OPPO BDP-10x MediaControl

Tất cả mọi người
1.168
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Discription
The OPPO MediaControl app turns your Android device into a remote that provides
complete control over your OPPO Blu-ray player. The app is able to browse media
libraries, control playback of media files, and even turn the player on and off.
Features
1. Conveniently view media files on a connected USB device, data disc or DLNA server.
2. Quickly browse through media files by using the alphabetical scrollbar and search
function.
3. Easily control the playback of media files and toggle features such as Shuffle and
Repeat.
4. View media file information on the Now Playing screen.
5. Control multiple players with a single Android device.
6. Power the player off and on using the application itself (requires that Quick Start
mode is enabled, see notes below for details).
7. Can be used in place of or in conjunction with the physical remote control.
Notes
1. This application will only work with players that have a supported firmware version
installed. The latest firmware can be downloaded from the OPPO Digital website.
2. The following conditions must be met in order for the application to wake the
player from standby mode: the player’s wireless adapter must be connected to the
player’s rear USB 1 port OR the player must be connected to your network via wired
Ethernet, and the player must have “Quick Start” mode selected under Setup Menu /
Device Setup / Standby Mode.
3. If you run into any issues or observe any errors when using the application, please
contact OPPO Customer Service by emailing service@oppodigital.com.
4. This APP is optimized for the following screen resolutions: 1280x720, 1920x1080. Using this APP on devices with other screen resolutions may result in text and graphics alignment errors. Should that happen please submit your feedback via the APP or directly to the developer, so future versions can be optimized for your device.
Supported Players:
BDP-103, BDP-105, BDP-103D, BDP-105D
Discription
Các ứng dụng OPPO MediaControl biến thiết bị Android của bạn thành một điều khiển từ xa cung cấp
kiểm soát hoàn toàn máy nghe nhạc OPPO Blu-ray của bạn. Các ứng dụng có thể duyệt phương tiện truyền thông
thư viện, kiểm soát phát lại các tập tin phương tiện truyền thông, và thậm chí biến các cầu thủ và tắt.
Tính năng
1. thuận xem các tập tin media trên một thiết bị kết nối USB, đĩa dữ liệu hoặc DLNA máy chủ.
2. Nhanh chóng duyệt qua các tập tin phương tiện truyền thông bằng cách sử dụng thanh cuộn tự chữ cái và tìm kiếm
chức năng.
3. Dễ dàng kiểm soát phát lại các tập tin phương tiện truyền thông và chuyển đổi các tính năng như Shuffle và
Lặp lại.
4. Xem thông tin tập tin đa phương tiện trên màn hình Now Playing.
5. Kiểm soát nhiều người chơi với một thiết bị Android duy nhất.
6. Power của máy nghe nhạc và tắt bằng cách sử dụng các ứng dụng riêng của mình (yêu cầu bạn khởi động nhanh
chế độ được kích hoạt, xem ghi chú dưới đây để biết chi tiết).
7. Có thể được sử dụng thay thế hoặc kết hợp với điều khiển từ xa vật lý.
Ghi chú
1. Ứng dụng này sẽ chỉ làm việc với các cầu thủ rằng có một phiên bản firmware hỗ trợ
cài đặt. Các firmware mới nhất có thể được tải về từ các trang web OPPO Digital.
2. Các điều kiện sau đây phải được đáp ứng để cho các ứng dụng để đánh thức
cầu thủ từ chế độ chờ: adapter không dây của máy phải được kết nối với
phía sau cổng USB của máy nghe nhạc 1 OR người chơi phải được kết nối với mạng của bạn thông qua dây
Ethernet, và các cầu thủ phải có "Quick Start" chế độ lựa chọn dưới Setup Menu /
Device Setup / Chế độ Standby.
3. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề hoặc quan sát bất kỳ lỗi khi sử dụng các ứng dụng, xin vui lòng
liên hệ với OPPO Dịch vụ khách hàng bằng cách gửi email service@oppodigital.com.
4. APP này được tối ưu hóa cho độ phân giải màn hình sau đây: 1280x720, 1920x1080. Sử dụng APP này trên các thiết bị có độ phân giải màn hình khác có thể dẫn đến sự liên kết văn bản và đồ họa lỗi. Nên một thế xảy ra vui lòng gửi thông tin phản hồi của bạn thông qua các APP hoặc trực tiếp đến các nhà phát triển, các phiên bản như vậy trong tương lai có thể được tối ưu hóa cho thiết bị của bạn.
Người chơi được hỗ trợ:
BDP-103, BDP-105, BDP-103D, BDP-105D
Đọc thêm
4,1
Tổng 1.168
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Bug fixes.

Required Firmware Version:
80-1031 or above.
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
3 tháng 11, 2016
Kích thước
15M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
V4.0.3
Cần có Android
4.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
OPPO Digital, Inc.
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.