EasyEyes

9 530
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Trouble Sleeping? Device screen too bright even on the lowest brightness setting? Want to give your phone a warm look instead of that eye straining blue gaze you see at night? EasyEyes is the solution. By changing your device's color temperature, EasyEyes reduces eye strain when looking at your device at night. Looking at a lower and natural light source gives your body a chance to produce more melatonin, helping to provide you with better sleep. With EasyEyes, you can now look at your phone at any point during the night while keeping your eyes in an easy, restful state.Features:
* Simplicity of one click on/off.
* Profiles - Set EasyEyes to turn on automatically for sunset or sleep
* Temperature Filter - Turn the blue gaze of your device with warm lighting.
* Brightness Filter - Set the brightness level below minimum brightness.
* Sunrise and Sunset Time - Set the schedule based on the sunrise and sunset.
* EasyEyes Widget/Shortcut - Quickly and easily turn on and off EasyEyes.
* Notification Actions - Quickly change settings without cluttering your status bar.
* Tasker support integration (Action available in "Plugin" category)


What makes EasyEyes different? EasyEyes focuses on simplicity. It was built to run without the need for setup while also giving the user the maximum amount of control and customization.


Why upgrade to the full version of EasyEyes?
Multiple profiles allows full automation of your Eyes health. With the ability to set the time for each day of the week, EasyEyes will protect your eyes no matter what time you go to bed. With the temporally enable EasyEyes feature, you can turn on EasyEyes on the lazy mornings without the worry of going out into the world and not being able to see your screen. All of these features, ad-free, plus more on the way.


Common Issues:
"Cannot click the install button of .apk files" - The android operating system seems to disable the installation of third party .apk files whenever the system_alert_window permission is used. Until a work around is found, you will have to disable EasyEyes temporarily to install a third party app.
"The onscreen navigation keys are still too bright" - With the "lowest system brightness" option, the white keys will be dimmed down to their minimum brightness.

Translation Help
- French (Thanks Christophe!)
- Polish (Thanks Łukasz!)
- Russian (Thanks Сергей & Ilya!)
- German (Thanks Andreas!)
- Turkish (Thanks Bukir & Abdussamed!)
- Dutch (Thanks Charlotte!)
- Japanese (Thanks Natsuki!)
- Italian (Thanks Dario!)
- Chinese-simplified (Thanks Xun!)
- Arabic (Thanks Ahmad!)

If you would like to help with the translations in EasyEyes, send the developer an email through the app or contact the developer at support@palmerintech.com.


Sleep research on warm lighting:
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side

Try EasyEyes for Windows:
https://www.autosofted.com/easyeyes/

Be Easy on the Eyes
Problemy ze snem? Ekran urządzenia jest zbyt jasny nawet przy najniższym ustawieniu jasności? Chcesz nadać swojemu telefonowi ciepły wygląd zamiast tego zmęczonego niebieskiego spojrzenia, które widzisz nocą? EasyEyes jest rozwiązaniem. Zmieniając temperaturę barwową urządzenia, EasyEyes zmniejsza zmęczenie oczu podczas patrzenia na urządzenie w nocy. Spojrzenie na dolne i naturalne źródło światła daje twojemu ciału szansę na wyprodukowanie większej ilości melatoniny, pomagając zapewnić lepszy sen. Dzięki EasyEyes możesz teraz patrzeć na telefon w dowolnym momencie w nocy, jednocześnie utrzymując oczy w spokojnym, spokojnym stanie.Funkcje:
* Prostota włączenia / wyłączenia jednym kliknięciem.
* Profile - Ustaw EasyEyes, aby włączał się automatycznie podczas zachodu słońca lub snu
* Filtr temperatury - Obróć niebieskie oczy urządzenia dzięki ciepłemu oświetleniu.
* Filtr jasności - Ustaw poziom jasności poniżej minimalnej jasności.
* Wschód i zachód słońca - Ustaw harmonogram na podstawie wschodu i zachodu słońca.
* Widżet / skrót EasyEyes - Szybko i łatwo włączaj i wyłączaj EasyEyes.
* Działania powiadomień - Szybka zmiana ustawień bez zaśmiecania paska stanu.
* Integracja z obsługą zadań (czynność dostępna w kategorii „Wtyczka”)


Co wyróżnia EasyEyes? EasyEyes stawia na prostotę. Został zbudowany tak, aby działał bez potrzeby konfiguracji, jednocześnie zapewniając użytkownikowi maksymalną kontrolę i możliwości dostosowywania.


Po co aktualizować do pełnej wersji EasyEyes?
Wiele profili pozwala na pełną automatyzację zdrowia Twoich oczu. Dzięki możliwości ustawienia godziny na każdy dzień tygodnia EasyEyes ochroni twoje oczy bez względu na porę spania. Dzięki tymczasowo włączonej funkcji EasyEyes możesz włączyć EasyEyes w leniwe poranki bez obawy, że wyjdziesz w świat i nie będziesz widzieć swojego ekranu. Wszystkie te funkcje, bez reklam, i wiele innych w drodze.


Powszechne problemy:
„Nie można kliknąć przycisku instalacji plików .apk” - system operacyjny Android wydaje się blokować instalację plików .apk innych firm, ilekroć jest używane uprawnienie system_alert_window. Do czasu znalezienia obejścia musisz tymczasowo wyłączyć EasyEyes, aby zainstalować aplikację innej firmy.
„Klawisze nawigacyjne na ekranie są nadal zbyt jasne” - Dzięki opcji „najniższej jasności systemu” białe klawisze zostaną przyciemnione do ich minimalnej jasności.

Pomoc w tłumaczeniu
- Francuski (Dzięki Christophe!)
- polski (Dzięki Łukasz!)
- Rosyjski (Dzięki Сергей & Ilya!)
- Niemiecki (Dzięki Andreas!)
- Turecki (Dzięki Bukir i Abdussamed!)
- holenderski (Dzięki Charlotte!)
- Japoński (Dzięki Natsuki!)
- Włoski (Dzięki Dario!)
- Chiński uproszczony (Dzięki Xun!)
- Arabski (Dzięki Ahmad!)

Jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniach w EasyEyes, wyślij programistom wiadomość e-mail za pośrednictwem aplikacji lub skontaktuj się z programistą pod adresem support@palmerintech.com.


Badania snu dotyczące ciepłego oświetlenia:
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side

Wypróbuj EasyEyes dla Windows:
https://www.autosofted.com/easyeyes/

Bądź spokojny dla oczu
Więcej informacji
Zwiń
4,6
Łącznie: 9 530
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

v2.3.2
* Dim lock screen fix (< 8.0 devices)
- Update help and about links
- Minor bug fixes
v2.3.1
* Fixed overlay of status bar
* Updated bright light detection
v2.3.0
* Updated app icon
* New status bar icon
- Updated privacy policy
- Full Android 9 support
v2.2.8
* Crash Fix
v2.2.7
* Add support for Android O notifications
v2.2.6
* Added Finnish translation (Thanks Pekka)
* Fading filter animation
- Add ability to disable animation
- Fix for Samsung Galaxy S8
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
12 lutego 2019
Rozmiar
2,9M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
2.3.2
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
PalmerinTech
Deweloper
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.