exFAT/NTFS for USB by Paragon Software

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Microsoft exFAT/NTFS for USB by Paragon Software is a universal non-root method for transferring files between onboard memory of your Android device and Windows or Mac-formatted USB Flash Drive.

The app is fully integrated with Paragon File System Link document provider, based on Storage Access Framework (SAF), that ensures access to device storage, cloud storage services, USB storages and data management.

Microsoft exFAT/NTFS for USB by Paragon Software also provides data access on USB Flash Drives directly from SAF-supported third-party applications - file managers, messengers, and social networks (requires Android built-in file manager Documents running on the device).

NOW with Android TV support!

With Paragon File System Link you can:

• Get access to external HDD or USB-Stick memory without a PC
• Free up storage space: transfer files from Android smartphones or tablet on a thumb drive
• Mount popular file systems – HFS+ and Microsoft exFAT / NTFS
• Use files directly from USB storage – view photos, listen to music, read books or watch videos
• Copy, Move, Delete and Rename files on USB storage devices using various file managers.
• Stream data from external memory to Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox or other cloud services
• Share files via Gmail, Telegram, Skype or WhatsApp

Supported USB file systems are available via in-app purchase + you can evaluate the app functionality within trial mode* - HFS+, Microsoft NTFS, Microsoft exFAT (for non-TV devices only) - or get all file systems support pack with a 50% discount.

*You can activate the trial mode, authorizing via Google + or for a post on Facebook.

HOW IT WORKS

1. Install Microsoft exFAT/NTFS for USB by Paragon Software on your device.
2. Connect a USB flash drive via USB OTG and mount the file system you need.
3. Tap «Browse» button and choose:
a. Open files* to open and view files (media and documents) from USB storage
b. Manage files to copy/move/delete files using a built-in Android file manager.
4. To choose your USB volume, tap on the hamburger menu and choose Paragon File System Link.

Note: some devices may not support "Browse" button functionality due to device configuration restrictions.

*Allows only open and view files. For file management functionality please use Manage Files.

Manage Files:

• Android 7.x and 8.x: Copy, Move, Delete, Rename;
• Android 6.x: Copy, Delete;
• Android 4.x and 5.x are not supported by built-in Android file manager. Please use app’s Plugin for Total Commander functionality.

Full Paragon File System Link integration is provided by X-plore File Manager:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lonelycatgames.Xplore&referrer=utm_source%3Dusbplugin_to_xplore

To work as Plugin for Total Commander file manager install it from Google Play and click the Open button on the Microsoft exFAT/NTFS for USB by Paragon Software main screen. It will open Total Commander with mounted volumes of the USB storage.

YOUR FEEDBACK IS VERY IMPORTANT!

If you have issues using the app, please provide your feedback through the Google Play page of our app or by tapping the "Report a Problem" button inside the app menu. You can also email us at support@paragon-software.com

If you have donated, please contact us at support@paragon-software.com to gain free access to HFS+ and Microsoft NTFS. Don’t forget to attach payment confirmation to support request.

PRIVACY POLICY: https://www.paragon-software.com/privacy.html

About Paragon Software

Since 1994, Paragon Software has been delivering reliable software products and technology solutions that every day help users, IT professionals and businesses keep data healthy and safe. We offer file systems and storage management, deployment, and migration of heterogeneous appliances and systems, data protection, business continuity and disaster recovery for hybrid environments. Our global business partners include AJA, Asus, QNAP, Western Digital, ZTE, and many others.
Microsoft exFAT / NTFS pro USB od Paragon Software je univerzální non-root způsob pro přenos souborů mezi integrované paměti vašeho zařízení se systémem Android a Windows nebo Mac ve formátu USB flash disk.

Aplikace je plně integrován s provozovatelem systému Paragon File Link dokumentů, na základě Storage Access Framework (SAF), který zajišťuje přístup k paměťové zařízení pro ukládání cloud služeb, USB sklady a správu dat.

Microsoft exFAT / NTFS pro USB od Paragon Software také umožňuje přístup k datům na USB Flash disky přímo u SAF-podporované aplikace třetích stran - souborových manažerů, poslů, a sociálním sítím (vyžaduje Android vestavěný správce souborů dokumentů běžící na zařízení).

Nyní s podporou Android TV!

S Paragon File System Link můžete:

• Získat přístup k externím HDD nebo paměť USB-Stick bez PC
 • Uvolněte úložný prostor: přenos souborů z chytrých telefonů nebo tablet na flash disk
• montáž populární souborové systémy - HFS + a Microsoft exFAT / NTFS
• Používejte soubory přímo z USB paměti - prohlížet fotografie, poslouchat hudbu, číst knihy nebo sledovat videa
• kopírovat, přesouvat, mazat a přejmenování souborů na USB zařízení pro ukládání dat s využitím různých správců souborů.
• Stream data z externího paměťového zařízení na Disk Google, Microsoft onedrive, Dropbox či jiných cloudových služeb
• Sdílení souborů přes Gmail, Telegram, Skype nebo WhatsApp

Podporované souborové systémy USB jsou k dispozici prostřednictvím nákupu ve app + můžete zhodnotit funkčnost aplikace ve zkušebním režimu * - HFS +, Microsoft NTFS, Microsoft exFAT (pro non-TV zařízení pouze) - nebo získat všechny souborové systémy podpory balíček s 50% sleva.

* Můžete aktivovat zkušební režim, autorizaci prostřednictvím Google+ nebo na příspěvek na Facebooku.

JAK TO FUNGUJE

1. Nainstalujte Microsoft exFAT / NTFS USB od Paragon Software v zařízení.
2. Připojte USB flash disk přes USB OTG a připojit souborový systém, který potřebujete.
3. Klepněte na tlačítko «Browse» tlačítko a zvolte:
A. Otevírat soubory * otevírat a prohlížet soubory (média a dokumenty) z úložiště USB
b. Spravovat soubory kopírovat / přesunout / smazat soubory pomocí vestavěného správce souborů pro Android.
4. Chcete-li si vybrat objem USB, klepněte v nabídce hamburger na a zvolte Paragon File System Link.

POZNÁMKA: Některá zařízení nemusí podporovat „Browse“ funkce tlačítka z důvodu omezení konfigurace zařízení.

* Umožňuje pouze otevřít a zobrazit soubory. Pro funkce správy souborů použijte Správa souborů.

Správa souborů:

• Android 7.x a 8.x: kopírovat, přesouvat, mazat, přejmenovávat;
• Android 6.x: Kopírování, Odstranění;
• Android 4.x a 5.x nepodporuje vestavěný Android správce souborů. Použijte Plugin app pro funkce Total Commander.

Plná integrace File System Link Paragon je zajištěno X-plore File Manager:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lonelycatgames.Xplore&referrer=utm_source%3Dusbplugin_to_xplore

Pracovat jako plugin pro Total Commander správce souborů nainstalujte jej z Google Play a klepněte na tlačítko Otevřít na Microsoft exFAT / NTFS USB od hlavní obrazovky Paragon Software. To se otevře Total Commander s namontovanými objemy úložiště USB.

Vaše zpětná vazba je velmi důležité!

Máte-li problémy s používáním aplikace, prosím, sdělte nám svůj názor prostřednictvím Play stránku Google naší aplikace nebo klepnutím na tlačítko „nahlásit problém“ v menu aplikací. Můžete nám také e-mailem na support@paragon-software.com

Pokud jste darovali, kontaktujte nás na adrese support@paragon-software.com získat volný přístup k HFS + a Microsoft NTFS. Nezapomeňte přiložit potvrzení o zaplacení na podporu žádosti.

Ochrana soukromí: https://www.paragon-software.com/privacy.html

O Paragon Software

Od roku 1994, Paragon Software byl dodávat spolehlivé softwarových produktů a technologických řešení, které každý den pomáhají uživatelům, odborníkům v oblasti IT a podniky uchovávat údaje o zdravé a bezpečné. Nabízíme systémy souborů a správu ukládání dat, nasazení a migraci heterogenních zařízení a systémů na ochranu osobních údajů, zajištění kontinuity provozu a obnovy po havárii pro hybridní prostředí. Naše globální obchodní partnery patří Aja, Asus, QNAP, Western Digital, ZTE, a mnoho dalších.
Další informace
Sbalit
3,3
Celkem 10 922
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Full (Freemium) Microsoft NTFS access
- Stability Improvements
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
3. prosince 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
3.2.0.2
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
1,00 US$–9,99 US$ za položku
Od vývojáře
Paragon Technologie GmbH
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.