Ping – Perfect Meetings

Isalin ang paglalarawan sa Filipino gamit ang Google Translate?Isalin pabalik sa Ingles (Estados Unidos) ang paglalarawan

This app improves social productivity. It connects contacts and calendars, ensuring perfect meetings can always happen, especially when things don’t go as planned.

1. Know each other’s available time right away
Create Pings - Ping finds a perfect time and place for an appointment whether a business meeting, personal training with your gym trainer, or even just coffee with friends. We call it the sweet spot.

2. Rescheduling madness? No worries
PingOut - got an emergency and need to move all your appointments for the day? One tap is all it takes. PingOut will automatically find the next sweet spot and moves it there.

3. Time is in your hands
Follow - allows you to follow each participant Estimated Time of Arrival (ETA) with permission granted, 1 hour before the meeting commence. Take control of your time with such information in our hands.

4. Send the gentlest reminders
Remind - leave the reminders to us with a simple tap of a button. We love peace-making. We take one for the team

5. Make most of your free time or expand your social network
PingMe - here’s your chance to catch up with your peers or expand your social network. Ping will help you source for nearby friends or other Ping users who are also looking to kill some time. Great for utilizing your wasted time.

6. 1 VS Many
Group Ping - This works as your Personal Assistant to create that board meeting, a football game, your Zumba Class that you’re teaching, or that long-awaited barbecue party in a jiffy.

7. Vote for change
Suggestive Push- After a meeting is created, all participants can make changes based on vote whether it’s time or a location. Changes take place when all party agrees.

Our mission is to enable people to meet at ease by enhancing effective time management which ultimately save us precious time. They say we can’t buy time, with Ping, we now can.
Nagpapabuti ang app na ito ng panlipunang produktibo. Nag-uugnay ang mga contact at kalendaryo, sinisiguro ang mga perpektong pagpupulong na laging nangyayari, lalo na kapag ang mga bagay ay hindi napaplano.

1. Malaman agad ang magagamit na oras ng bawat isa
Lumikha ng Pings - Nakahanap ang Ping ng isang perpektong oras at lugar para sa isang appointment kung ang isang pulong ng negosyo, personal na pagsasanay sa iyong gym trainer, o kahit na coffee lamang sa mga kaibigan. Tinatawag namin itong matamis na lugar.

2. Pagpapalit ng kabaliwan? Huwag mag-alala
PingOut - nakakuha ng isang emergency at kailangan upang ilipat ang lahat ng iyong mga appointment para sa araw? Ang isang tap ay ang lahat ng kinakailangan. Awtomatikong makikita ng PingOut ang susunod na matamis na lugar at gumagalaw doon.

3. Oras ay nasa iyong mga kamay
Sundin - ay nagbibigay-daan sa iyo upang sundin ang bawat kalahok Tinatayang Oras ng Pagdating (ETA) na may pahintulot na ipinagkaloob, 1 oras bago magsimula ang pulong. Kontrolin ang iyong oras sa naturang impormasyon sa aming mga kamay.

4. Ipadala ang mga gentlest na paalala
Paalalahanan - iwanan ang mga paalala sa amin ng isang simpleng tapikin ng isang pindutan. Gustung-gusto namin ang paggawa ng kapayapaan. Kumuha kami ng isa para sa koponan

5. Gumawa ng halos lahat ng iyong libreng oras o palawakin ang iyong social network
PingMe - narito ang iyong pagkakataon upang abutin ang iyong mga kapantay o palawakin ang iyong social network. Tutulungan ka ng Ping na mapagkukunan para sa mga kalapit na kaibigan o iba pang mga gumagamit ng Ping na naghahanap ring pumatay ng ilang oras. Mahusay para sa paggamit ng iyong nasayang na oras.

6. 1 VS Marami
Group Ping - Gumagana ito bilang iyong Personal Assistant upang lumikha ng pulong board na iyon, isang laro ng football, ang iyong Zumba Class na iyong itinuturo, o ang pinakahihintay na partidong barbecue sa isang sandali.

7. Bumoto para sa pagbabago
Mapagwawalang Push- Matapos ang isang pulong ay nilikha, ang lahat ng mga kalahok ay maaaring gumawa ng mga pagbabago batay sa boto kung ito ay oras o lokasyon. Ang mga pagbabago ay magaganap kapag ang lahat ng partido ay sumasang-ayon.

Ang aming misyon ay upang paganahin ang mga tao upang matugunan nang madali sa pamamagitan ng pagpapabuti ng epektibong pamamahala ng oras na sa huli ay nakakatipid sa amin ng mahalagang oras. Sabi nila hindi kami maaaring bumili ng oras, sa Ping, maaari na namin ngayon.
Magbasa pa
I-collapse
Naglo-load…

Ano'ng Bago

This app improves social productivity. It connects contacts and calendars, ensuring perfect meetings can always happen, especially when things don’t go as planned.

Our mission is to enable people to meet at ease by enhancing effective time management which ultimately save us precious time. They say we can’t buy time, with Ping, we now can.
Magbasa pa
I-collapse

Karagdagang Impormasyon

Na-update
Hunyo 28, 2019
Laki
85M
Mga Pag-install
10+
Kasalukuyang Bersyon
1.0.6
Nangangailangan ng Android
5.0 at mas bago
Rating ng Content
Mga Interactive na Elemento
Pakikipag-ugnayan ng Mga User
Inaalok Ng
Ping Labs
Developer
22-2, Jalan 1/64, Off Jalan Kolam Air/Jalan Ipoh 51200 Kuala Lumpur.
©2020 GoogleMga Tuntunin ng Serbisyo ng SitePrivacyMga DeveloperMga ArtistTungkol sa Google|Lokasyon: Estados UnidosWika: Filipino
Sa pamamagitan ng pagbili sa item na ito, nakikipagtransaksyon ka sa Google Payments at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Notification ng Privacy ng Google Payments.