Chess - Analyze This (Free)

Tất cả mọi người
8.306
Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Analyze your chess game with the power of multiple Chess Engines! Leave your chess computer behind!

/** FEATURES **/
☆ Load and analyze your games from PGN file. Tested to work with pgn games from chess.com, lichess, chess24 and other online servers*.
☆ Full Engine analysis of the current game with verbose English commentary! Analyze games of Magnus Carlsen, Vishy Anand and other masters!
☆ Save moves and variations
☆ Paste PGN or FEN
☆ Share PGN/FEN with other Chess apps or send via Email/Twitter
☆ Manage and install new UCI engines. (Pro only)
☆ One click analysis from iChess, Follow Chess & Chess Book Study apps
☆ New innovative feature to move back and forth by simply tilting your device. Now give your fingers some rest!
☆ Play against Engine or let Engines play (current board position) against each other (Pro only. Tap engine name to see option)
☆ Annotate games with symbols and comments
☆ Auto replay games (Pro only)
☆ Supports Engines like Komodo 8, Komodo 9 which use the "Open Engine format"
☆ Support for loading your public game from lichess, chess.com, chessgames when viewing via Browser, Whatsapp etc. when you tap on the game link
Demo video: https://youtu.be/YK78CYOcig8

For more features, Tips and Tricks, please see :
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-tips-and-tricks.html

NOTE:
Free vs Paid : Free version (a) has Ads (b) cannot install new UCI engines (c) cannot auto-replay moves (d) cannot set Auto analysis time >5s and (e) has some other minor UI limitations while browsing games.
♚ This is not an app to play a chess game against the mobile or online or with friends
♚ Online chess not supported
♚ Importing external engines like Houdini 3, Rybka, Fritz, Hiarcs is currently not supported
♚ To download more engines, pls see:
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-install-new-uci-chess.html

http://www.stockfishchess.com/ (Stockfish homepage)

G+ page : http://goo.gl/Axhm4
Like on Facebook http://goo.gl/P5TXe

*Note: While lichess is free and open source, other servers like chess24, chess.com have paid membership to access some features (which may include downloading pgn)
Phân tích trò chơi cờ vua của bạn với sức mạnh của nhiều Cờ Tướng! Để lại máy tính cờ của bạn sau!

/** TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM **/
☆ Tải và phân tích các trò chơi của bạn từ tệp PGN. Được thử nghiệm để làm việc với các trò chơi pgn từ chess.com, lichess, chess24 và các máy chủ trực tuyến khác *.
☆ phân tích đầy đủ động cơ của trò chơi hiện tại với bình luận tiếng Anh chi tiết! Phân tích các trò chơi của Magnus Carlsen, Vishy Anand và các bậc thầy khác!
☆ Lưu di chuyển và biến thể
☆ Dán PGN hoặc FEN
☆ Chia sẻ PGN / FEN với các ứng dụng Cờ vua khác hoặc gửi qua Email / Twitter
☆ Quản lý và cài đặt các công cụ UCI mới. (Chỉ dành cho chuyên gia)
☆ Phân tích cú nhấp chuột từ iChess, Theo dõi ứng dụng Nghiên cứu Sách và Cờ vua
☆ Tính năng sáng tạo mới để di chuyển qua lại bằng cách đơn giản nghiêng thiết bị của bạn. Bây giờ cho ngón tay của bạn một số phần còn lại!
☆ Chơi với Engine hoặc để Engines chơi (vị trí bảng hiện tại) với nhau (chỉ dành cho Pro. Chạm vào tên động cơ để xem tùy chọn)
☆ Trò chơi chú thích có biểu tượng và nhận xét
☆ Trò chơi phát lại tự động (chỉ dành cho Pro)
☆ Hỗ trợ các công cụ như Komodo 8, Komodo 9 sử dụng định dạng "Open Engine"
☆ Hỗ trợ tải trò chơi công khai của bạn từ lichess, chess.com, chessgames khi xem qua Trình duyệt, Whatsapp, v.v. khi bạn chạm vào liên kết trò chơi
Video giới thiệu: https://youtu.be/YK78CYOcig8

Để biết thêm các tính năng, Mẹo và Thủ thuật, vui lòng xem:
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-tips-and-tricks.html

CHÚ THÍCH:
Miễn phí so với trả tiền : Phiên bản miễn phí (a) có Quảng cáo (b) không thể cài đặt các công cụ UCI mới (c) không thể tự động phát lại (d) không thể đặt Thời gian phân tích tự động> 5s và (e) có một số hạn chế giao diện người dùng phụ khác trong khi duyệt trò chơi.
♚ Đây không phải là ứng dụng để chơi trò chơi cờ vua trên thiết bị di động hoặc trực tuyến hoặc với bạn bè
♚ Cờ vua trực tuyến không được hỗ trợ
♚ Nhập các công cụ bên ngoài như Houdini 3, Rybka, Fritz, Hiarcs hiện không được hỗ trợ
♚ Để tải thêm các công cụ, vui lòng xem:
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-install-new-uci-chess.html

http://www.stockfishchess.com/ (Trang chủ Stockfish)

Trang G +: http://goo.gl/Axhm4
Giống như trên Facebook http://goo.gl/P5TXe

* Lưu ý: Trong khi địa chỉ là miễn phí và mã nguồn mở, các máy chủ khác như chess24, chess.com đã trả tiền thành viên để truy cập một số tính năng (có thể bao gồm tải xuống pgn)
Đọc thêm
Thu gọn
4,6
Tổng 8.306
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

* Minor enhancements
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
25 tháng 6, 2019
Kích thước
7,0M
Lượt cài đặt
500.000+
Phiên bản hiện tại
5.2.11
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
MyChessApps.com
Nhà phát triển
201. Kadugodi. Bangalore. 560067 Karnataka India
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.