GuitarTuna - Tuner for Guitar Ukulele Bass & more!

Tất cả mọi người
1.550.957
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

GuitarTuna is the most popular tuning app in the world!
The ultimate tuner for guitar, bass, ukulele and all popular string instruments. GuitarTuna has been downloaded over 90 million times and is used by beginners and experts!

Why is it the world’s most popular tuner ever built?
• Simple and easy to use. Works with both electric and acoustic guitars and string instruments using the built-in microphone. No cables needed.
• Perfect for complete beginners. Recommended by guitar teachers.
• Simple and intuitive. Clear visual feedback with signal history.

Award winning audio technology:
• Built on the world's most advanced audio recognition algorithm - the same technology powering Yousician
• Professional accuracy for advanced players
• Auto mode tuner (for super fast tuning, hands-free, string by string) and a chromatic tuner!

Advanced tools for all musicians:
• Metronome: set at any tempo, change the beat manually or by tapping at the desired speed
• 6 Ultimate Chord Learning Games: learn, practice and master chords, and develop the ability to recognize them by ear
• Chord library: find any chord diagram easily and hear how it should sound
• Learn Guitar Songs: 4 songs with guitar notation (tabs) to play along and test your skills
• Alternative tuning sets
• Chromatic tuner

Works with:
• Electric and acoustic guitars
• Bass
• Mandolin
• Ukulele
• Viola
• Violin
• Cello
• Fiddle
• Balalaika
• Banjo
• Many other string instruments

Over 100 tunings available, including:
• Standard
• Drop-D
• Other drop tunings
• Open tunings
• Half step down
• 7-string tunings including drop-A
• 12-string

Additional features:
• Works in noisy areas, with background noise cancellation technology
• Designed by guitarists for guitarists and developed by the world’s leading audio engineers
• Improve your skills in chords, riffs, tabs, and ear training, and increase your picking speed, just like you would with guitar lessons / classes
• make the app look like your instrument by choosing different headstock visuals

Please be careful:
If it is your first time tuning the guitar or instrument, please be careful. We recommend watching a YouTube tutorial or asking a guitar player how it's done. Beginners risk snapping strings with improper tuning techniques.

Send us feedback:
Got ideas to make GuitarTuna even better? Send your ideas and suggestions to: support@guitartuna.com

Download our other free music learning app:
Yousician - the best way to learn, practice and master the guitar, piano and ukulele

*** Ranked the #1 Education app in 119 countries ****
*** Selected twice as Editor's choice in 2015 ***
*** Over 25 million users ***

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yousician.yousician

Learn more about Yousician on Youtube and Facebook
• https://youtu.be/xFnB0uK7PcQ
• https://www.facebook.com/yousician
GuitarTuna là ứng dụng điều chỉnh phổ biến nhất trên thế giới!
Bộ chỉnh âm cuối cùng cho guitar, bass, ukulele và tất cả các nhạc cụ dây phổ biến. GuitarTuna đã được tải xuống hơn 90 triệu lần và được sử dụng bởi những người mới bắt đầu và các chuyên gia!

Tại sao nó lại là bộ chỉnh phổ biến nhất thế giới từng được chế tạo?
• Đơn giản và dễ sử dụng. Hoạt động với cả guitar điện và âm thanh và nhạc cụ dây sử dụng micrô tích hợp. Không cần cáp.
• Hoàn hảo cho người mới bắt đầu hoàn thành. Được giáo viên guitar giới thiệu.
• Đơn giản và trực quan. Rõ ràng phản hồi trực quan với lịch sử tín hiệu.

Giải thưởng công nghệ âm thanh:
• Được xây dựng trên thuật toán nhận dạng âm thanh tiên tiến nhất thế giới - cùng công nghệ cung cấp năng lượng cho Yousician
• Độ chính xác chuyên nghiệp cho người chơi nâng cao
• Bộ điều chỉnh chế độ tự động (để điều chỉnh siêu nhanh, rảnh tay, xâu chuỗi theo chuỗi) và bộ chỉnh màu!

Các công cụ nâng cao cho tất cả các nhạc sĩ:
• Metronome: đặt ở bất kỳ nhịp độ nào, thay đổi nhịp thủ công hoặc bằng cách nhấn ở tốc độ mong muốn
• 6 trò chơi học tập hợp âm cơ bản: học, luyện tập và làm chủ hợp âm và phát triển khả năng nhận biết chúng bằng tai
• Thư viện hợp âm: dễ dàng tìm thấy bất kỳ sơ đồ hợp âm nào và nghe nó nên phát ra âm thanh như thế nào
• Học các bài hát Guitar: 4 bài hát với ký hiệu ghi-ta (tab) để chơi cùng và kiểm tra kỹ năng của bạn
• Bộ điều chỉnh thay thế
• Bộ chỉnh màu

Hoạt động với:
• Guitar điện và âm thanh
• Âm trầm
• Đàn mandolin
• Ukulele
• Viola
• Đàn vi ô lông
• Cello
• Vĩ cầm
• Balalaika
• Banjo
• Nhiều nhạc cụ dây khác

Hơn 100 điều chỉnh có sẵn, bao gồm:
• Tiêu chuẩn
• Thả-D
• Điều chỉnh thả khác
• Điều chỉnh mở
• Nửa bước xuống
• Điều chỉnh 7 chuỗi bao gồm drop-A
• 12 chuỗi

Tính năng bổ sung:
• Hoạt động ở khu vực ồn ào, với công nghệ khử tiếng ồn nền
• Được thiết kế bởi các nghệ sĩ guitar cho các nghệ sĩ guitar và được phát triển bởi các kỹ sư âm thanh hàng đầu thế giới
• Cải thiện kỹ năng của bạn về hợp âm, đoạn riff, tab và luyện nghe và tăng tốc độ chọn, giống như bạn làm với các bài học / lớp học guitar
• làm cho ứng dụng trông giống như nhạc cụ của bạn bằng cách chọn các hình ảnh gốc khác nhau

Hãy cẩn thận:
Nếu đây là lần đầu tiên bạn điều chỉnh guitar hoặc nhạc cụ, hãy cẩn thận. Chúng tôi khuyên bạn nên xem hướng dẫn trên YouTube hoặc hỏi người chơi guitar cách thực hiện. Người mới bắt đầu có nguy cơ chụp chuỗi với các kỹ thuật điều chỉnh không phù hợp.

Gửi phản hồi cho chúng tôi:
Có ý tưởng để làm GuitarTuna thậm chí tốt hơn? Gửi ý tưởng và đề xuất của bạn đến: support@guitartuna.com

Tải xuống ứng dụng học nhạc miễn phí khác của chúng tôi:
Yousician - cách tốt nhất để học, thực hành và thành thạo guitar, piano và ukulele

*** Xếp hạng ứng dụng Giáo dục số 1 tại 119 quốc gia ****
*** Được chọn hai lần là lựa chọn của Biên tập viên năm 2015 ***
*** Hơn 25 triệu người dùng ***

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yousician.yousician

Tìm hiểu thêm về Yousician trên Youtube và Facebook
• https://youtu.be/xFnB0uK7PcQ
• https://www.facebook.com/yousician
Đọc thêm
Thu gọn
4,8
Tổng 1.550.957
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

- Minor fixes
If you experience any issues with GuitarTuna, please send an email to support@guitartuna.com and we'll get back to you as soon as possible!
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
4 tháng 7, 2019
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
50.000.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
Khác nhau tùy theo điện thoại
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Mua hàng kỹ thuật số
Sản phẩm trong ứng dụng
0,99 US$ - 12,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
Yousician Ltd.
Nhà phát triển
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.