo systems.

3.AV receiver sound quality adjustment feature
You can adjust the equalizer settings, the channel levels of individual speakers, and the bass and treble settings to adjust sound quality to suit your own particular preferences.

4. Operation of connected Pioneer product(home theater product such as AV amplifier)
Lets you control a Pioneer Blu-Disc player or TV that is connected to an AV amplifier or home theater product via HDMI.

*Pioneer Remote App is compatible with Pioneer products released in 2016 or later. (Compatible models are listed below.)
*By setting the “Network Standby” menu item in the unit’s initial settings to ON, you can use this application to turn on the power of the unit.

Compatible models (Models released in April 2016 or later)
Network ready AV receivers released in 2016 or later
Network Audio Player released in 2016 or later
Hi-Fi: SX-S30
Mini Component : X-HM76, XC-HM86
Wireless Speaker :MRX-3
Speaker bar : FS-EB70

■ Please note
・Pioneer Remote App requires at least Android 4.0.3
*Operation not guaranteed on all devices
・All models require a firmware update to use Pioneer Remote App
・Available Service depends on regions
・In case of use Android 4 or 5, the permission indication will be indicated when install this app or update to the latest version
・Why the device's location is needed? Answer: In order to set-up your wireless devices which are located around you, the access point information such as SSID is needed. There is no other purpose to use the information of the device’s location.
Pioneer Remote App to aplikacja, która pozwala użytkownikom cieszyć się ulubioną muzyką w domu na kompatybilnych produktach Pioneer i Elite.
Dzięki tej jednej aplikacji możesz nie tylko przesyłać strumieniowo różne utwory muzyczne w każdym pokoju, czy cieszyć się tym samym utworem w grupie pokoi, możesz również odtwarzać źródła muzyki podłączone do zgodnego urządzenia w salonie na kompatybilnych zainstalowanych produktach Pioneer & Elite w innym pokoju. Aplikacja Pioneer Remote pozwala intuicyjnie obsługiwać kompatybilne produkty Pioneer i Elite (kontrolować głośność, wybrać źródło wejścia i tryb listy itp.), Zapewniając bardziej wyrafinowaną i wygodną kontrolę nad systemami stereo Pioneer. Nie przegap tej okazji, aby cieszyć się innowacyjną rozrywką AV.

Główne cechy
1. Odtwarzaj muzykę w każdym pokoju lub każdym pokoju
- Umożliwia odtwarzanie muzyki z usług strumieniowania muzyki, takich jak Pandora, Spotify, DEEZER i TIDAL, biblioteki muzycznej na urządzeniu inteligentnym lub dysku NAS w produktach zgodnych z FireConnect.
- Możesz odtwarzać muzykę przez radio, Bluetooth i USB.

2. Pozwala intuicyjnie obsługiwać funkcje zdalnego sterowania (kontrolować głośność, wybrać źródło wejścia i tryb listy itp.), Zapewniając bardziej wyrafinowaną i wygodną kontrolę nad systemami stereo Pioneer.

3. Funkcja regulacji jakości dźwięku odbiornika AV
Możesz dostosować ustawienia korektora, poziomy kanałów poszczególnych głośników oraz ustawienia tonów niskich i wysokich, aby dostosować jakość dźwięku do własnych preferencji.

4. Obsługa podłączonego produktu Pioneer (produkt kina domowego, taki jak wzmacniacz AV)
Umożliwia sterowanie odtwarzacza Blu-Disc Pioneer lub telewizora podłączonego do wzmacniacza AV lub zestawu kina domowego za pośrednictwem złącza HDMI.

* Aplikacja Pioneer Remote jest kompatybilna z produktami Pioneer wydanymi w 2016 roku lub później. (Kompatybilne modele są wymienione poniżej.)
* Po ustawieniu pozycji menu "Network Standby" w ustawieniach początkowych urządzenia na ON, możesz użyć tej aplikacji, aby włączyć zasilanie urządzenia.

Zgodne modele (modele wydane w kwietniu 2016 r. Lub później)
Gotowe do podłączenia odbiorniki AV wypuszczone w 2016 lub później
Network Audio Player wydany w 2016 lub później
Hi-Fi: SX-S30
Mini składnik: X-HM76, XC-HM86
Głośnik bezprzewodowy: MRX-3
Pasek głośnika: FS-EB70

■ Proszę pamiętać
· Pioneer Remote App wymaga co najmniej systemu Android 4.0.3
* Działanie nie jest gwarantowane na wszystkich urządzeniach
· Wszystkie modele wymagają aktualizacji oprogramowania układowego do korzystania z aplikacji Pioneer Remote
· Dostępna usługa zależy od regionów
· W przypadku korzystania z Androida 4 lub 5, wskazanie uprawnień zostanie wskazane podczas instalacji tej aplikacji lub aktualizacji do najnowszej wersji
· Dlaczego potrzebna jest lokalizacja urządzenia? Odpowiedź: Aby skonfigurować urządzenia bezprzewodowe, które znajdują się w pobliżu, potrzebne są informacje o punkcie dostępowym, takie jak SSID. Nie ma innego celu, aby korzystać z informacji o lokalizacji urządzenia.
Więcej informacji
Zwiń
3,3
Łącznie: 906
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Change the permission indication of Device’s Location to be indicated only when needed.
* In case of use Android 4 or 5, the permission indication will be indicated when install this App or update to the latest version.
* Why Device's location is needed? Answer: In order to set-up your wireless devices which are located around you, SSID and Access Point info is needed. There is no other purpose to use the information of Device’s Location.
Bug fix.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
21 lutego 2019
Rozmiar
39M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
1.11.1
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
O&P TECHNOLOGY CORPORATION
Deweloper
東京都墨田区横網一丁目10番5号 KOKUGIKAN FRONT BUILDING
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.