VB24 Mobile Pay

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Romanian

Aplicația VB24 Mobile Pay este destinată plăților pentru bunuri și servicii efectuate prin intermediul unui smartphone cu SO Android 4.4 (și versiuni superioare) înzestrate cu modulul NFC, fiind o modalitate de plată identică achitărilor prin intermediul unui card bancar contactless emis de BC Victoriabank S.A.

După descărcarea aplicației, este necesar să înregistrați toate cardurile dvs. Visa sau Mastercard (cu excepția cardurilor Visa Electron și Cirrus/Maestro), emise de către Victoriabank, care vor fi utilizate pentru achitări. Atenție! Aplicația este valabilă pentru orice tip de card, nu doar contactless.

În procesul de înregistrare a cardurilor, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat la internet.

Lansați aplicația, introduceți numărul de telefon în format 373 XXXXXXXX, datele cardului și denumiți-l pe înțelesul dvs. Ca urmare acel cuvânt va fi afișat pe imaginea/prefața cardului. La înregistrarea primului card bancar, veți primi un SMS cu un cod de verificare, care va trebui introdus în câmpul corespunzător. Selectați și introduceți de două ori parola pentru aplicație.

Pentru a înregistra următorul card bancar este necesar de apăsat simbolul «+» în partea stângă de sus a ecranului, după ce introduceți datele cardului.

Înregistrând mai multe carduri bancare, aveți posibilitatea să setați cardul care va fi utilizat în modul implicit, inclusiv și în regim de «background», activând simbolul „steluța” aflat în partea de centru-sus al ecranului cu imaginea cardului selectat.

Utilizarea altui card se va face prin listarea ecranului în stânga sau în dreapta.

Pentru fiecare card înregistrat va fi generat instantaneu un card virtual prin intermediul căruia se vor efectua tranzacțiile. Datele cardului bancar nu se vor păstra în aplicație și nu vor fi utilizate în procesul operațional. Numărul cardului virtual, cât și istoria operațiunilor efectuate cu acesta, pot fi vizualizate printr-un click pe imaginea cardului.

Funcționarea optimă a aplicației este condiționată de conectarea la internet a dispozitivului mobil cel puțin odată în 3 zile, sau după fiecare a 5-a tranzacție efectuată cu acesta. Conexiunea la internet este necesară pentru actualizarea cheilor criptografice care asigură realizarea tranzacțiilor. Actualizarea cheilor criptografice poate fi inițiată și manual în meniul „Setări”, din partea dreaptă de sus a ecranului.

În meniul „Setări” aveți posibilitatea de a modifica parola de acces în aplicație, de a șterge datele cardului înregistrat sau de a seta funcționarea aplicației în regim de «background». Pentru a utiliza aplicația în regim de «background», setați blocarea smartphone-lui cu un PIN-cod, imagine, parolă etc.

Pentru a efectua achitări cu smartphone-ul în regim obișnuit, efectuați următorii pași:
1.Lansați aplicația;
2.Introduceți parola de acces;
3.Selectați cardul;
4.Apropiați smartphone-ul de ecranul terminalului de plată (POS) sau ecranul PIN-Pad’ului, identic achitărilor cu un card contactless;
ATENȚIE! Unele modele de smartphone-uri trebuie să fie poziționate cu ecranul către cititor, altele – cu spatele/verso-ul. Veți identifica versiunea corespunzătoare de plată pentru dispozitivul dvs. prin metoda încercărilor.
5.După citirea datelor cardului, veți auzi un semnal sonor, iar pe ecranul smartphone-ului se va afișa suma tranziției.
6.În caz de necesitate, vi se va cere să introduceți PIN-codul cardului.

Pentru a efectua plățile cu smartphone-ul setat în regim de «background», efectuați următorii pași:
1.Activați ”regimul predefinit” în aplicație;
2.Lansați aplicația și introduceți parola de acces;
3.Puteți reveni la ecranul de start sau lansa orice altă aplicație;
4.Pentru efectuarea plăților este necesar doar să deblocați dispozitivul mobil și să acționați identic achitării cu smartophone-ul în modul obișnuit”, descris mai sus în punctele 4-6, fără necesitatea de a activa aplicația. Astfel, pentru tranzacții va fi utilizat cardul selectat de către dvs. pentru utilizarea în modul implicit.
The VB24 Mobile Pay application is for payment for goods and services made using a smartphone with Android 4.4 (and higher) SO equipped with the NFC module, being a payment method identical to the payments through a contactless bank card issued by BC Victoriabank S.A.

After downloading the application, you must register all your Visa or Mastercard (except for Visa Electron and Cirrus / Maestro) issued by Victoriabank, which will be used for payment. Careful! The application is valid for any type of card, not just contactless.

In the process of registering cards, the mobile device must be connected to the internet.

Launch the application, enter the phone number in 373 XXXXXXXX format, card data and name it in your meaning. As a result, that word will be displayed on the card image / preface. When registering your first bank card, you will receive an SMS with a verification code, which will need to be entered in the appropriate field. Select and enter the application password twice.

To record the next bank card, it is necessary to press the "+" icon at the top left of the screen after entering the card data.

By recording multiple bank cards, you can set the card to be used in the default mode, including "background" mode, by activating the "star" symbol at the top center of the screen with the selected card image.

Using another card will be done by displaying the screen to the left or right.

For each registered card, a virtual card will be generated instantly through which the transactions will be made. Bank card data will not be stored in the application and will not be used in the process. The virtual card number and history of operations with it can be viewed by clicking on the card image.

The optimal performance of the application is conditioned by the Internet connection of the mobile device at least once in 3 days, or after each 5th transaction with it. The Internet connection is required for updating the cryptographic keys that ensure the execution of the transactions. Updating cryptographic keys can also be initiated manually in the "Settings" menu at the top right of the screen.

In the "Settings" menu, you can change the access password in the application, erase the data of the recorded card, or set the application to "background". To use the application in "background" mode, set your smartphone lock with a pin-code, image, password, etc.

To make payments with your smartphone in the usual way, do the following:
1. Launch the app;
2. Enter the passcode;
3.Select the card;
4.Project your smartphone from the payment terminal (POS) screen or the PIN-Pad screen, the same as paying with a contactless card;
CAREFUL! Some smartphone models need to be positioned with the screen to the reader, others with the back / sided. You will identify the appropriate payment version for your device using the test method.
5. After reading the card data, you will hear a beep, and the amount of the transition will be displayed on the smartphone screen.
6. If necessary, you will be asked to enter the PIN code of the card.

To make payments with your smartphone set to "background", do the following:
1. Activate the "predefined" mode in the application;
2. Launch the application and enter the password;
3. You can return to the home screen or launch any other application;
4. To make payments you only need to unlock your mobile device and act the same as your smartphone payment in the usual way, "described above in points 4-6, without the need to activate the application. Thus, for transactions, the card you selected will be used for use in the default mode.
Read more
Collapse
3.7
70 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

add Mastercard
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 6, 2017
Size
2.1M
Installs
5,000+
Current Version
1.0.184
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
Victoriabank
Developer
31 August str., 141, Chisinau, Moldova
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.