OPPO Remote Control

Tất cả mọi người
1.915
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Description
The OPPO Remote Control app turns your Android device into a remote that provides complete control over your OPPO Blu-ray player. It works with the OPPO BDP-93, BDP-95, BDP-103, BDP-105, BDP-103D, and BDP-105D. (BDP-83, BDP-80 and DVD players are not supported.)The controlling Android device must be connected to the same network as the Blu-ray player.
Features
1. Control multiple players with a single Android device.
2. Turn the player on and off from the app (requires Quick Start mode enabled on the player, see notes below for details).
3. Can be used in place of or in conjunction with the physical remote control.
Notes
1. This app will only work with players that have a supported firmware version installed. The latest firmware can be downloaded from the OPPO Digital website.
2.For BDP-93 and BDP-95, the app can turn off the player but once the player is off, it cannot be turned on from the app since the player is disconnected from the network when it is off.
For BDP-10x, the following conditions must be met in order for the application to wake the player from standby mode: the player’s wireless adapter must be connected to the player’s rear USB 1 port OR the player must be connected to your network via wired Ethernet, and the player must have “Quick Start” mode selected under Setup Menu / Device Setup / Standby Mode.
3. If you run into any issues or observe any errors when using the app, please contact OPPO Customer Service by emailing service@oppodigital.com.
4. This APP is optimized for the following screen resolutions: 1280x720, 1920x1080. Using this APP on devices with other screen resolutions may result in text and graphics alignment errors. Should that happen please submit your feedback via the APP or directly to the developer, so future versions can be optimized for your device.
Supported Players:
BDP-93, BDP-95, BDP-103, BDP-105, BDP-103D, BDP-105D
Unsupported Players:
BDP-80, BDP-83, and DVD Players
Required Firmware Version:
BDP-93/95: BDP9x-80-0513 or later
BDP-103/105/103D/105D: BDP10x-75-0515 or later
Mô tả
Remote OPPO ứng dụng kiểm soát biến thiết bị Android của bạn thành một từ xa cung cấp hoàn toàn kiểm soát máy nghe nhạc Blu-ray OPPO của bạn. Nó làm việc với các OPPO BDP-93, BDP-95, BDP-103, BDP-105, BDP-103D, và BDP-105D. (BDP-83, BDP-80 và DVD không được hỗ trợ.) Các thiết bị Android kiểm soát phải được kết nối với cùng một mạng như các máy nghe nhạc Blu-ray.
Các tính năng
1. Kiểm soát nhiều người chơi với một thiết bị Android duy nhất.
2. Bật máy nghe nhạc và tắt từ các ứng dụng (yêu cầu chế độ khởi động nhanh được kích hoạt trên máy nghe nhạc, xem ghi chú dưới đây để biết chi tiết).
3. Có thể được sử dụng để thay thế hoặc kết hợp với điều khiển từ xa vật lý.
Ghi chú
1. Ứng dụng này sẽ chỉ làm việc với các cầu thủ rằng có một phiên bản phần mềm hỗ trợ cài đặt. Firmware mới nhất có thể được tải về từ trang web OPPO kỹ thuật số.
2.For BDP-93 và BDP-95, các ứng dụng có thể tắt máy nghe nhạc nhưng một khi người chơi tắt, nó không thể được bật từ các ứng dụng từ các cầu thủ bị ngắt kết nối từ mạng khi nó được tắt.
Cho BDP-10x, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng để cho các ứng dụng để đánh thức các cầu thủ từ chế độ chờ: adapter không dây của người chơi phải được kết nối với cổng 1 sau USB của người chơi hoặc người chơi phải được kết nối với mạng của bạn thông qua dây Ethernet , và người chơi phải có "Quick Start" chế độ lựa chọn theo chế độ cài đặt Menu / Cài đặt thiết bị / chế độ chờ.
3. Nếu bạn chạy vào bất kỳ vấn đề hay thực hiện bất kỳ lỗi khi sử dụng các ứng dụng, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng OPPO bằng cách gửi email service@oppodigital.com.
. 4 APP này được tối ưu hóa cho độ phân giải màn hình sau đây: 1280x720, 1920x1080. Sử dụng APP này trên các thiết bị với độ phân giải màn hình khác có thể dẫn đến văn bản và đồ họa lỗi liên kết. Mà nên xảy ra xin vui lòng gửi thông tin phản hồi của bạn thông qua APP hoặc trực tiếp đến các nhà phát triển, phiên bản để tương lai có thể được tối ưu hóa cho thiết bị của bạn.
Người chơi được hỗ trợ:
BDP-93, BDP-95, BDP-103, BDP-105, BDP-103D, BDP-105D
Người chơi không được hỗ trợ:
BDP-80, BDP-83, và DVD
Yêu cầu Firmware Version:
BDP-93/95: BDP9x-80-0513 hoặc sau đó
BDP-103/105/103D/105D: BDP10x-75-0515 hoặc sau đó
Đọc thêm
3,9
Tổng 1.915
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

1. Added gesture control.
2. New user interface theme.
3. Added a manual connection method by entering the IP address of the OPPO Blu-ray player.
4. Bug fixes and stability improvements.
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
5 tháng 6, 2014
Kích thước
7,2M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
V2.0.0
Cần có Android
4.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
OPPO Digital, Inc.
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.