DashCommand (OBD ELM App)

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Transform your Android device into a customizable display and monitoring system. DashCommand puts you in control - Monitor and data log engine and vehicle performance, fuel economy, and instantly read and clear troublesome check engine lights, all with the easy to use DashCommand app.

Now with improved menu design and back button!

NOTE: The free version of DashCommand is evaluation mode only. Full functionality requires an in-app purchase through Google Play.

--- SEMA Show 1st runner-up for best mobile electronics product.
--- Four time SEMA Global Media Award winner!

Watch a video on DashCommand:
https://www.youtube.com/watch?v=y12tbLmf_J0

DISCLAIMER: DashCommand requires a compatible third party hardware interface, purchased separately, to communicate with the vehicle.

DashCommand supports all OBD-II and EOBD compliant vehicles sold worldwide. Please verify that your vehicle is OBD-II/EOBD compliant before purchasing!

OBD-II Hardware compatibility:
- Auto Meter DashLink
- PLX Kiwi 3 and Kiwi 4
- OBDLink MX+
- ELM compatible
- GoPoint BT1A

For suggested hardware see:
http://palmerperformance.com/hardware

-----------------------------------

Get the benefit of multiple gauges without the overwhelming clutter and the expense!

(Note: Not all OBD-II compliant vehicles will have support for all of these parameters)

Performance gauges:
- engine speed
- corrected vehicle speed
- open/closed loop
- boost/vacuum combo gauge
- acceleration (and braking)
- torque

Fuel economy gauges:
- inst. fuel economy
- avg fuel economy
- avg fuel economy over 3 time periods
- distance to empty
- time to empty
- fuel level %
- fuel remaining in tank
- fuel flow rate gauge

Engine gauges:
- timing (spark advance)
- engine coolant temp.
- intake air temp.
- ambient air temp.
- manifold absolute pressure
- mass air flow
- fuel trims, short and long term
- percent engine load
- catalyst temp.
- fuel pressure
- lambda gauge
- air/fuel ratio

DashCommand also contains a sophisticated trip computer that maintains stats for up to 5 trips.
- distance travelled
- fuel consumed
- avg fuel economy
- fuel cost
- elapsed time
- drive time
- average carbon dioxide emission rate
- total carbon dioxide emission
- start date & time
- number of fillups
- avg fuel flow rate
- avg driving speed
- avg trip speed
- avg boost/vacuum
- avg engine speed
- max acceleration
- max engine power and torque at wheels
- number of stops
- max fuel flow rate
- max speed
- idle time
- max boost/vacuum
- max engine speed
- max braking acceleration
- max engine torque
- % distance travelled while not in gear
- % distance travelled in each gear
- % distance travelled in non-optimal gear
- % time spent while not in gear
- % time spent in each gear
- % time spent while in a non-optimal gear

Emissions Testing:
- Read and clear diagnostic trouble codes
- IM Readiness status


Additional Features:

- Professional skidpad showing lateral and accel/braking Gs with min/max indicators
- Race track visually maps out your location, acceleration and braking as you drive laps around the track allows you to visually analyze different race track laps to see how acceleration and braking changed from lap to lap thus helping you to improve your lap times on your next outing.
- Inclinometer shows rolling angle and vehicle pitch for off-roading.
- Full support for OBD-II diagnostics, find out why your check-engine light is on and clear diagnostic trouble codes (DTCs)
- Data logging, record and playback log files showing OBD-II and acceleration data

Also compatible with the Pioneer AppRadio 2

Manufacturer-specific data is available for select vehicles, through In-App purchase.

-----------------------------------

Visit the DashCommand product page for more info:
https://www.palmerperformance.com/products/dashcommand/iphone/index.php
Přeměňte své zařízení Android na přizpůsobitelný displej a monitorovací systém. DashCommand vám dává kontrolu - Monitor a data log motor a výkon vozidla, spotřeba paliva, a okamžitě číst a jasné problematické kontrolky motoru světla, to vše s snadno použitelným DashCommand app.

Nyní s vylepšeným designem menu a tlačítkem zpět!

Poznámka: Free verze DashCommand je pouze režim hodnocení. Plná funkčnost vyžaduje nákup v aplikaci prostřednictvím služby Google Play.

--- SEMA Show 1. finalista za nejlepší mobilní elektronický výrobek.
--- Čtyři čas SEMA Global Media Award vítěz!

Podívejte se na video v programu DashCommand:
https://www.youtube.com/watch?v=y12tbLmf_J0

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Společnost DashCommand vyžaduje ke komunikaci s vozidlem kompatibilní hardwarové rozhraní třetí strany, zakoupené samostatně.

DashCommand podporuje všechna vozidla kompatibilní s OBD-II a EOBD prodávaná po celém světě. Před nákupem zkontrolujte, zda je vaše vozidlo kompatibilní s OBD-II / EOBD!

Kompatibilita hardwaru OBD-II:
- Auto Meter DashLink
- PLX Kiwi 3 a Kiwi 4
- OBDLink MX +
- kompatibilní s ELM
- GoPoint BT1A

Doporučený hardware naleznete na adrese:
http://palmerperformance.com/hardware

-----------------------------------

Získejte výhodu více měřidel bez ohromujícího nepořádku a nákladů!

(Poznámka: Ne všechna vozidla kompatibilní s OBD-II budou mít podporu pro všechny tyto parametry)

Výkonnostní měřidla:
- rychlost motoru
- opravená rychlost vozidla
- otevřená / uzavřená smyčka
- zesilovač / zesilovač kombo
- zrychlení (a brzdění)
- točivý moment

Ukazatele spotřeby paliva:
- inst. spotřeby paliva
- ekonomická spotřeba paliva
- ekonomická spotřeba paliva ve třech časových obdobích
- vzdálenost k vyprázdnění
- čas vyprázdnit
- hladina paliva%
- palivo zbývající v nádrži
- ukazatel průtoku paliva

Měřidla motoru:
- načasování (záloha jiskry)
- teplota chladicí kapaliny motoru.
- teplota přiváděného vzduchu.
- teplota okolního vzduchu.
- absolutní tlak v potrubí
- hmotnostní průtok vzduchu
- krátká i dlouhá paliva
- procentuální zatížení motoru
- teplota katalyzátoru.
- tlak paliva
- měřidlo lambda
- poměr vzduch / palivo

DashCommand také obsahuje sofistikovaný výletní počítač, který udržuje statistiky až pro 5 cest.
- ujetá vzdálenost
- spotřebované palivo
- ekonomická spotřeba paliva
- cena paliva
- uplynulý čas
- čas jízdy
- průměrná míra emisí oxidu uhličitého
- celkové emise oxidu uhličitého
- datum a čas zahájení
- počet souborů
- průtok paliva
- rychlost jízdy
- rychlost jízdy
- Avg boost / vakuum
- otáčky motoru
- maximální zrychlení
- maximální výkon motoru a točivý moment na kolech
- počet zastávek
- maximální průtok paliva
- maximální rychlost
- doba nečinnosti
- Max boost / vacuum
- maximální otáčky motoru
- maximální zrychlení brzdění
- maximální točivý moment motoru
-% ujeté vzdálenosti, když není v převodovce
-% ujeté vzdálenosti u každého rychlostního stupně
-% ujeté vzdálenosti při nejoptimálním převodu
-% času stráveného, ​​když není v zařízení
-% času stráveného v každém zařízení
-% času stráveného při nevyhovujícím zařízení

Testování emisí:
- Čtení a vymazání diagnostických poruchových kódů
- Stav připravenosti IM


Další funkce:

- Profesionální skidpad s bočním a akceleračním brzděním s min / max ukazateli
- Závodní trasa vizuálně mapuje vaši polohu, zrychlení a brzdění při jízdě kolem kolejí a umožňuje vizuálně analyzovat různá kola závodních drah, abyste zjistili, jak se zrychlení a brzdění změnilo z kola na kolo, což vám pomůže zlepšit časy kol na další. výlet.
- Inclinometr ukazuje úhel natočení a rozteč vozidla pro off-road.
- Plná podpora diagnostiky OBD-II, zjistit, proč svítí kontrolka kontrolního motoru a vymazat diagnostické poruchové kódy (DTC)
- Protokolování dat, záznam a přehrávání log souborů s OBD-II a daty zrychlení

Kompatibilní také s aplikací Pioneer AppRadio 2

Data specifická pro výrobce jsou k dispozici pro vybraná vozidla prostřednictvím nákupu v aplikaci.

-----------------------------------

Další informace naleznete na stránce produktu DashCommand:
https://www.palmerperformance.com/products/dashcommand/iphone/index.php
Další informace
Sbalit
4,1
Celkem 16 099
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Added support for Mazda enhanced data up through model year 2018!
Added start / stop logging button to Dashboards screen.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
12. června 2019
Velikost
48M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
4.8.2
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
9,95 US$ za položku
Od vývojáře
Palmer Performance Engineering
Vývojář
Auto Meter Products, Inc. 413 West Elm Street Sycamore, IL 60178
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.