PhotoPills

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Unlock your creative potential! Discover how to easily turn any Sun, Moon and Milky Way scene you imagine into a real picture… and start shooting truly legendary photos every time you pick up the camera!

Whether your passion is to capture beautiful landscapes, immortalize the infinite night sky, surprise the bride and the groom in their happiest day... or to travel the world, PhotoPills will make you love exploring new artistic possibilities to tell visual stories in a way it wasn’t possible before.

* All in one app
PhotoPills is your personal assistant in all photographic matters. It provides tasty remedies to answer most of the questions when planning and shooting your creative ideas:
- The First 2D Map-Centric Planner: Sun, Moon, Milky Way
- Sun, Moon Alignments Fast Finder
- 3D Augmented Reality: Sun, Moon, Milky Way, Celestial Equator, Polaris, DoF, FoV
** NOTE: The Augmented Reality views of this app make use of your device's compass. Some devices may not have a compass.
- Photo Plans Manager
- Location Scouting Tool
- Key information: Sunrise/set, Twilights, Golden Hour, Blue Hour, Moonrise/set, Supermoon dates, Moon Calendar
- Calculators: Long Exposure, Timelapse, Spot Stars, Star Trails, Hyperfocal Table, DoF, FoV
- Widgets: Sun, Moon, Milky Way
- PhotoPills Awards… and much more!


* Endorsed by Masters
“PhotoPills is an invaluable tool which I use every time I plan a shoot.” – Mark Gee, Astronomy Photographer of the Year.
“A tool every photographer should have.” – Kevin Raber, Luminous-landscape.com.
“It pays off! Using such a tool ensures that we are repeatedly capable of quickly planning powerful shots.” – José B. Ruiz, Wildlife Photographer of the Year.

* How it works
Have you ever walked around a place and thought: "What a pity the Moon isn't EXACTLY right there... I would have captured a great photo!"? What about the Sun? And the Milky Way? Well, now you can let your imagination fly and calculate when this specific magic moment happens in just a few seconds:
- IMAGINE: the Milky Way arching over a powerful landscape, a giant full Moon appearing from behind a nearby hill or a sunset between two rocks on a magic beach... The only limit is your imagination!
- PLAN: easily calculate the exact date and time the scene you’ve imagined happens. Work smarter, not harder!
- SHOOT: just get out there, immerse yourself in the great outdoors, and enjoy living and capturing unique moments.

* Become a Legend
Because we know the huge amount of time, energy and love you put in your photos. We want to HONOR them, SHOW them to the World, and REWARD you with up to $6,600 in cash prizes. It's easy and FREE! Just submit your creative photos from PhotoPills and join the Legacy!

* Never waste an unmissable scene again
Create a To-Do list of planned photos and get to the location on time.

* Get it right
Adjust your frame for the best composition before you shoot. Use the 3D Augmented Reality Views to see whether Sun, Moon and Milky Way will be at the desired position when pressing the shutter.

* Explore, discover great places and create your own database of locations
If you come across a location you’d like to remember, save it as a Point of Interest.

* Enjoy all daily information in just one swipe with the Widgets
Just swipe down from the top of the screen to get all the Sun, Moon and Milky Way events for your current location and date, in addition to your upcoming photo plans.

* Get more than an app
Our goal is not only to help you plan your shots, but also to help you nail them. Whenever you need help, take a look at our How-To articles and videos or just contact us!

“This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill – the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take PhotoPills – you stay in Wonderland and we show you how deep the rabbit-hole goes. Remember: all we’re offering are Legendary Photos and Goosebumps in your skin, nothing more.”
Open uw creatieve potentieel! Ontdek hoe u gemakkelijk om te zetten elke Zon, Maan en de Melkweg scene je je voorstellen dat in een echte foto ... en beginnen te schieten echt legendarische foto's elke keer dat je pick-up van de camera!

Of uw passie is om prachtige landschappen vast te leggen, vereeuwigen de oneindige nachtelijke hemel, verrassen de bruid en de bruidegom in hun gelukkigste dag ... of om de wereld rond te reizen, zal PhotoPills make you love het verkennen van nieuwe artistieke mogelijkheden om visuele verhalen te vertellen op een manier was het niet mogelijk voor.

* Alles in een app
PhotoPills is uw persoonlijke assistent in alle fotografische zaken. Het biedt smakelijke remedies om de meeste vragen te beantwoorden bij de planning en het afschieten van je creatieve ideeën:
- De eerste 2D-Centric Planner: Zon, Maan, Milky Way
- Zon, Maan Alignementen Fast Finder
- 3D Augmented Reality: Zon, Maan, Milky Way, Hemelequator, Polaris, DOF, FoV
** LET OP: De Augmented uitzicht realiteit van deze app gebruik maken van het kompas van uw apparaat. Sommige apparaten kunnen niet over een kompas.
- Foto Plannen Manager
- Locatie Scouting Tool
- Essentiële informatie: Sunrise / set, Twilights, Golden Hour, Blue Hour, Moonrise / set, Supermoon data, Manen Kalender
- Rekenmachines: Lange sluitertijd, Timelapse, Spot Stars, Star Trails, Hyperbrandpuntsafstand Tafel, DOF, FoV
- Widgets: Zon, Maan, Milky Way
- PhotoPills Awards ... en nog veel meer!


* Advies van Masters
“PhotoPills is een waardevol instrument waarmee ik elke keer dat ik ben van plan een shoot.” - Mark Gee, Astronomie Fotograaf van het Jaar.
“Een hulpmiddel iedere fotograaf zou moeten hebben.” - Kevin Raber, Luminous-landscape.com.
“Het loont! Met behulp van een dergelijke tool zorgt ervoor dat wij herhaaldelijk in staat om snel van plan krachtige schoten.”- José B. Ruiz, Wildlife Photographer of the Year.

* Hoe het werkt
Heb je ooit liep rond een plaats en dacht: "Wat jammer dat de Maan is niet precies daar ... Ik zou een grote foto hebt gemaakt!"? Hoe zit het met de zon? En de Melkweg? Nou, nu kun je je verbeelding de vrije loop en berekenen wanneer deze specifieke magische moment gebeurt in slechts een paar seconden:
- Stel je voor: de Melkweg gebogen over een krachtige landschap, een reusachtige volle maan verschijnen van achter een nabijgelegen heuvel of een zonsondergang tussen twee rotsen op een magische strand ... De enige beperking is je eigen fantasie!
- PLAN: gemakkelijk berekenen de exacte datum en tijd waarop de scène die je hebt gedacht gebeurt. Werk slimmer niet harder!
- SHOOT: gewoon er even uit, dompel je onder in de natuur, en genieten van het leven en het vastleggen van unieke momenten.

* Wordt een legende
Omdat we de enorme hoeveelheid tijd, energie kennen en liefhebben u in uw foto's. We willen hen te eren, laten zien aan de wereld, en je belonen met tot $ 6.600 aan geldprijzen. Het is gemakkelijk en gratis! Gewoon simpelweg uw creatieve foto's uit PhotoPills en toetreden tot de Legacy!

* Verspil nooit een niet te missen scène opnieuw
Maak een to-do lijst van geplande foto's en maak kennis met de locatie op tijd.

* Krijg het goed
Pas uw frame voor de beste compositie voordat je schiet. Gebruik de 3D Augmented Reality keren bekeken om te zien of de Zon, Maan en de Melkweg zal op de gewenste positie bij het indrukken van de sluiterknop.

* Verkennen, ontdekken geweldige plekken en maak uw eigen database van locaties
Als u over een locatie die u wilt onthouden, opslaan als een Point of Interest.

* Geniet van alle dagelijkse informatie in slechts een veeg met de Widgets
Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om de Zon, de Maan en de Melkweg evenementen te krijgen voor uw huidige locatie en datum, in aanvulling op uw aanstaande foto plannen.

* Haal meer dan een app
Ons doel is niet alleen om u te helpen het plannen van uw foto's, maar ook om u te helpen nagel. Wanneer u hulp nodig hebt, neem een ​​kijkje op onze How-To artikelen en video's of neem contact met ons op!

“Dit is je laatste kans. Na dit, is er geen weg meer terug. U neemt de blauwe pil - het verhaal eindigt, je wordt wakker in je bed en geloven wat je wilt geloven. Je neemt PhotoPills - u in Wonderland en tonen we u hoe diep het konijnenhol gaat. Vergeet niet: alles wat we aanbieden zijn Legendary's en Goosebumps in je huid, niets meer “.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,8
3.200 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

- If you have a phone that includes more than one camera, the Augmented Reality views now allow you to select which camera you wish to use (focal length). It's really useful for example to use the Wide Angle camera when planning Milky Way photos. Note: not all phones will have this feature, as not all manufacturers allow to access all the cameras.
- The camera model of your Android phone will be automatically added to the camera list when you open PhotoPills.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Geschikt voor gezinsbibliotheek
Bijgewerkt
21 januari 2020
Grootte
8,2M
Installaties
100.000+
Huidige versie
1.6.3
Android vereist
4.1 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
PhotoPills, SL
Distributieovereenkomst
C/Mallorca, 7 2n 2a 07760 Ciutadella de Menorca Illes Balears Spain
©2020 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.