Oxford Collocations Dictionary

Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

IMPORTANT: This free download will give you 100 sample entries from the dictionary. An in-app purchase is required to activate the full dictionary.

*****************************************************************************

Oxford Collocations Dictionary

Are you a learner of English who wants to improve your accuracy and make your English sound more natural?

The Oxford Collocations Dictionary shows you which words work together. It helps you express your ideas naturally and convincingly and is very useful for writing essay and reports.

The dictionary is an essential tool if you are preparing for the Cambridge ESOL First Certificate or Proficiency Exam, IELTS, or studying other subjects in English which require writing in English.

Look up a word to find which words are used with it. The dictionary guides you to the right word combination for your context showing you the most frequently used combinations in both British and American English.

The Oxford Collocations Dictionary app includes:
• 250,000 word combinations and 9,000 noun, verb, and adjective combinations
• 75,000 examples showing how collocations are used
• 25 usage notes on collocations shared by words such as seasons, currencies and language
• A definition and real voice spoken pronunciation for every word in the dictionary
• 17 pre-loaded topics contain useful word lists you can add to or edit

With the Oxford Collocations Dictionary app, you can:
• find your search word easily using the alphabetical index
• use Full Text Search to find all entries and collocations that contain your search word
• use the ‘Did you mean…?’ function and wildcard search to find a word even if you don’t know the spelling
• tap any word in an entry to see its definition and pronunciation
• use Google Voice SearchTM to look up words by speaking instead of typing
• search within dictionary entries using the Find on page feature
• create lists of your Favourites, and create folders and subfolders to store them
• view your History to see the last 100 words you looked up
• export your Favourites lists and History list

The word combinations are based on analysis of the Oxford English Corpus, a collection of three billion words of text from the English-speaking world that show the words that really do go together.
QUAN TRỌNG: Download miễn phí này sẽ cung cấp cho bạn 100 mục mẫu từ điển. Một mua trong ứng dụng được yêu cầu để kích hoạt đầy đủ các từ điển.

************************************************** ***************************

Oxford collocations điển

Bạn có phải là người học tiếng Anh ai muốn cải thiện độ chính xác của bạn và làm cho âm thanh tiếng Anh của bạn tự nhiên hơn?

The Oxford collocations từ điển cho bạn thấy những từ việc cùng nhau. Nó giúp bạn thể hiện ý tưởng của bạn một cách tự nhiên và thuyết phục và rất hữu ích cho việc viết tiểu luận và báo cáo.

Từ điển là một công cụ cần thiết nếu bạn đang chuẩn bị cho các ESOL Cambridge First Certificate hoặc thành thạo thi, IELTS, hoặc nghiên cứu các môn học khác bằng tiếng Anh mà đòi hỏi phải viết bằng tiếng Anh.

Tra cứu một từ để tìm những từ được sử dụng với nó. Từ điển hướng dẫn bạn đến sự kết hợp từ phù hợp với ngữ cảnh của bạn hiển thị cho bạn các kết hợp thường xuyên nhất được sử dụng trong cả Anh và tiếng Anh Mỹ.

Ứng dụng Oxford collocations từ điển bao gồm:
• 250.000 kết hợp từ và 9.000 danh từ, động từ, tính từ và kết hợp
• 75.000 ví dụ cho thấy cách collocations được sử dụng
• 25 ghi chú sử dụng trên collocations được chia sẻ bởi các từ như mùa, tiền tệ và ngôn ngữ
• Một định nghĩa và giọng nói thật nói phát âm cho từng chữ trong từ điển
• 17 chủ đề được nạp sẵn chứa danh sách từ hữu ích mà bạn có thể thêm vào hoặc chỉnh sửa

Với ứng dụng Oxford collocations điển, bạn có thể:
• tìm từ tìm kiếm của bạn một cách dễ dàng bằng cách sử dụng chỉ số chữ cái
• sử dụng Full Text Search để tìm tất cả các mục và collocations có chứa từ tìm kiếm của bạn
• sử dụng ‘Ý của bạn là ...?’ Chức năng và tìm kiếm ký tự đại diện để tìm một lời ngay cả khi bạn không biết cách đánh vần
• gõ bất kỳ từ nào trong một entry để xem định nghĩa và cách phát âm của nó
• sử dụng Google Voice SearchTM để tìm kiếm lời bằng cách nói thay vì gõ
• tìm kiếm trong mục Từ điển sử dụng Find về tính năng trang
• tạo danh sách yêu thích của bạn, và tạo các thư mục và thư mục con để lưu trữ chúng
• xem Lịch sử của bạn để xem 100 từ cuối cùng bạn nhìn lên
• xuất khẩu yêu thích của bạn danh sách và danh sách Lịch sử

Các kết hợp từ được dựa trên phân tích của Oxford English Corpus, một bộ sưu tập ba tỷ từ văn bản từ thế giới nói tiếng Anh cho thấy những từ mà thực sự đi cùng nhau.
Đọc thêm
Thu gọn
3,4
Tổng 124
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Oxford Collocations Dictionary - shows the most frequently used word combinations in British and American English
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
7 tháng 9, 2017
Kích thước
13M
Lượt cài đặt
10.000+
Phiên bản hiện tại
1.0.9
Cần có Android
4.0.3 trở lên
Xếp hạng nội dung
Người trưởng thành từ 17+
Yếu tố tương tác
Mua hàng kỹ thuật số
Sản phẩm trong ứng dụng
26,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
Oxford University Press ELT.
Nhà phát triển
Oxford University Press ELT Division, FAO Customer Support Great Clarendon Street Oxford OX2 6DP United Kingdom
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.