Parques de Galicia

10 mil+
Descargas
Clasificación de contenido
Para todos
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla

Información de la aplicación

[GL - Galego]
Esta aplicación oficial da Xunta de Galicia descóbrelle aos seus usuarios/as a excelencia do patrimonio natural que agocha a Rede de Parques Naturais de Galicia, formada por: as Fragas do Eume e o Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán (A Coruña); o Monte Aloia (Pontevedra); e a Serra da Enciña da Lastra, O Invernadeiro e Baixa Limia - Serra do Xurés (Ourense). Máis de 50.000 hectáreas de exquisitos ecosistemas onde habitan singulares especies de fauna e de flora adaptadas a condicións climáticas únicas na comunidade.

Dirixida a todos os públicos, e dispoñible en galego e en castelán, a ferramenta está pensada para preparar a visita a estes 6 espazos naturais con antelación, polo que a meirande parte da información está dispoñible sen conexión para facilitar a súa consulta sen consumo de datos.

Como novidade, esta versión incorpora a nova imaxe de Parques Naturais, unha renovada galería de fotos ou a xeolocalización do/a usuario/a na maior parte dos recursos para que sexa máis doado o cálculo da ruta ata un punto de interese ou ao punto de partida dunha ruta de sendeirismo. Unha lista dos miradoiros desde os que levar de recordo as mellores fotos, referencias de ocio, de gastronomía, de turismo rural ou activo complementan o contido ofrecido para continuar a visita.

Esta nova aplicación quere ser, en definitiva, unha guía de referencia 2.0 para quen desexe explorar o legado natural de Galicia. O seu coñecemento permitirá que todos os/as galegos/as e visitantes se convertan en gardiáns futuros desta herdanza única.

[ES - Castellano]
Esta aplicación oficial de la Xunta de Galicia le descubre a sus usuarios/as la excelencia del patrimonio natural que esconde la Red de Parques Naturales de Galicia, formada por: las Fragas do Eume y el Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán (A Coruña); el Monte Aloia (Pontevedra); y la Serra da Enciña da Lastra, O Invernadeiro y Baixa Limia - Serra do Xurés (Ourense). Más de 50.000 hectáreas de exquisitos ecosistemas donde habitan singulares especies de fauna y de flora adaptadas a condiciones climáticas únicas en la comunidad.

Dirigida a todos los públicos, y disponible en gallego y en castellano, la herramienta está pensada para preparar la visita a estos 6 espacios naturales con antelación, por lo que la mayor parte de la información está disponible sin conexión para facilitar su consulta sin consumo de datos.

Como novedad, esta versión incorpora la nueva imagen de Parques Naturales, una renovada galería de fotos o la geolocalización del/a usuario/a en la mayor parte de los recursos para que sea más fácil el cálculo de la ruta hasta un punto de interés o al punto de partida de una ruta de senderismo. Una lista de los miradores desde los que llevar de recuerdo las mejores fotos, referencias de ocio, de gastronomía, de turismo rural o activo complementan el contenido ofrecido para continuar la visita.

Esta nueva aplicación quiere ser, en definitiva, una guía de referencia 2.0 para quien desee explorar el legado natural de Galicia. Su conocimiento permitirá que todos los/as gallegos/as y visitantes se conviertan en guardianes futuros de esta herencia única.
Última actualización
2 dic 2022

Seguridad de los datos

La seguridad empieza por entender cómo los desarrolladores recogen y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de los datos pueden variar en función del modo en que utilices la aplicación, la región donde vayas a usarla y tu edad. El desarrollador ha proporcionado esta información y es posible que la actualice a lo largo del tiempo.
No se comparten datos con terceros
Más información sobre cómo los desarrolladores declaran lo que comparten
Esta aplicación puede recoger estos tipos de datos
Información personal
Los datos se cifran en tránsito
Puedes solicitar que se eliminen los datos

Novedades

[GL]
Melloras e correccións.

[ES]
Mejoras y correcciones.