Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja treningowa PelviFly współpracując z urządzeniem dopochwowym pokazuje pracę mięśni dna miednicy na ekranie telefonu komórkowego w formie prostej animacji z motylami. Znajdują się w niej przygotowane dla Ciebie przez specjalistę zadania do wykonania stanowiące profesjonalny i bezpieczny plan treningowy. Przypomina Ci o zaplanowanych zadaniach, analizuje wyniki ćwiczeń, pozwala ocenić swoje postępy. Aplikacja dna aby trening wykonywany był z odpowiednią siłą, a także żebyś uczyła się właściwie rozluźniać mięśnie. Ważną funkcją aplikacji jest możliwość przeprowadzenia oceny stanu mięśni według skali używanej w gabinetach (Skala Oxford i Perfect).

Ćwiczenia mięśni dna miednicy zalecane są w przypadku występowania wysiłkowego nietrzymania moczu, w okresie przygotowań do związanych z tym problemem operacji i zabiegów ginekologicznych (w tym laseroterapii). Wspierają również szybszy powrót do formy po operacjach. Pełnią ważną rolę w profilaktyce nietrzymania moczu, pozwalają szybciej wrócić do formy po porodzie oraz wspierają jakość życia seksualnego.

Każdy pakiet treningowy zaczyna się od konsultacji ze specjalistą PelviFly w celu dobrania dla Ciebie odpowiedniego planu ćwiczeń (rozmowa telefoniczna, komunikator w aplikacji lub email). Nauczysz się jak prawidłowo rozpocząć pracę z urządzeniem i wykonać ćwiczenia Kegla.

Celem planów treningowych opracowanych przez fizjoterapeutów i biomechaników jest zapewnienie bezpieczeństwa ćwiczeń oraz efektywne wykorzystanie czasu poświęcanego na trening. Praca z mięśniami dna miednicy wymaga precyzji i odpowiedniego doboru zadań dostosowanych do Twoich możliwości i ocenianych na bieżąco parametrów mięśni.

Portal telemedyczny to miejsce, gdzie znajdziesz raporty z treningów, komentarze lekarza i fizjoterapeuty, analizę wyników i postępów ćwiczeń, a także wskazówki od specjalisty.
W trakcie ćwiczeń możesz w każdej chwili skorzystać z telekonsultacji ze specjalistą PelviFly za pomocą komunikatora w aplikacji mobilnej lub telefonicznie. Uzyskasz informacje na temat prawidłowego prowadzenia treningu.

Pakiet PelviFly Fitness
Celem jest przeciwdziałanie wystąpieniu w przyszłości nietrzymania moczu podczas wysiłku, przygotowanie się do porodu poprzez zwiększenie świadomości własnego ciała oraz zadbanie o jakość życia seksualnego. W ramach pakietu wykonasz test diagnostyczny stanu mięśni dna miednicy oraz będziesz miała możliwość konsultacji ze specjalistą.

Pakiet PelviFly Care
Przeznaczony jest dla kobiet chcących wykonywać ćwiczenia Kegla pod opieką specjalisty, który pełni funkcję trenera personalnego mięśni dna miednicy. Dedykowany osobom, które obserwują już objawy nietrzymania moczu podczas wysiłku, chcą wrócić po porodzie do formy sprzed ciąży lub wesprzeć dno miednicy podczas aktywności sportowej.

Pakiet PelviFly Therapy
Stanowi terapię nietrzymania moczu oraz dysfunkcji dna miednicy, w tym zaburzeń w życiu seksualnym, z precyzyjnym procesem diagnostyki problemu oraz rehabilitacją prowadzoną w ścisłej współpracy z ginekologiem i fizjoterapeutą. Skierowany jest do kobiet chcących w kompleksowy sposób przeprowadzić proces rehabilitacji i reedukacji mięśni dna miednicy.
Application training PelviFly working with intravaginal device shows the work the pelvic floor muscles on your mobile phone in the form of a simple animation with butterflies. It includes prepared for you by a specialist to perform the tasks which are professional and safe training plan. Reminds you of scheduled tasks, analyzes the results of the exercises, allows to evaluate your progress. Application to the bottom of the training was carried out with sufficient force, and you learned to properly relax the muscles. An important function of the application is the ability to assess the condition of the muscles according to the scale used in offices (Oxford Scale and Perfect).

Pelvic floor exercises are recommended in case of stress incontinence, in the run-up to the related problem of surgery and gynecological procedures (including laser). They also support a faster return to form after surgery. They play an important role in the prevention of urinary incontinence, allow faster to get back into shape after giving birth, and promote the quality of sexual life.

Each training package begins with a consultation with a specialist PelviFly in order to choose for you the appropriate exercise plan (phone call, instant messaging application, or email). You will learn how to properly start the device and perform Kegel exercises.

The aim of the training plans developed by physiotherapists and Biomechanics is to ensure the safety of training and the efficient use of time spent on training. Working with the muscles of the pelvic floor requires precision and relevance of tasks tailored to your abilities and evaluated on an ongoing basis the parameters of muscle.

Telemedical portal is a place where you can find reports from practice, comments the doctor and physiotherapist, analysis of the results and progress of the exercises, as well as tips from a specialist.
During exercise, you can always take advantage of teleconsultation specialist PelviFly via instant messaging on the mobile app or phone. You get information on the proper conduct of the training.

Package PelviFly Fitness
The aim is to prevent the occurrence of future urinary incontinence during exercise, preparation for childbirth by increasing awareness of their own bodies and to ensure the quality of sex life. As part of the package, you perform a diagnostic test of the state of the pelvic floor muscles and you will have the opportunity to consult with a specialist.

Package PelviFly Care
It is designed for women who want to perform Kegel exercises under the supervision of a specialist who acts as a personal trainer pelvic floor muscles. Dedicated to those who are watching have symptoms of urinary incontinence during exercise, they want to come back after giving birth to a form of pre-pregnancy or pelvic floor support during sports activities.

Package PelviFly Therapy
Is the treatment of urinary incontinence and pelvic floor dysfunction, including disorders of sexual life, a precise diagnosis of the problem and the process of rehabilitation carried out in close cooperation with the gynecologist and a physiotherapist. It is addressed to women who want to comprehensively carry out the process of rehabilitation and re-education of the pelvic floor muscles.
Read more
3.8
10 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Usprawnienia do komunikacji z Bluetooth.
Read more

Additional Information

Updated
October 23, 2017
Size
21M
Installs
1,000+
Current Version
1.6
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
PelviFly Sp. z o.o.
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.