Ovia Fertility: Ovulation & Period Tracker

Для всіх вікових груп
60 951
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

Want to track your period and ovulation? Trying to get pregnant? Download Ovia Fertility to learn more about your cycle, get period and ovulation predictions, and track your health!

Ovia Fertility is the #1 most accurate ovulation calculator and period tracker. Trying to conceive? Women who use Ovia get pregnant up to 3x faster than the national average!

OUR MOST-LOVED FEATURES:
-Accurate period and ovulation predictions
-Support for irregular menstrual cycles
-Calendar for symptom, mood, PMS, exercise, sex and nutrition tracking!
-Over 2,000 free expert articles on fertility, conception and reproductive health
-Data feedback delivered directly to your timeline, including real-time health alerts based on your tracked symptoms
-Sync your fitness tracking devices
-Export data to Excel
-Protect your app with a PIN
-Ask and answer questions anonymously in Community

TRYING TO CONCEIVE?
-Receive fertile window predictions and a daily fertility score to let you know the best days to try to conceive
-Know exactly what day you can take a pregnancy test
-Track your basal body temperature, cervical fluid, cervical position, medications, and other fertility data
-Daily TTC tips and cycle insights delivered to your timeline
-Access your fertility forecast, fertility score, fertile window and more from your timeline dashboard

CYCLE TRACKING?
-Look at your app calendar to know exactly when to expect your next period
-Get ovulation and period predictions for irregular cycles
-Use symptom tracker and mood diary for each cycle phase
-Log your activity, nutrition, medications, weight, and more!

MORE ABOUT OVIA FERTILITY
We use proprietary algorithms based on cutting-edge fertility research to track your cycle and predict your exact ovulation and fertile window. Ovia is the most accurate ovulation calculator and fertility tracker. Our algorithm is even an accurate predictor for women with irregular periods who are trying to conceive. Best of all, the app is free!

*OVIA HEALTH*
In partnership with organizations who share our goal of helping families live happier, healthier lives, we're proud to offer Ovia Health: a maternity and family benefit supporting women and families at home and at work.

Do you have Ovia Health as a benefit through an employer or health plan? Download Ovia Fertility and enter your employer and health plan information to access premium tools and features. These may include health coaching, personalized content about your benefits, and health programs such as birth control tracking, endometriosis education, PCOS management, male fertility, and more.

ABOUT US
Ovia Health is a digital health company that uses mobile technology to help women and families live healthier lives. The Ovia Health apps have helped millions of women and families on their fertility, pregnancy, and parenting journeys. With billions of data points collected and analyzed, Ovia Health uses data-driven science to help women conceive up to 3x faster than the national average, have healthier pregnancies, and start families with confidence.

STAY IN TOUCH
Blog: http://blog.oviahealth.com
Facebook: http://www.facebook.com/oviahealth
Instagram: @oviahealth
Twitter: @oviahealth

CUSTOMER SERVICE
At Ovia Health, we're always working to improve your experience with our products. Have an idea for Ovia? Let us know! Email us at support@oviahealth.com

DISCOVER MORE (FREE!) APPS BY OVIA HEALTH
Ovia Pregnancy: Watch baby grow, learn what to expect, and more!
Ovia Parenting: Development and milestone tracker for your baby
Хочете відстежувати свій період і овуляцію? Намагаюся завагітніти? Завантажте Ovia Fertility, щоб дізнатись більше про свій цикл, отримати прогнозування періоду та овуляції та відстежувати своє здоров'я!

Ovia Fertility - це найточніший калькулятор овуляції та періодичний трекер №1. Намагаюся зачати? Жінки, які використовують Ovia, завагітніють у 3 рази швидше, ніж у середньому по країні!

НАШІ найуживаніші риси:
- Точний період і передбачення овуляції
-Підтримка нерегулярних менструальних циклів
-Кальдар для симптомів, настрою, ПМС, фізичних вправ, сексу та відстеження харчування!
- Понад 2000 безкоштовних експертних статей щодо фертильності, зачаття та репродуктивного здоров'я
-Додаткові відгуки доставляються безпосередньо до вашої шкали часу, включаючи сигнали в режимі реального часу на основі ваших відслідковуваних симптомів
-Синхронізуйте пристрої для відстеження фітнесу
- Експортувати дані в Excel
- Захистіть свій додаток PIN-кодом
Запитуйте та відповідайте на запитання анонімно в спільноті

ТРАВИЛИ ПОНЯТИТИ?
- Отримуйте прогнозовані вітрові вікна та щоденну оцінку родючості, щоб дати вам кращі дні, щоб спробувати завагітніти
-Тільки точно, в який день ти можеш пройти тест на вагітність
-Дослідіть вашу базальну температуру тіла, шийку рідину, розташування шийки матки, ліки та інші дані про фертильність
- Щоденні підказки щодо ТТК та інтерактивні цикли, доставлені до вашої шкали часу
-Додайте прогноз вашої фертильності, оцінку родючості, плодюче вікно тощо з панелі інструментів часової шкали

ПЕРЕШКОДИ ЦИКЛУ?
- Подивіться у свій календар додатків, щоб точно знати, коли очікувати наступного періоду
-Використовуйте овуляцію та передбачувані періоди для нерегулярних циклів
-Використовуйте симптоми трекера та настрою щоденника для кожної фази циклу
- Забороняйте свою активність, харчування, ліки, вагу та інше!

ДОДАТИ ДОСТУПНІСТЬ ОЛІЇ
Ми використовуємо фірмові алгоритми на основі найсучасніших досліджень фертильності, щоб відстежувати ваш цикл і прогнозувати точне овуляцію та родючі вікна. Ovia - найточніший калькулятор овуляції та траєкторія фертильності. Наш алгоритм є навіть точним предиктором для жінок з нерегулярними періодами, які намагаються зачати. Найкраще, додаток безкоштовний!

* ОВІА ЗДОРОВ'Я *
У партнерстві з організаціями, які поділяють нашу мету допомогти сім'ям жити щасливими та здоровими життям, ми з гордістю можемо запропонувати Ovia Health: допомогу по материнству та сім'ї, яка підтримує жінок та сім'ї як вдома, так і на роботі.

Чи є у вас Овія Здоров'я в якості користі через роботодавця або план охорони здоров'я? Завантажте Ovia Fertility та введіть дані роботодавця та план здоров'я, щоб отримати доступ до преміум-інструментів та функцій. Це може включати в себе тренінг із здоров'я, персоналізований контент про вашу користь, а також програми охорони здоров'я, такі як контроль відстеження народжуваності, освіта ендометріозу, управління ПСЗ, чоловіча фертильність та багато іншого.

ПРО НАС
Ovia Health - це цифрова компанія з охорони здоров'я, яка використовує мобільні технології, щоб допомогти жінкам та сім'ям жити здоровим життям. Програми Ovia Health допомогли мільйонам жінок і сімей на шляхах народжуваності, вагітності та батьківства. Зібрані та проаналізовані мільярди точок даних, Ovia Health використовує науку, керовану даними, щоб допомогти жінкам зачатись в 3 рази швидше, ніж у середньому по країні, мають більш здорову вагітність та запевняють сім'ї з упевненістю.

БУДЬ НА ЗВ'ЯЗКУ
Блог: http://blog.oviahealth.com
Facebook: http://www.facebook.com/oviahealth
Instagram: @oviahealth
Twitter: @oviahealth

ПОСЛУГИ КЛІЄНТА
У компанії Ovia Health ми постійно працюємо над покращенням досвіду роботи з нашими продуктами. Майте ідею для Овії? Дайте нам знати! Надішліть нам електронного листа на адресу support@oviahealth.com

Дізнайтеся більше (БЕЗКОШТОВНО!) APPS ОЛІЇ ЗДОРОВ'Я
Овія Вагітність: дивись, як дитина росте, дізнайтеся, чого очікувати, і багато іншого!
Ovia Parenting: розробка та ведення трекера для вашої дитини
Показати більше
Згорнути
4,8
Усього 60 951
5
4
3
2
1
Завантажується…

Додаткова інформація

Оновлено
8 квітня 2019 р.
Розмір
Залежить від пристрою
Встановлення
1 000 000+
Поточна версія
Залежить від пристрою
Потрібна ОС Android
4.3 і новіших версій
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Постачальник
Ovia Health
©2019 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.