Chess - Analyze This (Free)

8 095
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Analyze your chess game with the power of multiple Chess Engines! Leave your chess computer behind!

/** FEATURES **/
☆ Load and analyze your games from PGN file. Tested to work with pgn games from chess.com, lichess, chess24 and other online servers*.
☆ Full Engine analysis of the current game with verbose English commentary! Analyze games of Magnus Carlsen, Vishy Anand and other masters!
☆ Save moves and variations
☆ Paste PGN or FEN
☆ Share PGN/FEN with other Chess apps or send via Email/Twitter
☆ Manage and install new UCI engines. (Pro only)
☆ One click analysis from iChess, Follow Chess & Chess Book Study apps
☆ New innovative feature to move back and forth by simply tilting your device. Now give your fingers some rest!
☆ Play against Engine or let Engines play (current board position) against each other (Pro only. Tap engine name to see option)
☆ Annotate games with symbols and comments
☆ Auto replay games (Pro only)
☆ Supports Engines like Komodo 8, Komodo 9 which use the "Open Engine format"
☆ Support for loading your public game from lichess, chess.com, chessgames when viewing via Browser, Whatsapp etc. when you tap on the game link
Demo video: https://youtu.be/YK78CYOcig8

For more features, Tips and Tricks, please see :
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-tips-and-tricks.html

NOTE:
Free vs Paid : Free version (a) has Ads (b) cannot install new UCI engines (c) cannot auto-replay moves (d) cannot set Auto analysis time >5s and (e) has some other minor UI limitations while browsing games.
♚ This is not an app to play a chess game against the mobile or online or with friends
♚ Online chess not supported
♚ Importing external engines like Houdini 3, Rybka, Fritz, Hiarcs is currently not supported
♚ To download more engines, pls see:
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-install-new-uci-chess.html

http://www.stockfishchess.com/ (Stockfish homepage)

G+ page : http://goo.gl/Axhm4
Like on Facebook http://goo.gl/P5TXe

*Note: While lichess is free and open source, other servers like chess24, chess.com have paid membership to access some features (which may include downloading pgn)
Przeanalizuj swoją grę w szachy dzięki mocy wielu silników szachowych! Zostaw swój komputer szachowy!

/** CECHY **/
☆ Ładuj i analizuj swoje gry z pliku PGN. Testowany do pracy z grami pgn z chess.com, lichess, chess24 i innych serwerów online *.
☆ Pełna analiza silnika obecnej gry z pełnym angielskim komentarzem! Analizuj gry Magnusa Carlsena, Vishy Ananda i innych mistrzów!
☆ Zapisz ruchy i odmiany
☆ Wklej PGN lub FEN
☆ Udostępnij PGN / FEN innym aplikacjom szachowym lub wyślij je przez e-mail / Twitter
☆ Zarządzaj i instaluj nowe silniki UCI. (Tylko w wersji Pro)
☆ Analiza jednego kliknięcia z aplikacji iChess, Follow Chess & Chess Book Study
☆ Nowa innowacyjna funkcja poruszania się w przód iw tył po prostu przechylanie urządzenia. Teraz daj sobie spokój z palcami!
☆ Graj przeciwko silnikowi lub pozwól, aby Silniki grały (obecna pozycja na planszy) względem siebie (tylko w wersji Pro. Wybierz nazwę silnika, aby zobaczyć opcję)
☆ Dodawaj adnotacje do gier z symbolami i komentarzami
☆ Automatyczne odtwarzanie gier (tylko w wersji Pro)
☆ Obsługuje silniki takie jak Komodo 8, Komodo 9, które wykorzystują "format Open Engine"
☆ Wsparcie dla ładowania twojej gry publicznej z lichess, chess.com, chessgames podczas przeglądania przez przeglądarkę, Whatsapp itp. Po dotknięciu linku do gry
Film demonstracyjny: https://youtu.be/YK78CYOcig8

Aby uzyskać więcej funkcji, porad i wskazówek, zobacz:
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-tips-and-tricks.html

UWAGA:
Free vs Paid : Darmowa wersja (a) ma Ads (b) nie może zainstalować nowych silników UCI (c) nie może automatycznie odtwarzać ruchów (d) nie może ustawić Auto czas analizy> 5s i (e) ma inne drobne ograniczenia interfejsu podczas przeglądania gier.
♚ To nie jest aplikacja do grania w szachy na komórkę lub online lub z przyjaciółmi
♚ Szachy online nie są obsługiwane
♚ Import zewnętrznych silników takich jak Houdini 3, Rybka, Fritz, Hiarcs nie jest obecnie obsługiwany
♚ Aby pobrać więcej silników, zobacz:
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-install-new-uci-chess.html

http://www.stockfishchess.com/ (strona główna firmy Stockfish)

Strona G +: http://goo.gl/Axhm4
Podobnie jak na Facebooku http://goo.gl/P5TXe

* Uwaga: podczas gdy licencjobiorcy są wolni i open source, inne serwery, takie jak chess24, chess.com opłacają członkostwo, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji (które mogą obejmować pobieranie pgn)
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 8 095
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

* Fixed weird Android 9 OS bug which caused non-English characters to appear in Notation
* Improved lichess game import functionality
* Bug/Crash fixes
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
31 sierpnia 2018
Rozmiar
5,0M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
5.1.7
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
MyChessApps.com
Deweloper
007/008 Nami Apt, 400080 MULUND WEST MUMBAI INDIA
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.