PicsArt Photo Studio: Collage Maker & Pic Editor

Per a adolescents
7.323.478
Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

500 million installs strong, PicsArt is the #1 photo editor and pic collage maker on mobile. Download PicsArt and enjoy our tools, effects, collage maker, camera, free clipart library, millions of user-created stickers and our drawing tools. PicsArt’s all about making awesome pictures and having fun by remixing free-to-edit pictures into awesome collages and memes.

With our collage maker, drawing tools, photo editor, camera and more, PicsArt’s your all-in-one creative suite. And it’s FREE.

Show off your awesome edits on Instagram with #picsart, we'll feature our favorite ones!

PICSART GOLD
Go Gold! PicsArt Gold give you access to THOUSANDS OF PREMIUM STICKERS, FONTS, FRAMES, COLLAGES AND MASKS! All these exclusive PicsArt items can be used in your editing and remixing on PicsArt, and shared on and off PicsArt in your creations. Additionally, PicsArt Gold includes an ADS-FREE editing experience and NEW EXCLUSIVE PicsArt content delivered to you bi-weekly. You’ll have access to over $2,500 in premium content for just a nominal monthly or annual subscription fee!

COLLAGE MAKER AND GRIDS
PicsArt’s collage maker provides 100s of free templates, & the PicsArt community uploads 1000s of new images every day that can be used as backgrounds. PicsArt lets you make grid style pic collages, templated collages & freestyle arrangement collages.

PHOTO EDITOR
With 1000s of amazing features PicsArt includes tools to create cutouts, crop, stretch, clone, add text & adjust curves. It also has a full library of artistic photo filters (including HDR), frames, backgrounds, borders, callouts & more. All tools have a brush mode for fine-tuning & applying selectively on just part of your photo. PicsArt provides 100s of fonts for adding text to your pictures & creating memes. PicsArt also provides a rapidly evolving set of AI-powered, Prisma-style effects. PicsArt allows you to make double exposures using layers with adjustable transparency.

FREE STICKERS, CLIPART & STICKER MAKER
PicsArt’s Cutout Tool lets you make & share custom stickers for everyone to use. The PicsArt community has already created millions of free custom stickers & clipart & they’re all up for grabs for you to use in messaging & remixing — for free. You can use the custom stickers by adding them to your pictures, using for remixing others’ images, or even saving them to your collections & sharing them via iMessage.

DRAWING & CAMERA
PicsArt Draw includes customizable brushes, layers & professional drawing tools. Additionally, the PicsArt Camera lets you snap pictures with live effects; it is your new go-to sticker maker. Yup, you can create stickers right from your camera captures!

PHOTO REMIX AND FREE-TO-EDIT IMAGES
We *invented* image remixing on mobile! It means you can take any image that’s free-to-edit in PicsArt, add your own personal touch by editing it & then share it back to the PicsArt community.

EDIT WITH FRIENDS - REMIX CHAT!
PicsArt’s Remix Chat is a whole new way to edit with your friends & make awesome pictures, 1:1 or as a group!

CREATIVE CONTESTS AND PHOTO CHALLENGES
PicsArt’s photography and editing challenges are an easy & fun way to learn new editing tricks. Daily challenges are a popular way to find inspiration, where users upload 1000s of cool photos, collages & edits.

PicsArt provides all these creative tools for FREE, and makes it easy and fun to make awesome pictures. Install it now!
500 milions instal forta, PicsArt és l'editor de fotos # 1 i el fabricant de collage pic al mòbil. Descarregar PicsArt i gaudir de les nostres eines, efectes, Collage Maker, càmera, biblioteca d'imatges predissenyades lliure, milions d'adhesius creats per l'usuari i les nostres eines de dibuix. PicsArt tracta de fer fotos impressionants i divertir per la remescla imatges lliures d'editar en increïbles collages i memes.

Amb el nostre collage maker, eines de dibuix, editor de fotografies, càmera i molt més, de PicsArt seu tot-en-una suite creativa. I és gratis.

Mostra els seus canvis impressionants a Instagram amb #picsart, ens vam presentar els nostres favorits!

OR PicsArt
Anar or! PicsArt Or li dóna accés a milers de PREMIUM STICKERS, fonts, marcs, collages i MÀSCARES! Tots aquests elements PicsArt exclusius es poden utilitzar en la seva edició i la remescla de PicsArt, i es comparteixen dins i fora de PicsArt en les seves creacions. A més, PicsArt Gold inclou una experiència d'edició sense anuncis i el contingut nou i exclusiu PicsArt lliurat a vostè dues vegades per setmana. Vostè tindrà accés a més de $ 2.500 en el contingut premium per només una quota mensual o anual nominal de subscripció!

FABRICANT I XARXES DE COLLAGE
collage maker de PicsArt ofereix 100s de plantilles gratuïtes, i la comunitat PicsArt puja 1000 de noves imatges tots els dies que es pot utilitzar com a fons. PicsArt li permet fer collages estil de quadrícula pic, collages i collages amb plantilla de disposició d'estil lliure.

Photo Editor
Amb 1000 de característiques sorprenents PicsArt inclou eines per a crear retallades, retallar, estirar, clon, afegir text i ajustar corbes. També compta amb una biblioteca completa de filtres de foto artístiques (incloent HDR), marcs, fons, vores, trucades i més. Totes les eines tenen una manera de raspall per a la posada a punt i aplicar de forma selectiva sobre només una part de la foto. PicsArt ofereix 100s de fonts per afegir text a les imatges i la creació de memes. PicsArt també proporciona un conjunt de ràpida evolució dels efectes alimentat-AI, d'estil Prisma. PicsArt li permet fer dobles exposicions utilitzant capes amb transparència ajustable.

ETIQUETES GRATIS, clipart I FABRICANT D'ETIQUETA
Eina de retallada de PicsArt li permet fer i el comparteixi calcomanies personalitzades perquè tothom pugui utilitzar. La comunitat PicsArt ja ha creat milions d'adhesius gratuïtes personalitzats Il·lustracions i tots estan en joc perquè utilitzeu a la missatgeria i remesclar - de forma gratuïta. Podeu utilitzar les calcomanies personalitzades afegint-los a les seves imatges, utilitzant per a remesclar imatges d'altres, o fins i tot guardar-los en les seves col·leccions i compartir-les a través d'iMessage.

DIBUIX I CAMBRA
PicsArt Draw inclou pinzells personalitzables, capes i eines de dibuix professional. A més, la càmera PicsArt li permet prendre fotografies amb efectes vius; és la seva nova sortida al fabricant de l'etiqueta engomada. Sí, pot crear adhesius dreta des de la seva càmera captura!

FOTO I REMIX free-to-editar imatges
Ens vam inventar * * remescla imatge al mòbil! Això vol dir que pot prendre qualsevol imatge que és free-to-edit en PicsArt, afegir el seu toc personal a editar-lo i després compartir amb la comunitat PicsArt.

EDITAR AMB AMICS - REMIX XAT!
de PicsArt Remix Xat és una nova forma d'editar amb els seus amics i fer fotos impressionants, 1: 1 o en grup!

CONCURSOS I REPTES creatiu de la foto
la fotografia i l'edició dels desafiaments de la PicsArt són una manera fàcil i divertida d'aprendre nous trucs d'edició. desafiaments diaris són una forma popular per trobar la inspiració, on els usuaris pugen 1000 de fotos fresques, collages i edicions.

PicsArt ofereix totes aquestes eines creatives de franc, i fa que sigui fàcil i divertit per fer fotos impressionants. Instal·lar-ara!
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
4,5
7.323.478 en total
55.199.620
41.135.681
3475.669
2185.625
1326.883
S'està carregant...

Novetats

Introducing PicsArt Gold! Subscribe for access to all premium content (over 3,000 items) and ad-free editing. Don't mind ads? Don't worry! You'll still get all of our amazing photo editing features for free.
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
19 d’abril de 2018
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
100.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
4.0.3 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a adolescents
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 49,99 USD per cada element
Oferta per
PicsArt
Desenvolupador
PicsArt Inc. 211 Sutter Street, Suite 300 San Francisco, 94108, CA
©2018 GoogleLloc dels Termes i condicionsPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les Condicions del servei i l'Avís de privadesa.