10K+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
สำหรับทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

IR PLUS AGM เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกสถานที่ ผ่านระบบ Android และยังช่วยในการเข้าถึงเอกสารการประชุมและข้อมูลนำเสนอรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆของบริษัท การดูผลโหวตของทางผู้ถือหุ้นที่ได้เลือกทำการโหวตในแต่ล่ะวาระการประชุม ไปจนถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้าร่วมประชุม ได้ทำการโหวตตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ใน application ได้
อัปเดตเมื่อ
19 ก.ค. 2567

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยเริ่มต้นด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปรวบรวมและแชร์ข้อมูล แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ภูมิภาค และอายุของคุณ นักพัฒนาแอปได้ให้ข้อมูลนี้ไว้และอาจอัปเดตข้อมูลในส่วนนี้เมื่อเวลาผ่านไป
ไม่มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการแชร์ข้อมูล
ไม่มีข้อมูลที่รวบรวมไว้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการรวบรวมข้อมูล
ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลขณะส่ง
ลบข้อมูลไม่ได้

มีอะไรใหม่

- รองรับการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และปรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น