D&D Lords of Waterdeep

609
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Wizards of the Coast and Playdek present the award-winning Dungeons & Dragons board game Lords of Waterdeep!

Welcome to Waterdeep, the City of Splendors! A city run by a secret society of masked Lords who rule with shady back-door dealings and unmatched political power. In Lords of Waterdeep players will play as one of these masked Lords and will need to recruit adventurers to go out and complete quests for them. The more quests they complete, the more control and influence they have over the city.

Players can expand the city by purchasing buildings that will open up new opportunities within the city walls. Intrigue cards can be used to help the player and may also either help or hinder their fellow Lords in their quest to become the supreme ruler of Waterdeep!

Lords of Waterdeep is a turn-based strategy game played in 8 rounds and can be played against AI or with up to 5 human players. Players take turns assigning their agents to do their bidding, whether it is to recruit new adventurers to their tavern or purchase a new building for the city. Points and resources are gained by completing quests, playing Intrigue cards, constructing new buildings or having other players utilize the buildings you have constructed. At the end of the 8 rounds bonus points are awarded and the player with the most points at the end wins the game.


Praise for Lords of Waterdeep!
- 2013 Golden Geek Awards Readers' Choice Game of the Year Winner
- 2013 Golden Geek Awards Technical and Design Awards: Achievement in AI Gold Award
- 2013 Golden Geek Awards Video Game: Best Mobile/Handheld Game Nominee
- PocketGamer: Gold Award
- PocketTactics: 5 Stars
- AppAddict: 5 Stars "Fantastic"
- Game Informer: 4.5 Stars
- 148Apps: 4.5 Stars
- TouchArcade: Hot Game of the Week


Features
• Universal Application: Plays on phones and tablets
• Computer opponents, pass and play multiplayer and asynchronous cross platform multiplayer online play
• 64 bit support
• Options for 2-5 players (6 players with the Undermountain or Scoundrels of Skullport expansions)
• AI Opponents
• Pass-and-play multiplayer gameplay (2-5 players)
• Asynchronous or real-time online play (2-5 players)
• Ability to invite Playdek friends to matches
• Public or Private online profile statistics
• Selectable online game clocks
• "Next game" button takes you to your next asynchronous online game
• A game tutorial
• Rule Book and Card Gallery to review game text and effects
• Options for Music and SFX, animation speed
• Animated backgrounds
• Player ratings system
• Other player's Online status indicator


*AN INTERNET CONNECTION AND PLAYDEK ACCOUNT ARE REQUIRED FOR ONLINE PLAY.*

Per our Terms of Service, you must be 13 years old or older to use the Playdek online games service.
Wizards of the Coast i Playdek zaprezentować nagradzaną Dungeons & Dragons gra planszowa Lords of Waterdeep!

Zapraszamy do Waterdeep, Miasto Splendors! Miasto prowadzony przez tajne stowarzyszenie zamaskowanych panów, którzy rządzą z zacienionym kontaktach back-drzwiowych i niezrównanej władzy politycznej. W Lordów Waterdeep gracze będą grać jako jeden z tych zamaskowanych Lordów i będzie musiał zatrudnić przygód wyjść i kompletnych zadań dla nich. Im więcej questów one zakończone, większą kontrolę i wpływ mają one nad miastem.

Gracze mogą rozwijać miasto poprzez zakup budynków, które otworzą nowe możliwości w obrębie murów miejskich. Karty Intryga może służyć do odtwarzacza i może też ułatwiać albo utrudniać ich kolegów Lords w swoim dążeniu, aby stać się najwyższym władcą Waterdeep!

Lords of Waterdeep to strategia turowa grać w 8 rund i można grać przeciwko AI lub z maksymalnie 5 ludzkich graczy. Gracze na zmianę przypisywanie swoich agentów, aby wykonywać swoją licytację, czy to w celu pozyskania nowych przygód ich tawernie lub zakupić nowy budynek dla miasta. Punkty i zasoby są zdobyte przez ukończenie zadań, karty do gry intrygi, budowy nowych budynków lub posiadające inni gracze wykorzystują budynki zostały zbudowane. Pod koniec 8 rund punkty przyznawane są, a gracz z największą liczbą punktów na końcu wygrywa.


Pochwała dla Lordów Waterdeep!
- 2013 Złote Geek kategorii Readers' Choice Winner Gra Roku
- 2013 Złote Geek Nagrody techniczne i Design Awards: Osiągnięcie w AI Gold Award
- 2013 Złote Geek Video Game Awards: Nominacja Najlepszy / Handheld gier Komórka
- PocketGamer: Gold Award
- PocketTactics: 5 gwiazdek
- AppAddict: 5 Stars "Fantastic"
- Informer Gra: 4.5 gwiazdek
- 148Apps: 4.5 gwiazdek
- TouchArcade: Hot Game of the Week


cechy
• Zastosowanie uniwersalne: Odtwarza na telefonach i tabletach
• komputerowymi przeciwnikami, przejść i grać multiplayer i asynchroniczny platformy krzyż wieloosobowej rozgrywki online
• wsparcie 64 bit
• Opcje dla 2-5 graczy (6 graczy z Undermountain lub drani rozwinięć Skullport)
• Przeciwnicy AI
• rozgrywka Pass-and-play multiplayer (2-5 graczy)
• asynchroniczny lub w czasie rzeczywistym grać online (2-5 graczy)
• Możliwość zaprosić przyjaciół do meczów Playdek
• publiczne lub prywatne statystyki profilu online
• Wybór zegary Game Online
• przycisk „Następny mecz” przejście do następnej grze online asynchronicznym
• Tutorial gry
• Zasada Książka i karty Galeria recenzję tekst gier i efektów
• Opcje dla muzyki i SFX, prędkość animacji
• Animowane tła
• System oceny gracza
• Wskaźnik stanu Online innych graczy


* Połączenie internetowe i konta PLAYDEK są wymagane dla Play Online. *

Zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi, trzeba mieć 13 lat lub starszych, aby skorzystać z Playdek usługę gry online.
Więcej informacji
Zwiń
3,6
Łącznie: 609
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Fixed requesting permissions during launch on Android 8.0 devices
Fixed Push Notifications on Android 8.0 devices
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać, jeśli kupiono po 2 lipca 2016 r. Więcej informacji
Zaktualizowano
20 lipca 2018
Rozmiar
29M
Instalacje
10 000+
Aktualna wersja
2.0.5
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,99 USD za element
Sprzedawca
Playdek, Inc.
Deweloper
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.