DashCommand (OBD ELM App)

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

DashCommand is an app for your car. It turns your Android phone or tablet into an advanced display for your engine data.

Want to know why the check engine light keeps going on? Check it with DashCommand.

Want to know what your horsepower, torque, or acceleration is, in real time? Display it with DashCommand.

Want to monitor and improve your gas mileage or fuel consumption as you drive? Do it with DashCommand.

Ever wished you had your own customizable gauges, showing only the data you were interested in? DashCommand can help.

NOTE: The free version of DashCommand is evaluation mode only. Full functionality requires an in-app purchase through Google Play.

--- SEMA Show 1st runner-up for best mobile electronics product.
--- Four time SEMA Global Media Award winner!

DISCLAIMER: DashCommand requires a compatible third party hardware interface, purchased separately, to communicate with the vehicle.

DashCommand supports all OBD-II and EOBD compliant vehicles sold worldwide. Please verify that your vehicle is OBD-II/EOBD compliant before purchasing!

Compatible with Bluetooth ELM327 OBD-II hardware. For suggested hardware see : http://palmerperformance.com/hardware

-----------------------------------

Get the benefit of multiple gauges without the overwhelming clutter and the expense!

(Note: Not all OBD-II compliant vehicles will have support for all of these parameters)

Performance gauges:
- engine speed
- corrected vehicle speed
- open/closed loop
- boost/vacuum combo gauge
- acceleration (and braking)
- torque

Fuel economy gauges:
- inst. fuel economy
- avg fuel economy
- avg fuel economy over 3 time periods
- distance to empty
- time to empty
- fuel level %
- fuel remaining in tank
- fuel flow rate gauge

Engine gauges:
- timing (spark advance)
- engine coolant temp.
- intake air temp.
- ambient air temp.
- manifold absolute pressure
- mass air flow
- fuel trims, short and long term
- percent engine load
- catalyst temp.
- fuel pressure
- lambda gauge
- air/fuel ratio

DashCommand also contains a sophisticated trip computer that maintains stats for up to 5 trips.
- distance travelled
- fuel consumed
- avg fuel economy
- fuel cost
- elapsed time
- drive time
- average carbon dioxide emission rate
- total carbon dioxide emission
- start date & time
- number of fillups
- avg fuel flow rate
- avg driving speed
- avg trip speed
- avg boost/vacuum
- avg engine speed
- max acceleration
- max engine power and torque at wheels
- number of stops
- max fuel flow rate
- max speed
- idle time
- max boost/vacuum
- max engine speed
- max braking acceleration
- max engine torque
- % distance travelled while not in gear
- % distance travelled in each gear
- % distance travelled in non-optimal gear
- % time spent while not in gear
- % time spent in each gear
- % time spent while in a non-optimal gear

Emissions Testing:
- Read and clear diagnostic trouble codes
- IM Readiness status


Additional Features:

- Professional skidpad showing lateral and accel/braking Gs with min/max indicators
- Race track visually maps out your location, acceleration and braking as you drive laps around the track allows you to visually analyze different race track laps to see how acceleration and braking changed from lap to lap thus helping you to improve your lap times on your next outing.
- Inclinometer shows rolling angle and vehicle pitch for off-roading.
- Full support for OBD-II diagnostics, find out why your check-engine light is on and clear diagnostic trouble codes (DTCs)
- Data logging, record and playback log files showing OBD-II and acceleration data

Also compatible with the Pioneer AppRadio 2

Manufacturer-specific data is available for select vehicles, through In-App purchase.

-----------------------------------

Visit the DashCommand product page for more info:
http://www.dashcommand.com
DashCommand je aplikace pro Váš vůz. To změní váš Android telefon nebo tablet do pokročilého zobrazení vašich dat motoru.

Chcete vědět, proč se kontrolní žárovka motoru stále děje? Podívejte se s DashCommand.

Chcete vědět, jaké jsou vaše koní, točivý moment, nebo zrychlení je v reálném čase? Displej s DashCommand.

Chcete sledovat a zlepšit své plynu najetých kilometrů a spotřebu paliva při jízdě? Udělej to s DashCommand.

Někdy přáli, abyste měli své vlastní přizpůsobitelné měřidla, ukazuje pouze údaje, které byly zajímá? DashCommand může pomoci.

POZNÁMKA: Bezplatná verze DashCommand je pouze zkušební režim. Plná funkčnost vyžaduje nákup in-app přes Google Play.

--- SEMA Show první runner-up za nejlepší elektronický výrobek mobilní.
--- Čtyřnásobný vítěz SEMA Global Media Award!

OMEZENÍ: DashCommand vyžaduje kompatibilní hardware třetí strany rozhraní, prodává se samostatně, pro komunikaci s vozidlem.

DashCommand podporuje všechny kompatibilní vozidla OBD-II a EOBD prodávané po celém světě. Ověřte, zda je vaše vozidlo OBD-II/EOBD kompatibilní před nákupem!

Kompatibilní s Bluetooth ELM327 OBD-II hardwaru. Pro navrhované hardwarové adrese: http://palmerperformance.com/hardware

-----------------------------------

Získejte výhodu více měřidel, aniž by drtivá nepořádek a náklady!

(Poznámka: Ne všechna vozidla OBD-II kompatibilní bude mít podporu všech těchto parametrů)

Výkon měřidla:
- Otáčky motoru
- Opravena rychlost vozidla
- Otevřená / uzavřená smyčka
- Boost / vakuum combo rozchod
- Zrychlení (a brzdění)
- Moment

Spotřeba paliva měřidla:
- Inst. spotřeba paliva
- Průměr spotřeby paliva
- průměr spotřeby paliva přes 3 časové periody
- Vzdálenost prázdný
- Čas na vyprázdnění
- Hladina paliva%
- Paliva zbývajícího v nádrži
- Průtok palivoměr

Měřidla motoru:
- Časování (předstih zážehu)
- Motor teplota chladicí kapaliny.
- Přívod vzduchu tepl.
- Teplota vzduchu okolního prostředí.
- Absolutní tlak sběrného potrubí
- Hmotnostní průtok vzduchu
- palivové lišty, krátkodobé a dlouhodobé
- Procento zatížení motoru
- Katalyzátor tepl.
- Tlak paliva
- Lambda rozchod
- Poměr vzduch / palivo

DashCommand rovněž obsahuje propracovaný palubní počítač, který udržuje statistiky až 5 výletů.
- Ujetá vzdálenost
- Spotřebované palivo
- Průměr spotřeby paliva
- Náklady na palivo
- Uplynulý čas
- Doba jízdy
- Průměrná míra emisí oxidu uhličitého
- Celkové emise oxidu uhličitého
- Datum a čas zahájení
- Počet fillups
- Průměr průtok paliva
- Bodová jízdy
- Bodová výlet
- Zvýšení avg / vakuum
- Bodová motoru
- Max. zrychlení
- Max. výkon motoru a točivý moment na kola
- Počet zastávek
- Průtok max. paliva
- Max. rychlost
- Doba nečinnosti
- Zvýšení max / vakuum
- Max. otáčky motoru
- Max. brzdění zrychlení
- Moment max. motoru
-% Ujetá vzdálenost, když není zařízení
-% Ujetá vzdálenost pro každý převodový stupeň
-% Ujetá vzdálenost v non-optimální převodový stupeň
-% Čas strávený když není v zařízení
-% Čas strávený v každé zařízení
-% Čas strávený zatímco v non-optimální převodový stupeň

Emise testování:
- Číst a mazat chybové kódy
- IM stav připravenosti


Další funkce:

- Profesionální skidpad ukazující boční a zrychlení / brzdění Gs s min / max ukazatele
- Závodní dráha vizuálně mapuje umístění, akceleraci a brzdění při jízdě kola kolem trati umožňuje vizuálně analyzovat různé závodní dráhy kol vidět, jak akcelerace a brzdění se změnil z klína do klína a tak vám pomůže zlepšit své časy na váš další výlet.
- Inclinometer ukazuje valivý úhel a výšku vozidla pro off-road.
- Plná podpora pro diagnostiku OBD-II, zjistit, proč váš check-engine svítí a jasné diagnostické poruchové kódy (DTC)
- záznam dat, záznam a přehrávání souborů protokolu ukazující OBD-II a zrychlení údajů

Také kompatibilní s Pioneer AppRadio 2

Údaje Výrobce specifická je k dispozici pro vybrané vozidel, a to prostřednictvím nákupu ve app.

-----------------------------------

Navštivte stránku produktu DashCommand pro více informací:
http://www.dashcommand.com
Další informace
Sbalit
4,1
Celkem 14 959
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Improved communication with account server
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
2. října 2018
Velikost
45M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
4.7.0
Vyžaduje Android
2.2 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
9,95 US$ za položku
Od vývojáře
Palmer Performance Engineering
Vývojář
Auto Meter Products, Inc. 413 West Elm Street Sycamore, IL 60178
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.