Diamond - Icon Pack

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

How to apply Diamond Icon Pack/Icon Changer ?
This icon pack supports numbers of popular launcher such as nova launcher, evie launcher and many more. Follow these steps to apply
1. Open Diamond Icon Pack App
2. Navigate to Apply Icon Pack Screen
3. The app shows a list of launcher that are supported such as nova launcher, evie launcher etc. Select the nova launcher installed on your phone to apply icons from this icon pack.
4. The app will automatically applies the icons from Diamond icon pack for nova launcher.

Note: If launcher doesn't show while applying from the icon pack. Please try applying from the launcher itself.

Sony Xperia Home Launcher does not appear in this application, but it can apply Diamond icon pack with different settings.

The setting for Sony Xperia :
1. Long press on the main screen
2. open the settings
3. Scroll down and open the appearance icon setting
4. choose Diamond icon pack
5. done, your Sony Xperia has applied Diamond icon.

Note: Icon pack only Support on Sony Xperia Home Launcher 10.0.A.0.8 Or Up.

Supported Launcher:
Icon Pack for Nova Launcher
Icon Pack for Apex Launcher
Icon Pack for ADW Launcher
Icon Pack for ABC Launcher
Icon Pack for Evie Launcher
Icon Pack for Solo Launcher
Icon Pack for Next Launcher
Icon Pack for Holo Launcher
Icon Pack for Lucid Launcher
Icon Pack for M Launcher
Icon Pack for Action Launcher
Icon Pack for Solo Launcher
Icon Pack for Sony Xperia Home Launcher
Icon Pack for Aviate Launcher
Icon Pack for Smart Launcher
Icon Pack for Go Launcher(doesn't support icon masking)
Icon Pack for Zero Launcher(doesn't support icon masking)FEATURES
- 5000+ icons and counting
- Iconback for your unthemed icons
- 36+ HD Wallpapers
- Alternate icons
- Icon Request
- HD Icon resolution 192x192px


More Design Information On Google+, Instagram, Twitter.

https://plus.google.com/118122394503523102122
https://www.instagram.com/panoto.gomo/
https://twitter.com/panoto_gomo

special thanks to Dani Mahardika for Candybar Dashboard.
Jak aplikovat Diamond Icon Pack / Icon Changer?
Tato sada ikon podporuje množství populárních spouštěčů, jako je nova launcher, evie launcher a mnoho dalších. Použijte tento postup
1. Otevřete aplikaci Diamond Icon Pack
2. Přejděte na obrazovku Použít sadu ikon
3. Aplikace zobrazuje seznam podporovaných spouštěčů, jako je nova launcher, evie launcher atd. Vyberte nova launcher nainstalovaný v telefonu pro použití ikon z této sady ikon.
4. Aplikace automaticky použije ikony z kosočtvercové sady ikon pro nova launcher.

Poznámka: Pokud se spouštěč nezobrazí při použití z sady ikon. Zkuste použít aplikaci ze samotného spouštěče.

Spouštěč Sony Xperia Home Launcher se v této aplikaci neobjevuje, ale může použít sadu ikon Diamond s různým nastavením.

Nastavení pro Sony Xperia:
1. Dlouze stiskněte na hlavní obrazovce
2. otevřete nastavení
3. Přejděte dolů a otevřete nastavení ikon vzhledu
4. Vyberte ikonu Diamond Diamond
5. hotovo, vaše Sony Xperia použila ikonu Diamond.

Poznámka: Pouze sada ikon Podpora pro Sony Xperia Home Launcher 10.0.A.0.8 or Up.

Podporovaný spouštěč:
Icon Pack pro Nova Launcher
Icon Pack pro Apex Launcher
Icon Pack pro ADW Launcher
Icon Pack pro spouštěč ABC
Icon Pack pro Evie Launcher
Icon Pack pro sólo Launcher
Icon Pack pro další spouštěč
Icon Pack pro Holo Launcher
Icon Pack pro Lucid Launcher
Icon Pack pro M Launcher
Icon Pack pro spouštěč akcí
Icon Pack pro sólo Launcher
Icon Pack pro domácí spouštěč Sony Xperia
Icon Pack pro Aviate Launcher
Icon Pack pro Smart Launcher
Icon Pack pro Go Launcher (nepodporuje maskování ikon)
Icon Pack pro Zero Launcher (nepodporuje maskování ikon)FUNKCE
- 5000+ ikon a počítání
- Iconback pro vaše nenápadné ikony
- 36+ HD tapety
- Alternativní ikony
- Žádost o ikonu
- rozlišení HD ikon 192x192px


Další informace o designu na Google+, Instagram, Twitter.

https://plus.google.com/118122394503523102122
https://www.instagram.com/panoto.gomo/
https://twitter.com/panoto_gomo

zvláštní poděkování Dani Mahardice za Candybar Dashboard.
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 22
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Add new icons from request
Redesign some icons
Add support for poco launcher
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
2. října 2019
Velikost
57M
Instalace
5 000+
Aktuální verze
1.2
Vyžaduje Android
4.0.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Nákupy z aplikací
Od vývojáře
GomoTheGom
Vývojář
Dsn. Bangsongan Ds. Sukoanyar Kec. Mojo Kab. Kediri Jawa Timur Indonesia rt 25/005 64162
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.