Parclick – Find and Book Parking Spaces

Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Regne Unit)

Parclick lets you search for and find parking spaces in over 170 cities in Europe. What are you waiting for? Download now and save up to 70% on your parking. With the Parclick app, parking your car, motorbike or van in any location is cheap and easy.

Are you tired of going to a new city and spending hours looking for somewhere to park? With Parclick, you can find a car park wherever you want, tailored to your schedule and for the best possible price. Forget driving round in circles looking for somewhere to park!

Parclick is simple and intuitive: find your location using the GPS finder or search for a destination using the app, choose between special offers on car parks in your area and book your parking space directly from the app. You only need your booking code to enter and park your vehicle (car, motorcycle, van, minivan, etc.) for hours or days.

How can I use the Parclick app 🤔

✔ Choose where you want to book and your parking dates 🚗

Let the app find your location using the GPS finder or search for a street, city or point of interest, and select how long you want to park your vehicle for. Just like that, you can select the best offers available on parking spaces across the map. And if you're travelling by train, boat, or plane, the app can help you find car park deals at airports, ports and stations too.

✔ Choose from a huge number of affordable car parks available 🅿

Parclick offers hundreds of parking spaces to cater to your every need: 24-hour access, suitable for all kinds of vehicles (cars, motorbikes, vans, etc.), surveillance systems, etc.

✔ Select, book and receive your access code 🎫

Sign up, register your vehicle and select your preferred payment method. Once you’ve chosen your car park, you’ll receive a booking number to present at your destination. The app lets you manage all your bookings and uses the GPS finder to locate your chosen car park. Book as far in advance as you like!

✔ Park in hundreds of cities across Europe 👌

Parclick offers parking spaces in European countries like France, Spain, Germany, Portugal, Belgium, and many more. Don’t waste time looking for somewhere to park: easily book a parking space in advance and forget about driving around in circles looking for somewhere to car park.

Where can I use Parclick? 🗺

- Italy: Rome, Milan, Venice, Florence, Pisa and Naples.
- Spain: Barcelona, Madrid, Valencia, Seville, Bilbao and many more.
- France: Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, Reims and Cannes.
- Portugal: Porto, Lisbon and Coimbra.
- Other European cities: Freiburg, Bruges, Brussels, Amsterdam, Geneva, Basel and many more.

Parclick is a free app that lets you save up to 70% on over 900 car parks across Europe. With Parclick, you can filter results by price and distance from your location. Parclick offers flexibility for drivers who need parking spaces tailored to their needs.

The app suggests special offers for local events, monthly subscriptions with discounts and access to Multiparking passes that let you park in different car parks in the same city. Find a car park near you and book your space in advance, whatever your vehicle (car, van, motorbike, minivan, etc.). Find Parclick in over 170 European cities, with over 900 car parks available!

Still don't have Parclick on your phone? Download the app for free and discover the cheap and easy way to park!
Parclick li permet buscar i trobar places d'aparcament en més de 170 ciutats d'Europa. A què estas esperant? Baixa'l ara i estalviar fins a un 70% en el seu estacionament. Amb l'aplicació Parclick, aparcar el seu cotxe, moto o furgoneta en qualsevol lloc és barat i fàcil.

Està cansat d'anar a una nova ciutat i passar hores buscant un lloc per aparcar? Amb Parclick, es pot trobar un aparcament on tu vulguis i adaptat al seu horari i pel millor preu possible. Oblidi ronda conduir en cercles buscant un lloc per aparcar!

Parclick és simple i intuïtiu: trobar la seva ubicació mitjançant el GPS del cercador o buscar una destinació mitjançant l'aplicació, triar entre les ofertes especials en aparcaments a la seva àrea i reservi la seva plaça d'aparcament directament des de l'aplicació. Només necessita el seu codi de reserva per a entrar i aparcar el seu vehicle (cotxe, moto, camioneta, furgoneta, etc.) durant hores o dies.

Com puc utilitzar l'aplicació Parclick 🤔

✔ Seleccioneu on reservar i les dates d'estacionament 🚗

Deixeu que l'aplicació la vostra ubicació GPS utilitzant el visor o buscar un carrer, ciutat o lloc d'interès, i seleccionar el temps que desitja aparcar el seu vehicle per. Així de fàcil, podeu seleccionar les millors ofertes disponibles en places d'aparcament en tot el mapa. I si vas a viatjar en tren, vaixell o avió, l'aplicació pot ajudar a trobar ofertes d'aparcaments en aeroports, ports i estacions també.

✔ Escollir entre un gran nombre d'aparcaments assequibles disponibles 🅿

Parclick ofereix centenars de places d'aparcament per a atendre totes les seves necessitats: accés les 24 hores, apte per a tot tipus de vehicles (cotxes, motos, furgonetes, etc.), sistemes de vigilància, etc.

✔ Seleccionar llibre i rebre el codi d'accés 🎫

Inscriure, registrar el seu vehicle i seleccionar el mètode de pagament preferit. Un cop hagueu triat el seu aparcament, rebrà un número de reserva per presentar al seu destí. L'aplicació li permet gestionar totes les seves reserves i utilitza el buscador de GPS per localitzar el seu aparcament escollida. Reservar amb la major antelació al seu gust!

✔ Park a centenars de ciutats d'Europa 👌

Parclick ofereix places d'aparcament als països europeus com França, Espanya, Alemanya, Portugal, Bèlgica, i molts més. No perdi el temps buscant un lloc per aparcar: fàcilment reservar una plaça d'aparcament amb antelació i oblidar-se de conduir en cercles buscant un lloc per a aparcament.

On puc utilitzar Parclick? 🗺
 
- Itàlia: Roma, Milà, Venècia, Florència, Pisa i Nàpols.
- Espanya: Barcelona, ​​Madrid, València, Sevilla, Bilbao i molts més.
- França: París, Lió, Niça, Bordeus, Reims i Cannes.
- Portugal: Porto, Lisboa i Coimbra.
- Altres ciutats europees: Freiburg, Bruges, Brussel·les, Amsterdam, Ginebra, Basilea i molts més.

Parclick és una aplicació gratuïta que li permet estalviar fins a un 70% en més de 900 aparcaments a tot Europa. Amb Parclick, pot filtrar els resultats per preu i distància de la seva ubicació. Parclick ofereix flexibilitat per als conductors que necessiten places d'aparcament adaptades a les seves necessitats.

L'aplicació suggereix ofertes especials per als esdeveniments locals, subscripcions mensuals amb descomptes i accés a multiparking passades que li permeten aparcar en diferents aparcaments a la mateixa ciutat. Trobar un aparcament proper i reservar el seu espai amb antelació, sigui quin sigui el seu vehicle (cotxe, furgoneta, moto, camioneta, etc.). Troba Parclick en més de 170 ciutats europees, amb més de 900 aparcaments disponibles!

Encara no tenen Parclick al seu telèfon? Descarregar l'aplicació de forma gratuïta i descobrir la forma barata i fàcil d'aparcar!
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
4,2
401 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

BUG-BUSTERS: they’ve only gone and done it again

Breaking news: the bugs who tried to infiltrate our app have been caught earlier this evening, trying to jeopardise the ease of parking for users. The authorities are still investigating. Our team of developers say: “We won’t stop until we’ve fixed them all. It’s them or us.”
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
13 de novembre de 2018
Mida
26M
Instal·lacions
50.000+
Versió actual
1.9.4.0
Requereix Android
4.4 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tothom
Oferta per
Parclick S.L.
©2018 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.