Clinometer + bubble level

Conține anunțuri
·
Oferă achiziții în aplicație
Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?Traduceți descrierea înapoi în engleză (Statele Unite ale Americii)

This professional tool called Clinometer is the most precise (all you can get with some calculations) slope measurement tool for Android devices using all sides of the device plus the camera. It can be used for simple applications like aligning a frame as well as for more sophisticated fields of applications where an arbitrary slope needs to be measured exactly. Read the reviews (and write your own) for all the applications you find! Thank for all your positive feedback! Please use our support link if you have questions and suggestions, we don't read the Play Store reviews every day.

Common description of an inclinometer

A clinometer or inclinometer is an instrument for measuring angles of slope (or tilt), elevation or depression of an object with respect to gravity. It is also known as a tilt meter, tilt indicator, slope alert, slope gauge, gradient meter, gradiometer, level gauge, level meter, declinometer, and pitch & roll indicator. Clinometers measure both inclines (positive slopes, as seen by an observer looking upwards) and declines (negative slopes, as seen by an observer looking downward) using three different units of measure: degrees, percent, and topo (see Grade (slope). Astrolabes are inclinometers that were used for navigation and locating astronomical objects from ancient times to the Renaissance.

In aircraft, the "ball" in turn coordinators or turn and bank indicators is sometimes referred to as an inclinometer.

Drawing of an inclinometer, Museo Galileo, Florence.
Inclinometers include examples such as Well's in-clinometer, the essential parts of which are a flat side, or base, on which it stands, and a hollow disk just half filled with some heavy liquid. The glass face of the disk is surrounded by a graduated scale that marks the angle at which the surface of the liquid stands, with reference to the flat base. The zero line is parallel to the base, and when the liquid stands on that line, the flat side is horizontal; the 90 degree is perpendicular to the base, and when the liquid stands on that line, the flat side is perpendicular or plumb. Intervening angles are marked, and, with the aid of simple conversion tables, the instrument indicates the rate of fall per set distance of horizontal measurement, and set distance of the sloping line.


The Well's clinometer
The Abney level is a handheld surveying instrument developed in the 1870s that includes a sighting tube and inclinometer, arranged so that the surveyor may align the sighting tube (and its crosshair) with the reflection of the bubble in the spirit level of the inclinometer when the line of sight is at the angle set on the inclinometer.

One of the more famous inclinometer installations was on the panel of the Ryan NYP "The Spirit of St. Louis"—in 1927 Charles Lindbergh chose the lightweight Rieker Inc P-1057 Degree Inclinometer[1] to give him climb and descent angle information.

Measuring slope with a clinometer
A forester using a clinometer makes use of basic trigonometry. First the observer measures a straight-line distance D from some observation point O to the object. Then, using the clinometer, the observer measures the angle a between O and the top of the object. Then the observer does the same for the angle b between O and the bottom of the object. Multiplying D by the tangent of a gives the height of the object above the observer, and by the tangent of b the depth of the object below the observer. Adding the two of course gives the total height (H) of the object.

The forester stands at a fixed distance from the base of the tree. The most common distances in the United States are 50 feet (15.24 m) and 66 feet (20.12 m).[2] To obtain accurate readings it is best to use taped measured distance instead of paced distances. For the most accurate readings it is best to use a distance that is not less than the height of the tree being measured,[3] that is, that the clinometer will measure an angle less than 45° (100%).
Acest program profesional numit clinometru este cel mai precis (tot ce se poate obține cu unele calcule), instrument de măsurare a pantei pentru dispozitive Android utilizând toate laturile dispozitivului plus camera. Acesta poate fi folosit pentru aplicații simple, cum ar fi alinierea unui cadru precum și pentru domenii mai sofisticate de aplicații în cazul în care o pantă arbitrară trebuie să fie măsurată cu exactitate. Citiți comentarii (și scrie opinia ta) pentru toate aplicațiile pe care le găsiți! Mulțumesc pentru feedback pozitiv! Vă rugăm să folosiți link-ul nostru de asistență dacă aveți întrebări și sugestii, noi nu citim Magazinul Play recenzii in fiecare zi.

Descrierea comună a unui inclinometru

Un clinometru sau înclinometru este un instrument pentru măsurarea unghiurilor de pantă (sau înclinare), altitudinea sau depresia unui obiect în ceea ce privește gravitatea. Este, de asemenea, cunoscut ca un contor de înclinare, indicator de înclinare, pantă de alertă, gabaritul pantă, contor de gradient, gradiometru, indicator de nivel, contor de nivel, declinometer și smoală și indicator de rola. Clinometers măsoară atât pante (pante pozitive, așa cum se vede de un observator în căutarea în sus) și scade (pante negativ, așa cum se vede de un observator în căutarea în jos), folosind trei unități diferite de măsură: grade, procente, și Topo (a se vedea Grad (panta). astrolabi sunt inclinometre care au fost utilizate pentru navigație și localizarea obiectelor astronomice din cele mai vechi timpuri ale Renașterii.

În avion, "minge" de la coordonatorii rândul său, sau rândul său, și indicatorii de bancă este uneori menționată ca un înclinometru.

Desen al unui inclinometru, Muzeul Galileo, Florența.
Inclinometers includ exemple, cum ar fi starea de bine în clinometru, părțile esențiale ale care sunt o parte plană sau de bază, pe care se află, și un disc gol la interior doar pe jumătate umplut cu un lichid greu. Fața de sticlă a discului este înconjurat de o scală gradată care marchează unghiul la care suprafața lichidului se află, cu referire la baza plată. Linia de zero, este paralel cu baza, iar atunci când lichidul se află pe acea linie, partea plată este orizontală; 90 Gradul este perpendicular pe baza, iar atunci când lichidul se află pe acea linie, partea plată este perpendiculară sau fir cu plumb. unghiurile interveniente sunt marcate, și, cu ajutorul tabelelor de conversie simplu, instrumentul indică rata de cădere pe set distanță de măsură pe orizontală și setați distanța liniei înclinată.


clinometru fântânii
Nivelul de Abney este un instrument de topografie portabil dezvoltat în anii 1870, care include un tub de observare și inclinometru, dispuse astfel încât inspectorul poate alinia tubul de ochire (și reticulul acestuia), cu reflectarea bulei în nivelul spiritul înclinometrului în cazul în care linia de vedere este la unghiul setat pe înclinometrului.

Una dintre cele mai celebri instalatii a fost pe de înclinare panoul de Ryan NYP "The Spirit of St. Louis" -in 1927 Charles Lindbergh a ales ușor Rieker Inc P-1057 Grad Înclinaflie [1] pentru a da-l urca și informații unghiul de coborâre.

Măsurare pantă cu un clinometru
Un pădurar folosind un clinometru face uz de trigonometrie de bază. În primul rând observatorul măsoară o distanță dreaptă D-line de la un punct de observație O la obiect. Apoi, folosind clinometru, observatorul măsoară unghiul a între O și partea superioară a obiectului. Apoi observatorul face același lucru pentru unghiul b între O și partea de jos a obiectului. Multiplicarea D prin tangenta unei dă înălțimea obiectului deasupra observatorului, și tangenta b adâncimea obiectului de mai jos observatorului. Adăugarea celor două desigur dă înălțimea totală (H) a obiectului.

Padurarul se află la o distanță fixă ​​de baza copacului. Cele mai frecvente Distanțele din Statele Unite sunt 50 de picioare (15,24 m) și 66 de picioare (20,12 m). [2] Pentru a obține citiri exacte cel mai bine este de a utiliza distanța măsurată cu bandă adezivă în loc de distantele cardiostimulați. Pentru cele mai precise citiri cel mai bine este de a utiliza o distanță care nu este mai mică decât înălțimea copacului măsurat, [3], care este, că clinometru va măsura un unghi mai mic de 45 ° (100%).
Afișați mai mult
Restrângeți
4,3
49.373 în total
5
4
3
2
1
Se încarcă...

Ce este nou

✔ Fix inverted Camera with Nexus 5X and 6P
✔ Fix sporadic crashes
Afișați mai mult
Restrângeți

Informații suplimentare

Actualizată
30 mai 2016
Dimensiune
15M
Instalări
5.000.000+
Versiunea actuală
2.4
Necesită Android
2.3 sau o versiune ulterioară
Evaluarea conținutului
Elemente interactive
Achiziții digitale
Produse în aplicație
0,99 USD – 1,50 USD per articol
Oferită de
plaincode™
Dezvoltator
plaincode Sternstr. 5 83071 Stephanskirchen Germany
©2019 GoogleCondiții de utilizare a site-uluiConfidențialitateDezvoltatoriArtiștiDespre Google|Locația: Statele Unite ale AmericiiLimba: română
Achiziționând acest articol, faceți tranzacția cu Google Payments și acceptați Termenii și condițiile și Notificarea privind confidențialitatea Google Payments.