Philips Sonicare

2 233
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Maintaining good oral care habits—and figuring out ways to improve your oral health—can be tricky, even with regular trips to your dentist. The Philips Sonicare app knows your smile says a lot about you and when it comes to your brushing technique, there are two things you’ll want to be confident in: first, that your mouth is getting a complete clean, and second, that your teeth and gums are healthy and protected.

Sonicare’s Innovation team partners directly with Dental Professionals to ensure you get the most advanced and beneficial solutions, for a healthy mouth and confident smile.
In the Philips Sonicare App:

Progress Report
The Progress Report connects to your Sonicare toothbrush to collect your brushing habits. Each week, you will receive an accurate, easy-to-read report, giving you personalized brushing insights you need to improve and maintain your healthy smile, for life.

Goals Tracker
Want whiter teeth, healthier gums, or fresher breath? Set a goal with the Sonicare App, and it will follow your progress, giving you personalized progress feedback along the way.

Mouth Map
Realtime guidance, as you brush. Mouth Map monitors your brushing pressure and shows you the spots you’ve missed, ensuring consistent, healthy and complete coverage, every time you brush. Simply sync the App to your Philips Sonicare DiamondClean Smart or Philips Sonicare FlexCare Platinum connected toothbrush and let the App guide you to a cleaner, happier smile.

Teledentistry*
The dentist is ready to see you! With Sonicare’s Teledentistry solutions, get a personalized, comprehensive dental evaluation from a Licensed Dental Professional, within 24 hours. Just some quick background info and a few photos of your mouth, Teledentistry solutions means there’s no need to wait.

Dental Professionals
Communicate with your dentist between visits by sending your oral care goals and progress reports to your dentist, directly. And by recording your trouble spots (like gum recession or cavities), the Philips Sonicare app provides personalized, dentist-approved advice. The Sonicare app helps you be mindful of check-ups and will remind you when it’s time for your next appointment.

Automatic Brush Head Re-ordering Service**
Never run out of replacement brush heads again. The Sonicare app monitors your brush head’s actual usage and the brush head re-ordering service automatically delivers replacement brush heads at just the right time.

Requirements
Brushing, dental hygiene and Dental Professional features in the Philips Sonicare app require Philips Sonicare DiamondClean Smart or FlexCare Platinum connected toothbrushes. Teledentistry features can be accessed without connecting a Philips Sonicare device.
Certain Sonicare app features, like Mouth Map, Oral Health Coach and Goals Tracker are available to users with either a DiamondClean Smart or a FlexCare Platinum Connected toothbrush.
* Teledentistry solutions are currently available in the United States
** The brush head re-ordering service is available in the United States, United Kingdom, Germany, France, Spain and Italy.

Download the Sonicare App to get started. The App’s simple onboarding will guide your experience, whether you are connecting a toothbrush, tracking your brushing progress or communicating with a dentist.
Find out more about Sonicare connected products by visiting: https://philips.to/connectedtoothbrushes
Поддържането на добри навици за грижа за устната кухина и намирането на начини за подобряване на вашето устно здраве могат да бъдат трудни, дори и при редовни пътувания до вашия стоматолог. Приложението Philips Sonicare знае, че вашата усмивка казва много за вас и когато става въпрос за вашата техника за миене, има две неща, които ще искате да бъдете уверени: първо, че устата ви става напълно чиста, и второ, че вашата Зъбите и венците са здрави и защитени.

Екипът на Sonicare за иновации партнира директно с професионалистите по дентална медицина, за да ви осигури най-съвременните и полезни решения, за здравословна уста и уверена усмивка.
В приложението Philips Sonicare:

Доклад за напредъка
Докладът за напредъка се свързва с четката за зъби на Sonicare, за да събира вашите навици за четкане. Всяка седмица ще получавате точен, лесен за четене доклад, който ви дава персонализирани прозрения, които ви трябват, за да подобрите и поддържате здравата си усмивка за цял живот.

Проследяване на цели
Искате по-бели зъби, по-здравословни венци или по-свеж дъх? Задайте цел с приложението Sonicare и то ще следи вашия напредък, като ви дава персонализирана обратна връзка за напредъка по пътя.

Карта на устата
Насочване в реално време, докато четете. Картата на устата следи вашия натиск върху четката и ви показва точките, които сте пропуснали, като осигурявате последователно, здраво и пълно покритие, всеки път, когато почиствате. Просто синхронизирайте приложението с Philips Sonicare DiamondClean Smart или Philips Sonicare FlexCare Platinum свързана четка за зъби и оставете приложението да ви насочи към по-чиста, щастлива усмивка.

Teledentistry *
Зъболекарят е готов да ви види! С решенията на Teledentistry на Sonicare получавате персонализирана, цялостна стоматологична оценка от лицензиран зъболекар, в рамките на 24 часа. Само някои бърза справочна информация и няколко снимки на устата ви, решенията на Teledentistry означава, че няма нужда да чакате.

Стоматологични специалисти
Общувайте с вашия зъболекар между посещенията, като изпратите вашите цели за устна грижа и доклади за напредъка директно на вашия зъболекар. И като записвате проблемите си (като рецесия на венците или кухини), приложението Philips Sonicare осигурява персонализиран, одобрен от зъболекар съвет. Приложението Sonicare ви помага да се съобразявате с проверките и ще ви напомня, когато е време за следващата ви среща.

Услуга за автоматична повторна поръчка на четка **
Никога не изпускайте отново подменените четки. Приложението Sonicare следи действителната употреба на главата на четката, а услугата за повторно поръчване на четката автоматично доставя заместващи глави на четката точно в точното време.

Изисквания
Четката, хигиената на зъбите и денталните професионални функции в приложението Philips Sonicare изискват Philips Sonicare DiamondClean Smart или FlexCare Platinum свързани четки за зъби. Функциите на телединамиката могат да бъдат достъпни без свързване на устройство Philips Sonicare.
Някои функции на приложението на Sonicare, като карта на устата, треньор за орално здраве и следене на цели, са достъпни за потребителите с чиста четка за зъби DiamondClean Smart или FlexCare Platinum.
* Понастоящем в Съединените щати се предлагат решения за телеметрия
** Услугата за повторно поръчване на четките е достъпна в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия.

Изтеглете Sonicare App, за да започнете. Лесното качване на приложението ще насочи Вашия опит, независимо дали свързвате четка за зъби, проследявате напредъка в четкането или общувате със зъболекар.
Научете повече за свързаните продукти на Sonicare, като посетите: https://philips.to/connected toothbrushes
Прочетете повече
Свиване
3,2
Общо 2 233
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Additional improvements have been made to the stability of the App, so you can stay focused on how well you're brushing.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
31 юли 2019 г.
Размер
91M
Инсталирания
100 000+
Текуща версия
6.4.1
Изисква Android
6.0 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители
Предлага се от
Philips Consumer Lifestyle
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.