Kids Zone - Parental Controls & Child Lock

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Our lowest price ever - Buy all features now for a one-time fee of $3.49 (USD), there's no monthly cost!

Kids Zone is the highest rated Android parental control & child lock on Google Play! Over 500,000 parents use Kids Zone to create a child-proof kids mode or kids place on their Android devices

Enable Parental Controls in Under 30 Seconds:
• Tap the Install button above to install Kids Zone now
• Create a profile and pick child-safe apps for it
• Set a screen-time limit to automatically limit your child's device usage (optional)
• Select your child's favorite wallpaper (optional)
• Set a secret PIN code and lock the device

★★★ Kids Zone - Parental Controls & Child Lock is the highest rated on Google Play because it is the most secure kids mode, and the easiest app to child-proof your phone or tablet with! ★★★

How the Child Lock Works
When a parent locks Kids Zone the app begins to continuously monitor the child's phone or tablet app usage and locks the child in a special kids place on the device. Kids Zone will automatically block access to all apps that aren't included in a child's profile. Kids Zone can also prevent a child from making phone calls or sending texts (SMS), posting on Facebook or Instagram (or any social network), browsing the Internet, buying in-app-purchases and more!

Parental Control Features
Kids Zone's main function is to child-proof a device by limiting a child's access to only the apps a parent picks, however, the app also features the following child lock features:
★ Enforces screen-time limits reducing a child's device usage
★ Blocks in-app purchases & installs from the Google Play store
★ Blocks children from phone calls & texts (unless allowed)
★ Prevents children from browsing the Internet
★ Protects children from Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat & other social media
★ Blocks your child from reading device notifications
★ Re-locks automatically if the phone or tablet is rebooted
★ Prevents all apps from being uninstalled
★ Automatically reloads games or other apps for small children
★ Protects all device settings and contacts from being changed
★ Hides your personal data from your child's eyes

Kids Zone's Unique Features
★ Create unlimited profiles of children's apps for each child or type of app
★ Display a countdown that shows your kids how much screen-time they have left
★ Customize each profile with your child's favorite wallpaper
★ Quick Unlock allows parents to quickly take incoming calls while locked

Frequently Asked Questions
Why does Kids Zone block apps better than the other parental controls?
Kids Zone was specifically designed to address the need for an effective and unbreakable parental control app on Android. Many other child lock apps focus on unnecessary features, Kids Zone keeps things simple and focuses on making the lock as strong as possible.

Can Kids Zone protect young children as well as teenagers?
Yes Kids Zone is very hard to escape out of! We've received positive testimonials from many parents that use the app for toddlers, children and even teenagers.

Can I install Kids Zone on all my Android phones and tablets?
Yes Kids Zone works equally well to create a kids mode on Android phones or tablets. Pro features purchased can be shared among an unlimited number of devices by logging into each device with the Google account used to purchase the pro features.

Do I need to change my home launcher to use Kids Zone?
No Kids Zone does not require any complicated settings such as changing the home launcher. Kids Zone was designed to be intuitive, install it now and see for yourself how easy it is to enable the child lock.

Permissions Required
All permissions required by Kids Zone are used to keep your child safe by blocking Android device functions. Please be assured that Kids Zone will never use these permissions to access your private data.
Onze laagste prijs ooit - Koop nu alle functies voor een eenmalige vergoeding van $ 3,49 (USD), er zijn geen maandelijkse kosten !

Kids Zone is het hoogst beoordeelde Android-ouderlijk toezicht en kinderslot op Google Play! Meer dan 500.000 ouders gebruiken Kids Zone om een ​​kinderveilige kindermodus of kinderplaats op hun Android-apparaten te maken

Schakel ouderlijk toezicht in minder dan 30 seconden in:
• Tik op de knop Installeren hierboven om Kids Zone nu te installeren
• Maak een profiel en kies er kindveilige apps voor
• Stel een schermtijdlimiet in om het apparaatgebruik van uw kind automatisch te beperken (optioneel)
• Selecteer de favoriete achtergrond van uw kind (optioneel)
• Stel een geheime pincode in en vergrendel het apparaat

★★★ Kinderzone - Ouderlijk toezicht en kinderslot is de hoogst beoordeelde op Google Play omdat het de veiligste kindermodus is en de gemakkelijkste app om uw telefoon of tablet kindveilig te maken! ★★★

Hoe het kinderslot werkt
Wanneer een ouder Kids Zone vergrendelt, begint de app continu het gebruik van de telefoon of tablet-app van het kind te controleren en vergrendelt het kind op een speciale plek voor kinderen op het apparaat. Kids Zone blokkeert automatisch de toegang tot alle apps die niet zijn opgenomen in het profiel van een kind. Kids Zone kan ook voorkomen dat een kind telefoneert of sms-berichten verzendt, op Facebook of Instagram (of een sociaal netwerk) plaatst, op internet surft, in-app-aankopen koopt en meer!

Functies voor ouderlijk toezicht
De belangrijkste functie van Kids Zone is om een ​​apparaat kindveilig te maken door de toegang van een kind te beperken tot alleen de apps die een ouder kiest, maar de app beschikt ook over de volgende kinderslotfuncties:
★ Dwingt schermtijdlimieten af ​​waardoor het apparaatgebruik van een kind wordt beperkt
★ Blokkeert in-app aankopen en installaties uit de Google Play Store
★ Blokkeert kinderen van telefoontjes en sms'jes (tenzij toegestaan)
★ Voorkomt dat kinderen op internet surfen
★ Beschermt kinderen tegen Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en andere sociale media
★ Blokkeert uw kind om apparaatmeldingen te lezen
★ Vergrendelt automatisch als de telefoon of tablet opnieuw wordt opgestart
★ Voorkomt dat alle apps worden verwijderd
★ Herlaadt automatisch games of andere apps voor kleine kinderen
★ Beschermt alle apparaatinstellingen en contacten tegen wijziging
★ Verbergt uw persoonlijke gegevens voor de ogen van uw kind

Unieke functies van Kids Zone
★ Maak onbeperkte profielen van kinder-apps voor elk kind of type app
★ Geef een aftelling weer die uw kinderen laat zien hoeveel schermtijd ze nog hebben
★ Pas elk profiel aan met de favoriete achtergrond van uw kind
★ Met Quick Unlock kunnen ouders snel inkomende oproepen aannemen terwijl ze zijn vergrendeld

Veelgestelde vragen
Waarom blokkeert Kids Zone apps beter dan de andere ouderlijk toezicht?
Kids Zone is speciaal ontworpen om te voorzien in de behoefte aan een effectieve en onbreekbare app voor ouderlijk toezicht op Android. Veel andere kinderslot-apps richten zich op onnodige functies, Kids Zone houdt het eenvoudig en richt zich op het zo sterk mogelijk maken van het slot.

Kan Kids Zone zowel jonge kinderen als tieners beschermen?
Yes Kids Zone is heel moeilijk om te ontsnappen! We hebben positieve getuigenissen ontvangen van veel ouders die de app gebruiken voor peuters, kinderen en zelfs tieners.

Kan ik Kids Zone op al mijn Android-telefoons en tablets installeren?
Yes Kids Zone werkt even goed om een ​​kindermodus op Android-telefoons of tablets te creëren. Gekochte Pro-functies kunnen worden gedeeld tussen een onbeperkt aantal apparaten door in te loggen op elk apparaat met het Google-account dat wordt gebruikt om de Pro-functies te kopen.

Moet ik mijn startprogramma veranderen om Kids Zone te gebruiken?
No Kids Zone vereist geen ingewikkelde instellingen zoals het wijzigen van het startprogramma voor thuis. Kids Zone is ontworpen om intuïtief te zijn, installeer het nu en ontdek zelf hoe eenvoudig het is om het kinderslot in te schakelen.

Toestemmingen vereist
Alle machtigingen vereist door Kids Zone worden gebruikt om uw kind te beschermen door functies van Android-apparaten te blokkeren. U kunt er zeker van zijn dat Kids Zone deze machtigingen nooit zal gebruiken om toegang te krijgen tot uw privégegevens.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,1
7.050 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

- Please share Kids Zone with all your friends, Kids Zone is now translated into German, Spanish, Italian, French, Japanese, Chinese and Korean!
- Reduced battery usage, strengthened child lock and fixed all bugs reported
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
23 mei 2018
Grootte
2,3M
Installaties
500.000+
Huidige versie
7.0.1
Android vereist
4.1 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 1,99 - US$ 3,49 per item
Aangeboden door
Out of the Park Apps
Distributieovereenkomst
Victoria, BC Email for Address: admin@ootpapps.com
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.