ParkBoston

Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

ParkBoston, created by the City of Boston, provides an easy and convenient way to pay for on-street parking using your Android device.

You can also login to our secure website to access parking charges, parking history, profile information and print parking receipts.

Registration is free and you are never under any obligation to use the application once you register. Look for ParkBoston logos on the meter and in signage to determine availability in your area.

Features include:

· Pay for parking from your car
· Mobile alerts 10 minutes prior to your time expiring
· Extend your parking time remotely
· Receipts emailed straight to your inbox
· Add multiple vehicles
ParkBoston, được tạo ra bởi các thành phố Boston, cung cấp một cách dễ dàng và thuận tiện để trả tiền cho bãi đậu xe trên đường bằng cách sử dụng thiết bị Android của bạn.

Bạn cũng có thể đăng nhập vào trang web của chúng tôi an toàn để truy cập phí đậu xe, bãi đậu xe lịch sử, thông tin hồ sơ và biên lai parking in.

Đăng ký là miễn phí và bạn không bao giờ có nghĩa vụ phải sử dụng các ứng dụng khi bạn đăng ký. Hãy tìm biểu tượng ParkBoston trên đồng hồ và bảng chỉ dẫn để xác định sẵn có trong khu vực của bạn.
 
Tính năng bao gồm:
 
· Trả tiền cho bãi đậu xe từ xe của bạn
· Điện thoại di động cảnh báo 10 phút trước khi thời gian của bạn hết hạn
· Kéo dài thời gian đậu xe của bạn từ xa
· Hóa đơn gửi qua email thẳng đến hộp thư của bạn
· Thêm nhiều xe
Đọc thêm
4,8
Tổng 2.863
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

- Additional Enhancements and minor bug fixes
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
28 tháng 3, 2015
Kích thước
11M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
1.0.2
Cần có Android
2.2 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Chia sẻ thông tin
Cung cấp bởi
PassportParking, Inc.
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.