Výuka hodin - hry pro děti

Everyone
Ages 8 & Under
253
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Výukové hry pro děti 5-9 let. Hodiny pro děti.
Výuka hodin - je výukový program od předního tvůrce vzdělávacího softwaru v ČR. Aplikace obsahuje 7 lekcí (úrovní). Každá lekce obsahuje výukovou část a hry.

Lekce 1 ,včetně her, je zdarma. Cena za plnou verzi aplikace je 129 Kč.

Detailní popis hry s obrázky:
http://www.pmq-software.com/sw/cz/android/vyuka-hodin/

Další výukové hry pro děti:
http://www.pmq-software.com/sw/cz/vyukove_hry_pro_deti/


Lekce 1 : CELÉ HODINY
1.1 Výuka: K čemu potřebujeme hodiny?
1.2 Výuka: Hodiny úvod ( vysvětlení: ciferník, hodinová a minutová ručička)
1.3 Výuka : Digitální hodiny
1.4 Výuka : Celé hodiny ( vysvětlení čtení času na hodinách s ručičkami – pouze celé hodiny)
4 hry

Lekce 2 – DEN MÁ 24 HODIN
2.1 Výuka: Den má 24 hodin. ( za 1 den oběhne hodinová ručička 2x ciferník, při pohybu s ručičkami se mění den/noc)
2.2 „Vyzkoušej“ ( Děti si pohybují ručičkou na ciferníku a pro každou hodinu se jim zobrazí fotografie např. snídaně, cesta do školy, výuka ve škole, oběd atd.)
6 her

Lekce 3 – PŮLHODINA
3.1 Výuka: Dělení koláče – vysvětlení půlhodiny přes „celý koláč ver. polovina koláče“ (nikoliv přes 30 minut)
3.2 Výuka : Půlhodina – vysvětlení poznávání půlhodin na ciferníku.
3.3 Výuka: Kolik minut má půlhodina? (Děti si spočítají minuty v půlhodině .)
5 her pro tuto úroveň

Lekce 4 – ČTVRTHODINA
4.1 Výuka: Dělení koláče – vysvětlení čtvrthodiny přes „čtvrt koláče“
4.2 Výuka: Čtvrthodiny – poznávání čtvrthodiny na ciferníku
4.3 Výuka: Kolik minut má čtvrthodina? (Děti si spočítají minuty v čtvrthodině.)
5 her pro tuto úroveň

Lekce 5 – TŘI ČTVRTĚ HODINA
5.1 Výuka: Tři čtvrtě hodina – vysvětlení poznávání tři čtvrtě hodiny na ciferníku
5.2 Výuka: Kolik minut má tři čtvrtě hodina?
5 her

Lekce 6 - MINUTY
(pro jednoduchost se děti učí „ Je šest hodin a 40 minut“.)
6.1 Výuka:„Minuty“ – vysvětlení minut na hodinách s ručičkami, 1 hodina má 60 minut.
6.2 Výuka: „Čtení minut“ – děti klikají na tlačítko a sledují , jak se mění čas na hodinách.
6.2 Výuka: „Sekundy“ – vysvětlení třetí velmi tenké ručičky na hodinách.
6 her

Lekce 7 – DRUHÝ ZPŮSOB ČTENÍ ČASU
7.1 Dva způsoby čtení času – Výuka mluvené formy čtení času např. " za 20 minut čtyři hodiny" místo "tři hodiny a 40 minut".
5 her

Hry
1)VYZKOUŠEJ
– posouvej ručičkami a obrázky Ti ukáží, co se v daný čas děje
2)NASTAV RUČIČKY
– nastav hodiny s ručičkami na 3:20 (převod digitálního času na analogový)
3)TEST
– zobrazí se 4 ciferníky a úkolem je najít hodiny, které zobrazují např. 11:45
4)NASTAV DIGITÁLNÍ HODINY
– nastav čas na digitálních hodinách podle hodin s ručičkami ( převod analogového času na digitální)
5)SPOJ OBRÁZKY
- označ dva obrázky, které k sobě patří, párování fotografie ver. digitální čas
6)POČÍTEJ
- hodiny s ručičkami ukáží čas a uživatel má za úkol spočítat:
a) kolik minut chybí do celé hodiny
b) kolik hodin chybí do půlnoci ( třeba dát pozor na symbol noc / den )

OVLÁDÁNÍ RUČIČEK – minutová ručička se snadněji ovládá pohybem ruky po vnější straně ciferníku, nikoliv přímým dotykem na minutovou ručičku.


Keywords: výuka hodin, hodiny pro děti, výuka hodin pro děti, dětské hodiny, výukové hry, hry pro předškolní děti, inteligentní hry pro děti, vzdělávací hry pro děti, hry pro nejmenší, naučit dítě hodiny, učit dítě hodiny, poznáváme hodiny, děti a čas, učíme děti kolik je hodin, naučit děti hodiny, naučte dítě znát hodiny
Educational games for children 5-9 years. Hours for children.
Teaching Hours - a tutorial from a leading creator of educational software in the country. The application contains 7 lessons (levels). Each lesson contains a tutorial section and games.

 Lesson 1, including games, the free . The price for the full version is 129 CZK .

A detailed description of the game with pictures:
http://www.pmq-software.com/sw/cz/android/ vyuka hour /

Other educational games for children:
http://www.pmq-software.com/sw/cz/vyukove_hry_pro_deti/


Lesson 1: HOUR
Lesson 1.1: Why do we need an hour?
Lesson 1.2: Introduction Clock (explanation: the dial, hour and minute hands)
1.3 Teaching: Digital clock
1.4 Tuition: For hours (explanation read the clock with the hands - only hours)
4 games

Lesson 2 - day has 24 hours
Lesson 2.1: The day has 24 hours. (1 day orbits the hour hand 2 face when moving a pointer changes day / night)
2.2 "Test" (Children move the needle on the dial and for every hour they see such photos. Breakfast, journey to school, teaching school, lunch, etc.).
6 games

Lesson 3 - half hour
Lesson 3.1: Cutting the cake - half-hour explanation over the "whole pie ver. half cake "(not over 30 minutes)
Lesson 3.2: Half an hour - an explanation of cognition half-hour on the clock.
Lesson 3.3: How many minutes a half hour? (Children count the minutes to half an hour.)
5 games for this level

Lesson 4 - ČTVRTHODINA
Lesson 4.1: Cutting the cake - an explanation of the quarters through the "quarter of the cake"
Lesson 4.2: fifteen minutes - learning about fifteen minutes on the clock
Lesson 4.3: How many minutes a quarter of an hour? (Children count the minutes in fifteen minutes.)
5 games for this level

Lesson 5 - Forty-five minutes
Lesson 5.1: Three quarters of an hour - an explanation of cognition three quarters of an hour on the clock
5.2 Tuition: How many minutes has three-quarters of an hour?
5 games

Lesson 6 - minute
(For simplicity, the children learn "He is six hours and 40 minutes.")
Lesson 6.1: "Minutes" - explaining minutes on the clock with the hands, one hour has 60 minutes.
6.2 Teaching: "Reading Minutes" - children click on a button and watch how it changes the clock.
Lesson 6.2: "Seconds" - Explanation third very thin hands on the clock.
6 games

Lesson 7 - SECOND METHOD OF READING TIME
7.1 Two ways of reading time - Teaching spoken forms such as reading time. "20 minutes to four hours" instead of "three hours and 40 minutes."
5 games

Games
1) Try
- Slide your hands and pictures to show you what's happening at any given time
2) Set HANDS
 - Reset clock with hands at 3:20 (digital-to-analog time)
3) TEST
- Displays four dials and the challenge is to find a clock that displays eg. 11:45
4) SETTING DIGITAL CLOCK
 - Set time on the digital clock by clock with hands (analog-digital time)
5) JOIN Images
- Mark the two images that belong together, matching pictures ver. digital time
6) Count
- Clock with hands show time, and the user has the task to count:
a) how many minutes to hours missing
b) how many hours missing until midnight (be careful about the symbol of night / day)

CONTROL ROTATION - the minute hand is easier to control hand movement along the outer side of the dial, not directly touching on the minute hand.


Keywords: teaching hours and hours for children, teaching hours for children, children's hours, educational games for preschool children, intelligent game for kids, educational games for children, games for the little ones, teach a child to an hour, to teach a child hours of discovering the clock, kids and time to teach kids what time it is to teach children the clock, teach baby to know the clock
Read more
Collapse
3.5
253 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Do programu byla přidána slovenština.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 19, 2015
Size
20M
Installs
50,000+
Current Version
1.15
Requires Android
3.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$4.99 per item
Permissions
Offered By
PMQ SOFTWARE
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.