4,5
18,7 N bài đánh giá
1 Tr+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Download and finish our easy and instant application!

WHY CASHNOW?

CashNow offers affordable online loans which cater to customers from different countries.

Easy Application
Apply anytime and anywhere using your smartphone and Emirates ID! Simply download the app and register with your mobile number.

Flexible to everyone
You may apply for a loan regardless of your nationality and job.

Cash-outs are so easy
All kinds of UAE bank accounts are supported.

Secure
Your privacy is very important to us. Verify your identity and submit all the requirements in the app to complete your loan application.

Simple Requirements
✔️ 1 valid Emirates ID
✔️ 1 valid bank account
✔️ Age 20 - 55
✔️ UAE Resident

Loan Amount
from AED 500 to up to AED 10,000 based on the product you select and your credit record with us

Accessible Repayment
✔️ 91-180 days based on your budget and financial plan

Affordable and Flexible based on your budget

91 days to 180 days (including renewal) loan term with normal interest rate 25% per year and 5% processing fee deducted from net proceed ( Fees and interest rates are detailed in CashNow application):
For example: amount of AED 3,000.00 with a limit of 180 days. Interest rate of 25% / year
• The monthly payment is: AED 562.50
• The amount of interest for the entire loan is: AED 375.00
• The processing fee charged is: AED 150.00
• The total payment is: AED 3,375.00
• EIR is: 13.1579%


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

How do I apply for a loan and what are the requirements?
Download the CashNow app and sign-up with your mobile number

Customer Care:
Email help@cashnow.ai
WhatsApp 0097150-9783342
Facebook @CashNow

Address:2312, Addax Office Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, U.A.E
Lần cập nhật gần đây nhất
14 thg 6, 2022

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Có thể ứng dụng này sẽ chia sẻ những loại dữ liệu này với bên thứ ba
Vị trí, Thông tin cá nhân và 9 loại dữ liệu khác
Có thể ứng dụng này sẽ thu thập những loại dữ liệu này
Vị trí, Thông tin cá nhân và 8 loại dữ liệu khác
Dữ liệu được mã hóa trong khi chuyển
Không thể xóa dữ liệu
4,5
18,7 N bài đánh giá
Lương Bùi Thị
8 tháng 2, 2022
Áp nước ngoài ko vay dc
Nội dung này có hữu ích cho bạn không?
Quantix Technology Projects LLC
9 tháng 2, 2022
Hi, we are sorry that you're having issues with the app. Can you write to us at help@cashnow.ai. Kindly include a description of the issue you are facing. We will investigate immediately & solve the issue.

Tính năng mới

1.Fix bugs