Hành trình an toàn

Contains ads
5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Dự án “Tạo cơ hội việc là bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” được thực hiện với mục đích tăng cường khả năng thích ứng và ổn định kinh tế cho nữ thanh niên và phụ nữ di cư ở khu vực thành thị bằng cách cung cấp các kỹ năng nghề, kỹ năng sống cho nữ thanh niên và phụ nữ (độ tuổi 18-30), tăng cơ hội việc làm bền vững (theo định nghĩa của Tổ chức lao động quốc tế ILO).

Dự án cung cấp các kỹ năng mềm và kỹ năng nghề, giúp nữ thanh niên và phụ nữ di cư có cơ hội việc làm bền vững.
Updated on
Jul 23, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Sửa lỗi quên mật khẩu