Caesars Slots: Free Slot Machines and Casino Games

Per a adolescents
417.559
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

The Official Caesars Casino Slots App

Play Caesars Slots FREE casino games, the best slots app with the biggest welcome bonus of 40,000 FREE coins.

From the creators of Slotomania comes Caesars Casino, a top shelf Vegas slots playing experience and the world’s best social mobile slots app! Here’s your chance to get lucky and spin the reels like a VIP while hitting huge jackpot with daily rewards, mega slots bonuses and a 40,000 welcome coins reward!

Caesars Casino has all the slots you’d expect from a first-rate casino experience. When it comes to slot machines you’ll be able to choose between a huge number of popular video slot titles, including Wolf Run, Grand Monarch, Kitty Glitter, Dreaming of Oz, Rainbow Riches and Cleopatra. Caesars Casino is social casino gaming at it’s biggest and best!

Come on, download Caesars Casino and spin free 777 slot machines today! Whatever slot game you want to play. If you like casino slots, you’ll always find something when the world’s best casino in your pocket.

Experience the thrill of real Las Vegas slots with thousands of FREE coins every day, epic jackpots and huge wins!

Features:
★ The world's most popular Vegas slot machines including: Pink Panther, Foxtrot, Cleopatra, Chili Caliente, ZEUS, Cash Mahal, Zeus Jackpot, Dreaming of Oz, American Glamour, Diamond Princess, Tropicana fantasy, Xmas Wonderland, Leprechaun Riches, Rainbow Riches and many more
★ New casino slot games added every week
★ The Largest Jackpots, the Biggest Wins, the Best Rewards
★ Collect millions of free credits every day from spinning the Daily Wheel and Hourly Bonuses for the most exciting social gaming experience
★ Easy to play with multiple convenient slot features: Fast reel stop, Individual reel stop, Auto play
★ Big spins and BIG 777 WINS! Come take a seat & watch the wheel of fortune spin
★ Amazing graphics, existing animations, and best sounds guarantee a premium casino slot experience
★ Enjoy all the thrills with fast-paced video slots tournaments

With Caesars Casino slots app, you don't have to head to Vegas to enjoy the excitement, glamour and riches of casino floors such as Caesar's Palace. This is social gaming at it’s best, you can play anytime, anywhere from your mobile casino app. You'll never miss out on a spin on the slot machine! It just keeps getting better with exciting, free new games being added all the time!
And the fun doesn’t end there! Spectacular features, bonuses and rewards are constantly being created for your playing pleasure with tons of ways to grab FREE Coins!
So, what are you waiting for?
Download Caesars Casino today, start spinning those 777 reels and play anytime, anywhere!

New Pachinko Machine - Ultra Zone!
Introducing Caesars Casino Ultra Zone - your ticket to the new mini game guaranteed to keep you on the edge of your sit. Drop your Ultra Ball to win exciting prizes and get a shot at winning the Ultra Boost. Enter the ZONE, the ULTRA ZONE! Open to users at level 40 and above.

Follow Caesar Free Slots & casino games on Facebook & Twitter for free offers and exclusive coin packages
Facebook: https://www.facebook.com/caesars
Twitter: https://twitter.com/caesarsgames
*Contact us whenever you want, about whatever need. Playtika has an award winning support team, available to help you hit the Vegas 777 jackpot and WIN BIG!

This game is intended for an adult audience (21+) and does not offer ‘real money’ gambling’ or an opportunity to win real money or prizes. Practice at social gaming does not imply future success at ‘real money’ gambling.
El Caesars Oficial Casino Slots App

Juga Caesars Slots jocs de casino gratis, els millors franges horàries d'aplicacions amb el major bo de benvinguda de 40.000 monedes gratis.

Dels creadors de Slotomania ve Caesars Casino, un prestatge superior ranures Vegas jugant experiències i millors ranures mòbils aplicació social del món! Aquí tens l'oportunitat de tenir sort i fer girar els rodets com un VIP, mentre que colpejar bot enorme amb recompenses diàries, ranures de bons de mega i una recompensa de 40.000 monedes de benvinguda!

Caesars Casino té tots els espais que s'espera d'una experiència de casino de primer nivell. Quan es tracta de màquines escurabutxaques podràs triar entre un gran nombre de títols escurabutxaques de vídeo populars, com Wolf Run, Gran Monarca, Kitty Glitter, El somni d'Oz, Rainbow Riches i Cleopatra. Caesars Casino és el casino de joc social en el que és més gran i millor!

Anem, descàrrega Caesars Casino i girar 777 màquines escurabutxaques gratis avui! Qualsevol que sigui joc de escurabutxaques que vol jugar. Si t'agrada ranures del casino, sempre trobarà alguna cosa quan millor casino del món a la butxaca.

Experimenta l'emoció de reals ranures de Las Vegas amb milers de monedes gratis cada dia, Jackpots èpiques i grans victòries!

característiques:
★ màquines escurabutxaques Vegas més populars del món, incloent: Pantera Rosa, Foxtrot, Cleopatra, Xile Calent, ZEUS, En efectiu Mahal, Zeus Jackpot, El somni d'Oz, American Glamour, Diamond Princess, Tropicana fantasia, de Nadal de les meravelles, les riqueses Leprechaun, Rainbow Riches i molts més
★ Els nous jocs de escurabutxaques de casino s'afegeixen cada setmana
★ Els pots més grans, els més grans triomfs, la millor recompensa
★ Suma milions de crèdits de lliure tots els dies de fer girar la roda diària i bons per hora per als més emocionants experiències de joc social
★ Fàcil de jugar amb múltiples característiques convenients: escurabutxaques de detenció del tambor ràpida, parada del tambor individual, la reproducció automàtica
★ girs grans i grans 777 WINS! Vine a prendre seient i veure la roda de la fortuna gir
★ Gràfics increïbles, animacions existents, i millors sons garanteixen una experiència de escurabutxaques del casino prima
★ Gaudeix de tota l'emoció amb les ranures de vídeo de ritme ràpid tornejos

Amb el Caesars Casino ranures d'aplicació, no ha d'anar a Las Vegas per gaudir de l'emoció, el glamour i la riquesa dels casinos, com el Palau de César. Es tracta de jocs socials en la seva màxima expressió, es pot jugar en qualsevol moment i en qualsevol lloc de la seva aplicació casino mòbil. Mai es perdrà en un gir a la màquina escurabutxaques! Cada vegada es posa millor amb emocionants nous jocs gratuïts que s'afegeix tot el temps!
I la diversió no acaba aquí! característiques espectaculars, bonificacions i recompenses s'estan creant constantment per al seu plaer de jugar amb un munt de maneres d'agafar les monedes gratis!
Llavors, què estàs esperant?
Descarregar Caesars Casino avui, començar a girar els rodets 777 i jugar en qualsevol moment i en qualsevol lloc!

Nova Màquina Pachinko - Ultra Zone
La introducció d'Ultra Zona Caesars Casino - el seu bitllet per al nou mini joc que el mantindrà a la vora de la seva plantada. Caiguda de la seva Ultra bola de guanyar interessants premis i obtenir l'oportunitat de guanyar l'Ultra Boost. Entrar a la zona, l'ULTRA ZONA! Obrir als usuaris en el nivell 40 i superior.

Seguiu César ranures lliures del casino i jocs a Facebook i Twitter per ofertes gratuïtes i paquets exclusius de monedes
Facebook: https://www.facebook.com/caesars
Twitter: https://twitter.com/caesarsgames
* Poseu-vos en contacte amb nosaltres sempre que ho desitgi, sobre el necessari. Playtika compta amb un guardonat equip de suport, disponible per ajudar a colpejar el pot Vegas 777 i guanyar més bé!

Aquest joc està dirigit a un públic adult (majors de 21 anys) i no ofereix 'diners reals' jocs de azar'o una oportunitat de guanyar diners reals o premis. La pràctica en els jocs socials no implica l'èxit futur en el joc 'diners reals'.
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
4,4
417.559 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Get ready Caesars Spinners,
It just keeps getting better with exciting, new games being added all the time!
And the fun doesn’t end there!
Spectacular features and rewards are constantly being created for your playing pleasure with tons of ways to grab Free Coins!
So what are you waiting for?
Your date with a big win has arrived!
Enjoying Caesars Slots? Ratings help us provide you with new FREE features, so go ahead and show us some love!
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
12 de juliol de 2018
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
10.000.000+
Versió actual
2.50
Requereix Android
4.0.3 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a adolescents
Jocs d'apostes simulats
Elements interactius
Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 399,99 USD per cada element
Oferta per
Playtika
Desenvolupador
Playtika Holdings LLC 2225 Village Walk Drive suite 240 Henderson, NV USA 89052
©2018 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.