50+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Orosign là dịch vụ lưu ký tự quản lý dành cho khách hàng bán lẻ, giúp khách hàng của chúng tôi tổ chức và quản lý tài sản kỹ thuật số của họ.

Orosign được thiết kế để dễ sử dụng, ngay cả đối với người dùng không sử dụng tiền điện tử. Bạn có thể gửi, nhận hoặc lưu trữ nhiều loại tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số khác nhau một cách an toàn và bảo mật với ứng dụng di động Orosign.

Orosign cho phép khách hàng tạo ví đa chữ ký của riêng họ với chi phí tối thiểu cũng như tùy chỉnh hợp đồng thông minh để đáp ứng nhu cầu của riêng họ. Việc ký và xác minh ngoài chuỗi được sử dụng để đảm bảo quá trình ký. Tất cả các bằng chứng đều được xác minh độc lập với secp256k1, do đó, quỹ sẽ an toàn miễn là phần lớn các khóa riêng đều an toàn.

Chúng tôi muốn trở thành ứng dụng ví tiền điện tử tốt nhất và cần sự giúp đỡ của bạn. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại: contact@orochi.network.
Lần cập nhật gần đây nhất
19 thg 3, 2023

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Có thể ứng dụng này sẽ thu thập những loại dữ liệu này
Danh bạ
Dữ liệu được mã hóa trong khi chuyển
Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu