DashCommand (OBD ELM App)

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Transform your Android device into a customizable display and monitoring system. DashCommand puts you in control - Monitor and data log engine and vehicle performance, fuel economy, and instantly read and clear troublesome check engine lights, all with the easy to use DashCommand app.

Now with improved menu design and back button!

NOTE: The free version of DashCommand is evaluation mode only. Full functionality requires an in-app purchase through Google Play.

--- SEMA Show 1st runner-up for best mobile electronics product.
--- Four time SEMA Global Media Award winner!

Watch a video on DashCommand:
https://www.youtube.com/watch?v=y12tbLmf_J0

DISCLAIMER: DashCommand requires a compatible third party hardware interface, purchased separately, to communicate with the vehicle.

DashCommand supports all OBD-II and EOBD compliant vehicles sold worldwide. Please verify that your vehicle is OBD-II/EOBD compliant before purchasing!

OBD-II Hardware compatibility:
- Auto Meter DashLink
- PLX Kiwi 3 and Kiwi 4
- OBDLink MX+
- ELM compatible
- GoPoint BT1A

For suggested hardware see:
http://palmerperformance.com/hardware

-----------------------------------

Get the benefit of multiple gauges without the overwhelming clutter and the expense!

(Note: Not all OBD-II compliant vehicles will have support for all of these parameters)

Performance gauges:
- engine speed
- corrected vehicle speed
- open/closed loop
- boost/vacuum combo gauge
- acceleration (and braking)
- torque

Fuel economy gauges:
- inst. fuel economy
- avg fuel economy
- avg fuel economy over 3 time periods
- distance to empty
- time to empty
- fuel level %
- fuel remaining in tank
- fuel flow rate gauge

Engine gauges:
- timing (spark advance)
- engine coolant temp.
- intake air temp.
- ambient air temp.
- manifold absolute pressure
- mass air flow
- fuel trims, short and long term
- percent engine load
- catalyst temp.
- fuel pressure
- lambda gauge
- air/fuel ratio

DashCommand also contains a sophisticated trip computer that maintains stats for up to 5 trips.
- distance travelled
- fuel consumed
- avg fuel economy
- fuel cost
- elapsed time
- drive time
- average carbon dioxide emission rate
- total carbon dioxide emission
- start date & time
- number of fillups
- avg fuel flow rate
- avg driving speed
- avg trip speed
- avg boost/vacuum
- avg engine speed
- max acceleration
- max engine power and torque at wheels
- number of stops
- max fuel flow rate
- max speed
- idle time
- max boost/vacuum
- max engine speed
- max braking acceleration
- max engine torque
- % distance travelled while not in gear
- % distance travelled in each gear
- % distance travelled in non-optimal gear
- % time spent while not in gear
- % time spent in each gear
- % time spent while in a non-optimal gear

Emissions Testing:
- Read and clear diagnostic trouble codes
- IM Readiness status


Additional Features:

- Professional skidpad showing lateral and accel/braking Gs with min/max indicators
- Race track visually maps out your location, acceleration and braking as you drive laps around the track allows you to visually analyze different race track laps to see how acceleration and braking changed from lap to lap thus helping you to improve your lap times on your next outing.
- Inclinometer shows rolling angle and vehicle pitch for off-roading.
- Full support for OBD-II diagnostics, find out why your check-engine light is on and clear diagnostic trouble codes (DTCs)
- Data logging, record and playback log files showing OBD-II and acceleration data

Also compatible with the Pioneer AppRadio 2

Manufacturer-specific data is available for select vehicles, through In-App purchase.

-----------------------------------

Visit the DashCommand product page for more info:
https://www.palmerperformance.com/products/dashcommand/iphone/index.php
Transformeer uw Android-apparaat in een aanpasbaar display- en controlesysteem. DashCommand geeft u de controle - bewaak en volg de motor- en voertuigprestaties, het brandstofverbruik en lees en verhelp onmiddellijk moeizame controlelampjes, allemaal met de eenvoudig te gebruiken DashCommand-app.

Nu met verbeterd menuontwerp en terugknop!

OPMERKING: de gratis versie van DashCommand is alleen de evaluatiemodus. Voor volledige functionaliteit is een in-app-aankoop vereist via Google Play.

--- SEMA Toon de nummer één voor het beste mobiele elektronica-product.
--- Vier keer SEMA Global Media Award-winnaar!

Bekijk een video op DashCommand:
https://www.youtube.com/watch?v=y12tbLmf_J0

DISCLAIMER: DashCommand vereist een compatibele hardware-interface van derden, afzonderlijk aangeschaft, om met het voertuig te communiceren.

DashCommand ondersteunt alle OBD-II en EOBD-conforme voertuigen die wereldwijd worden verkocht. Controleer of uw voertuig OBD-II / EOBD-compatibel is voordat u koopt!

OBD-II Hardware compatibiliteit:
- Auto Meter DashLink
- PLX Kiwi 3 en Kiwi 4
- OBDLink MX +
- ELM-compatibel
- GoPoint BT1A

Voor voorgestelde hardware zie:
http://palmerperformance.com/hardware

-----------------------------------

Krijg het voordeel van meerdere meters zonder de overweldigende rommel en de kosten!

(Opmerking: niet alle OBD-II-conforme voertuigen zullen ondersteuning bieden voor al deze parameters)

Prestatiemeters:
- motor snelheid
- gecorrigeerde voertuigsnelheid
- open / gesloten lus
- boost / vacuum combo gauge
- versnelling (en remmen)
- koppel

Brandstofverbruiksmeters:
- inst. brandstof economie
- gematigd brandstofverbruik
- gematigd brandstofverbruik over 3 tijdsperioden
- afstand tot leeg
- tijd om te legen
- brandstofniveau %
- brandstof die nog in de tank zit
- brandstofdebietmeter

Motormeters:
- timing (vonkvoortbrenging)
- motorkoelvloeistof temp.
- inlaatluchttemp.
- omgevingstemperatuur temp.
- verzamelleiding absolute druk
- massale luchtstroom
- brandstoftrimmen, korte en lange termijn
- procent motorbelasting
- katalysatortemp.
- Brandstofdruk
- lambda-meter
- lucht / brandstofverhouding

DashCommand bevat ook een geavanceerde tripcomputer die statistieken bijhoudt voor maximaal 5 reizen.
- afstand gereisd
- verbruikte brandstof
- gematigd brandstofverbruik
- brandstofkost
- verstreken tijd
- rijtijd
- gemiddelde CO2-uitstoot
- totale CO2-uitstoot
- startdatum en -tijd
- aantal opvullingen
- gemidde brandstofdebiet
- gem. rijsnelheid
- gem. rijsnelheid
- avg boost / vacuüm
- Gem. motorsnelheid
- maximale versnelling
- maximaal motorvermogen en koppel op wielen
- aantal haltes
- maximale brandstofstroomsnelheid
- maximale snelheid
- Niet-actieve tijd
- max boost / vacuüm
- max. motorsnelheid
- maximale remacceleratie
- maximaal motorkoppel
-% afgelegde afstand zonder versnelling
-% afgelegde afstand in elke versnelling
-% afgelegde afstand in niet-optimale versnelling
-% tijd besteed terwijl u niet in versnelling bent
-% tijd besteed aan elke versnelling
-% tijd doorgebracht in een niet-optimale uitrusting

Emissietesten:
- Lees en wis diagnostische foutcodes
- Status IM gereedheid


Extra functies:

- Professionele skidpad met zijdelingse en versnellende / geremde G's met min / max-indicatoren
- Racebaan markeert visueel uw locatie, acceleratie en remmen terwijl u ronden rond de baan rijdt, zodat u visueel verschillende racebaanrondes kunt analyseren om te zien hoe versnelling en remmen van schoot naar ronde veranderden, waardoor u uw rondetijden bij uw volgende kunt verbeteren uitje.
- Inclinometer toont rolhoek en voertuighoogte voor off-road rijden.
- Volledige ondersteuning voor OBD-II-diagnostiek, ontdek waarom het controlelampje brandt en wis diagnostische foutcodes (DTC's)
- logboekregistratie, logboekregistratie en weergave van logbestanden met OBD-II en versnellingsgegevens

Ook compatibel met de Pioneer AppRadio 2

Fabrikantspecifieke gegevens zijn beschikbaar voor bepaalde voertuigen, via in-app-aankopen.

-----------------------------------

Ga naar de DashCommand-productpagina voor meer informatie:
https://www.palmerperformance.com/products/dashcommand/iphone/index.php
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,1
15.666 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

Fixed communication with PLX Kiwi 3 and Kiwi 4
Graphics updated throughout
Full support for Android 9.0
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
18 maart 2019
Grootte
48M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
4.8.0
Android vereist
4.1 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Gebruikers reageren op elkaar, Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 9,95 per item
Aangeboden door
Palmer Performance Engineering
Distributieovereenkomst
Auto Meter Products, Inc. 413 West Elm Street Sycamore, IL 60178
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.