Panasonic Image App

Käännetäänkö kuvaus kielelle Suomi (Suomi) Google Kääntäjän avulla?Käännä kuvaus takaisin kielelle Englanti (Yhdysvallat)

“Panasonic Image App” is an application that makes it possible to use your smartphone to remotely control the shooting and playback functions of a Wi-Fi-compatible digital camera/digital video camera, and to perform upload operations to SNS (Social Networking Service) sites.

The following major functions are available with this application.
・You can watch the same image as on the Live View screen of your digital camera/digital video camera on your smartphone, and control shooting and other camera operations as with a wireless remote controller. (*1)
・You can play back and delete still pictures and videos recorded using your digital camera/digital video camera on your smartphone. (*2) (*3) You can also copy them to your smartphone, and upload them to SNS sites. (*3)
・If your smartphone is equipped with NFC functions, you can perform the initial Wi-Fi settings and establish a connection simply by touching your digital camera/digital video camera with your smartphone. (*4)

Additional functions for digital cameras
・This app allows you to implement continuous connection with a digital camera that has Bluetooth function and make Wi-Fi connections and perform remote operation just with your smart phone. It also allows you to apply location information to recorded images and easily perform automatic transfer of images.(*5)
・If your smartphone is equipped with NFC functions, you can transfer recorded still pictures stored in your digital camera to your smartphone simply by touching your digital camera with your smartphone. (*4)
・You can make settings to automatically transfer still pictures recorded with your digital camera to your smartphone.
・You can add location information acquired with your smartphone to pictures recorded using your digital camera.

Additional functions for digital video cameras
・By installing a digital video camera, you can monitor your home while you are out by checking the image on your smartphone, and speak to those at home and take pictures. (*3) (*6) (*7)

(*1) With DMC-SZ8 / SZ9 / SZ10 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS35 / ZS45, it is not possible to remotely record videos from a smartphone.
(*2) With DMC-FT5 / GF6 / LF1 / SZ8 / SZ9 / SZ10 / TS5 / TZ37 / TZ40 / TZ41 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS27 / ZS30 / ZS35 / ZS45, it is only possible to play back still pictures.
(*3) Not supported on HC-X1000.
(*4) This function can only be used with devices that support NFC.
(*5) This function can only be used with devices that support Bluetooth 4.0 or above (Bluetooth low energy technology).
(*6) Not supported on HX-A100 / A500 / WA30.
(*7) Not supported on HX-A1H/A1M.

[Compatible Operating Systems]
  Android 4.2 - 8.0

[Notes]
・Bluetooth function can only be used with smart phones (Android 5.0 and above) equipped with Bluetooth 4.0 and above (Bluetooth low energy technology).
・The NFC functions can only be used with a smartphone that is also equipped with NFC functions.
・Be aware that when using the location information recording function, continued use of the GPS function can lead to a dramatic decrease in battery capacity.
・In order to use the SNS upload functions or the Cloud Sync. Service, you must first obtain a service user ID for Panasonic’s LUMIX CLUB (free of charge).
・For information on using this app or compatible models, visit the following support page.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/image_app/
・Please understand that we will not be able to contact you directly even if you use the “Email Developer” link.
・The function to transfer images to an AV device can no longer be used. (Version 1.10.7 and later)
”Panasonic kuvasovellusasennuksen” on sovellus, jonka avulla on mahdollista käyttää älypuhelimeen etäohjata kuvaus- ja toistotoimintoja Wi-Fi-yhteensopivan digitaalikameran / digitaalinen videokamera, ja suorittaa lähetystoiminnot SNS (Social Networking Service) sivustoja.
 
Seuraavat tärkeimmät toiminnot ovat käytettävissä tässä sovelluksessa.
· Voit katsoa saman kuvan kuin suoraan näkymään digikameran / digitaalisen videokameran älypuhelimeen, ja valvonta ammunta ja muut kameran toiminnot kuin langattomalla kauko-ohjaimella. (* 1)
· Voit toistaa ja poistaa valokuvia ja tallennettuja videoita digitaalikameralla / digitaalisen videokameran älypuhelimeen. (* 2) (* 3) Voit myös kopioida ne älypuhelimeen, ja lähettää ne SNS sivustoja. (* 3)
· Jos älypuhelin on varustettu NFC toimintoja, voit suorittaa alkuperäisen Wi-Fi-asetukset ja muodostaa yhteyden yksinkertaisesti koskettamalla digikameralla / digitaalisen videokameran kanssa älypuhelimeen. (* 4)
 
Lisätoiminnot digitaalikamerat
· Tämä sovellus voit toteuttaa jatkuvan yhteyden digitaalikameralla, joka on Bluetooth-toimintoa ja tehdä Wi-Fi-yhteydet ja suorita etäkäyttöön vain älypuhelimella. Sen avulla voit hakea sijaintitiedot tallennettuihin kuviin ja helposti suorittaa automaattisen siirron kuvien. (* 5)
· Jos älypuhelin on varustettu NFC toiminnoilla voidaan siirtää tallennettujen tallennettuja kuvia digikameralla älypuhelimeen yksinkertaisesti koskettamalla digikamera älypuhelimeen. (* 4)
· Voit tehdä asetukset automaattisesti siirtää pysäytyskuvia tallennettu digikameralla älypuhelimeen.
· Voit lisätä sijaintitiedot hankittu älypuhelimen tallennettuja kuvia digitaalikameralla.
 
Lisätoimintoja digitaalisille videokameroille
· Asentamalla digitaalisen videokameran, voit seurata kotiin, kun olet tarkistamalla kuvan älypuhelimeen, ja puhun niille kotona ja ottaa kuvia. (* 3) (* 6) (* 7)
 
(* 1) Kun DMC-SZ8 / SZ9 / SZ10 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS35 / ZS45, se ei ole mahdollista etänä nauhoittaa videoita älypuhelin.
(* 2) Kun DMC-FT5 / GF6 / LF1 / SZ8 / SZ9 / SZ10 / TS5 / TZ37 / TZ40 / TZ41 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS27 / ZS30 / ZS35 / ZS45, se on vain mahdollista toistaa still-kuvia.
(* 3) Ei tuettu HC-X1000.
(* 4) Tämä toiminto voidaan käyttää vain laitteiden kanssa, jotka tukevat NFC.
(* 5) Tämä toiminto voidaan käyttää laitteita, jotka tukevat Bluetooth 4,0 tai yli (Bluetooth vähän energiaa teknologia).
(* 6) eivät tue HX-A100 / A500 / WA30.
(* 7) eivät tue HX-A1H / A1M.
 
[Tukemat käyttöjärjestelmät]
Android 4,2-8,0
 
[Notes]
· Bluetooth-toimintoa voidaan käyttää vain älypuhelimilla (Android 5.0 tai uudempi) varustettu Bluetooth 4.0 tai uudempi (wibree teknologia).
· NFC toiminnot voidaan käyttää vain älypuhelin, joka on myös varustettu NFC toiminnot.
· Huomaa, että kun käytät sijaintitietoja äänitysominaisuuden, jatkuva käyttö GPS-toiminto voi johtaa dramaattiseen laskuun akun kapasiteetti.
· Jotta voit käyttää SNS ladata toimintoja tai Pilvisynkronoinnin. Palvelun, sinun on ensin saatava palvelu käyttäjätunnuksen Panasonicin Lumix CLUB (maksuton).
· Lisätietoja tämän sovelluksen tai yhteensopivat mallit on seuraavalla tukisivulta.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/image_app/
· Huomaa, että emme voi ottaa yhteyttä suoraan vaikka käytät ”Kehittäjän sähköpostiosoite” -linkkiä.
· Toiminto siirtää kuvia AV-laitteeseen ei voi enää käyttää. (Versio 1.10.7 ja myöhemmin)
Lisätietoja
3,6
13 571 yhteensä
5
4
3
2
1
Ladataan...

Uutta

[Newly added features in Panasonic Image App 1.10.8]
Now compatible with DC-G9 (Firmware Version 1.1).
Now compatible with DC-GH5 (Firmware Version 2.3).
Now compatible with DC-GH5S (Firmware Version 1.1).
Lisätietoja

Lisätietoja

Päivitetty
30. toukokuuta 2018
Koko
30M
Asennukset
1 000 000+
Nykyinen versio
1.10.8
Vaatii Android-version
4.2 tai uudempi
Sisällön ikärajoitus
Käyttöoikeudet
Tuotteen tarjoaa
Panasonic Corporation
©2018 GoogleSivuston käyttöehdotTietosuojaKehittäjätEsittäjätTietoja Googlesta|Sijainti: YhdysvallatKieli: Suomi
Tämän kohteen ostaminen on Google Payments ‑ostotapahtuma, jonka tehdessäsi hyväksyt samalla Google Paymentsin käyttöehdot ja tietosuojailmoituksen.